O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                       

"SVATÁ STOLICA" NIE JE ŠTÁTOM, ale iba riadiacim Centrom jednej z početných cirkví.

PROTEST proti zneužívaniu privilegovaného postavenia v OSN.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE IHEU v Los Angeles (máj 2000.)

prijalo medzi inými vyhláseniami stanovisko k súčasnému postaveniu "Svätej Stolice" pri OSN.

Ako aj

____________________________________________________________

*) V anglickom znení: Non -Member State Permanent Observer - skratka NMSPO

__________________________________________________________________

 

KATOLÍCI BOJUJÚ ZA ODSTRÁNENIE PRIVILEGOVANÉHO POSTAVENIA "SVATEJ STOLICE" v OSN !

Čo je kampaň See Change? (Volný preklad: ZMENA POSTAVENIA SVATEJ STOLICE, v ďalšom ZPSS)

Stovky organizácií a tisícky ľudí po celom svete zobrali do rúk iniciatívu a začali kampaň za zmenu štatútu rímskokatolíckej cirkvi v OSN. Znepokojení tým, že cirkev sa dostala pod strechu OSN, tým že sa nazvala „Svätá Stolica“ požiadali sme generálneho tajomníka , aby zrevidoval súčasné postavenie tejto cirkvi ako– stáleho pozorovateľského štátu- nečlena OSN. Máme za to, že Svätá Stolica, ako riadiaci orgán rímskokatolíckej cirkvi, by sa mal účastniť v OSN presne rovnakým spôsobom ako ostatné svetové náboženstvá- teda ako mimovládna organizácia.

Prečo je táto kampaň dôležitá.? Náboženská sloboda je ohrozená.

Každé iné náboženstvo s reprezentáciou v OSN, ako Svetová Rada Cirkví, je po právu obmedzená na vzťahy založené na rovnakom princípe aký sa uplatňuje voči ostatným mimovládnym organizáciám. V čase keď náboženský fundamentalizmus ohrozuje pluralizmus, toleranciu a ľudské práva žien, musí OSN urobiť jasnú deliacu čiaru medzi náboženskými vierami a medzinárodnou politikou. Ak budeme úspešní v námietkach proti štatútu Svätej Stolice , zabezpečí sa tým , že iba štáty budú mať rozhodujúce slovo v politike OSN.

Každým rokom 600,000 žien bezdôvodne zomiera počas tehotenstva a pôrodu. OSN sa čo raz viac usiluje o rozhodnutia, ktoré by predchádzali týmto úmrtiam. Svätá Stolica ako uznaný štát v OSN má mocný hlas pri týchto rozhodnutiach. Tento svoj hlas používa na to , aby obmedzovala prístup k metódam plánovania rodiny, k bezpečnému prerušovaniu tehotenstva a to dokonca v štátoch kde je prerušenie tehotenstva legálne, je proti antikoncepcii pre ženy, ktoré boli znásilnené v priebehu vojnových udalostí.

Protesty proti štatútu Svätej Stolice v prípade úspechu zachránia životy mnohým ženám. Každý rok 5,8 miliónov ľudí sa stáva HIV pozitívnymi a 2,5 miliónov zomiera na AIDS. V organizácii spojených národov rímskokatolícka cirkev sa pokúša zablokovať medzinárodné rozhodovania, ktoré by smerovali k osvete a výchove o používaní prezervatívov ako jednej z dôležitých metód predchádzania HIV/AIDS. V prípade úspechu našich protestov proti štatútu Svätej Stolice sa pomôže tomu, že stúpajúce tendencie tejto pandémie sa zastavia

Ako môžete podporiť kampaň ZPSS?

Sú viaceré možnosti ako podporiť túto kampaň. Niektoré z možností uvádzame v ďalšom.

Vaša organizácia môže pripojiť svoj podpis k tejto kampani a takto bude na zozname súhlasiacich subjektov. Môžete nás kontaktovať cez www.seechange.net/form1.htm. Zoznam niektorých z organizácií, ktoré sa už pripojili ku kampani je na adrese www.seechange.net/endorsers.htm

Môžete osobne podpísať poštovú kartu cez internet na www.seechange.net/form3.htm. Alebo my vyplníme takúto kartu vo vašom mene ak nám oznámite E-mailom vaše meno, telefónne číslo a e-mail. Môžete pomôcť distribúciou týchto poštových karát ak kontaktujete Davida Nolana na adrese: info@seechange.org . Tieto poštové kartičky môžu byť v angličtine, španielčine, a francúzčine . Koľko môžete vy alebo vaša organizácia rozdistribuovať? 100? 500? 1000?

Ak môžete podporovať túto kampaň, prosím kontaktujte buď Davida Nolana e-mailom na adrese info@seechange.org , alebo telefonicky +1 (202) 986-6093, alebo faxom +1 (202) 332-7995

******************************************************************

( V ďalšom sú informácie o presnom texte na poštovej kartičke )

 


DOMOV