SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Kniha, ktorú NEODPORÚČAME čítať (citlivejším ľuďom)

Epicentrem skandálního cákance, jenž zasáhl celou katolickou církev, byl americký Boston, proto autory knihy, která se dotýká jeho podstaty, jsou novináři tamního deníku. Proč právě Boston? Protože jde o jednu z nejpevnějších katolických bašt v USA, dozvídáme se, kterou si tu církev budovala už od 18. století na bázi autority i důvěry. Dvě staletí vytvářená image vzala za své ve dvou letech nového milénia...
(Z recenzie Romana Lipčíka)

ZRADA aneb KRIZE V KATOLÍCKÉ CIRKVI

Na takmer 300 stranách tejto knihy je možno dočítať sa o trestných činoch homosexuálneho pedofilného zneužívania deti americkými katolíckymi kňazmi. Odhalenie tejto masovej zločinnosti, ktorá viedla k tomu, že v súčasnosti je asi 1500 kňazov v USA stíhaných pre pedofíliu, hoci cirkev tajne vyplatila 1,3 miliardy USD na "umlčanie" (podplatenie) obetí. Skutočné cifry sa však pravdepodobne nikdy nepodarí odhaliť.

Táto cifra je teda iba vrcholec ľadovca a zďaleka nevyjadruje skutočnosť. Navyše spája sa s tým aj trestný čin nadržovania pretože o týchto vyčíňajúcich pedofiloch boli dobre informovaní ich kolegovia a predstavení v cirkevnej hierarchii a namiesto povinnosti zabrániť im a odovzdať spravodlivosti týchto kryli a chránili pred trestným postihom. Ak by sme zarátali do trestnej činnosti aj nadržiavanie, cifry priamych vinníkov pedofílie by približne narástli na päťnásobok.

Pracovníci periodika "Boston Globe" museli prekonať obrovské prekážky, kým sa im podarilo v r. 2002 uverejniť prvé informačné materiály. Politici, polícia a vyšetrovatelia často ustupovali cirkvi a umožňovali tým, ktorí páchali na deťoch túto ohavnosť, aby unikali trestom a pokračovali vo svojej (sexuálnej) "láske k deťom"

Kniha bola napísaná na podklade osobných rozhovorov s obeťami ale aj s páchateľmi a cirkevnými hodnostármi, ktorí ich kryli. Obsahuje aj popis dopadov, ktorými sa zničili životy obetí, ktoré podľahli povere o morálnej superiorite kňazského stavu.

Na konci knihy možno nájsť aj dokumenty, ktoré jednoznačne usvedčujú všetkých vinníkov, a vnášajú aj pohľad do perfídnych úskokov, ktorými sa tieto ohavnosti udržiavali ( a naďalej udržujú) v utajení pred verejnosťou aj pred súdnou mocou.

Aj ľudia so silnými nervami majú čo robiť, aby sa im žalúdok neobracal pri čítaní tohto materiálu.

Podnecuje to však aj k tomu, aby sme sa zamysleli:

a) Je pravda, že nábožnosť a učenie cirkvi sú SKUTOČNE zábezpekou mravného života, keď samotní kňazi slúžiaci ako vzor pobožnosti páchajú masovo takéto ohavnosti?

b) Správy o pedofílii amerických katolíckych kňazov obehli celý svet a nebolo krajiny , v ktorej by masmédia o tom nereferovali. Dokonca aj v "pobožnom Poľsku" sa objavujú občas správy nie len o "amerických pedofiloch" ale aj o domácich kňazoch- pedofiloch. Výnimkou však ostalo naše Slovensko, kde sa sotva kto mohol dočítať čo sa to tam odohrávalo. Toto musí vnucovať záver: NIEČO NIE JE V PORIADKU (AJ) SO SLOBODOU INFORMÁCIÍ V TOMTO NAŠOM ŠTÁTE

Teofil Martinec


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Vydavateľstvo BB / art s.r.o. v Prahe vydalo knihu ZRADA aneb KRIZE V KATOLÍCKÉ CIRKVI, ktorú preložili z anglického originálu a ktorú napísal vyšetrujúci tím amerického listu "The Boston Globe"

Podrobnosti si pozrite na stránke vydavateľstva


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk