SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Zlet bezbožníkov kontra katolícke fórum

Statisíce pútnikov sa zišli do Kolína na Celosvetové stretnutie katolíckej mládeže. Ale „Výboru bezbožnej zábavy“ tento náboženský sviatok nie je po chuti. „Výbor bezbožnej zábavy“ – tak sa volá skupina, ktorej členovia chcú uskutočniť počas Celosvetového stretnutia mládeže v Kolíne na znak protestu proti nadmernej religiozite svoj vlastný – antireligiózny – festival.

(Ilustračné foto: 2 x Benedikt)

Podľa vyjadrenia predstaviteľa Fondu rozvoja evolučného humanizmu pomenovaného podľa Giordana Bruna – Michaela Schmidta-Salomona, cieľom „festivalu bezbožníkov“ je umožniť ľuďom kritizovať. Podľa jeho názoru, bez ohľadu na to že ľudí, ktorí nemajú v SRN vzťah k žiadnemu náboženstvu je objektívne oveľa viac než katolíkov, katolícka cirkev v Nemecku má naďalej obrovské privilégia. Prečo sú teda nereligiózni obyvatelia Nemecka nútení podporovať katolícke divadlo? – nechápavo sa pýta Schmidt-Salomon.

Namiesto modlitby – chlieb a hry

„Výbor bezbožnej zábavy“ robí svoju kampaň proti Celosvetového stretnutia katolíckej mládeže pod heslom „Bezbožná zábava namiesto pekelných múk“. Ako vyhlásil na Nemeckej vlne Michael Schmidt-Salomon, organizátori sa pokúsia priblížiť k ľuďom nie pomocou náboženstva, ale pomocou zábavy, veselých plagátov a provokačných hesiel.

V rámci protestného festivalu naplánovali divadelné predstavenia, premietanie filmov, hudobné koncerty a prednášky v Kolíne a Bonne. Organizátori akcie sú pevne presvedčení, že na ne prídu nie len ľudia, ktorí chcú vyjadriť protest proti Celosvetového stretnutia katolíckej mládeže, ale aj samotní mladí katolíci.

„Výbor“ obviňuje katolícku cirkev z toho, že v minulosti často podporovala ultrapravicové režimy a vojny. Podľa názoru jeho predstaviteľov, je inštitútu cirkvi už dávno cudzia skutočná kresťanská viera a hodnoty. Chceme mládež vzdelať pomocou našich akcii, – hovorí jeden z organizátorov festivalu filmový režisér Peter Kleinert. – Náš program je určený tým, ktorí sa ešte nestihli dozvedieť, že cirkev podporovala fašizmus. Chceme im ukázať pravdu.

Zaplatí nie len cirkev

Bez ohľadu na to, že do Kolína oficiálne pozval katolícku mládež Rímsky Pápež, veľká časť nákladov na uskutočnenie Celosvetového stretnutia dopadne na plecia vlády SRN a Európskej Únie. Tretina nákladov bude pokrytá zo zdrojov, ktoré poskytne 26 nemeckých biskupstiev, ale tieto peniaze sa považujú za pôžičku a budú neskôr vrátene.

Na pozadí nedávnych sociálnych reforiem, vysokej nezamestnanosti a rastúcich pochybnostiach o budúcnosti sú mnohí v Nemecku nespokojní s tým, že sa megalomanské katolícke akcie financujú na účet ľudí, ktorí sa nehlásia ku kresťanstvu. Podľa výpočtov Michaela Schmidta-Salomona by stovky miliónov eur, ktoré sa minú na Celosvetové stretnutie, stačili na vyplatenie podpory v nezamestnanosti pre 23 tisíc ľudí.

Protestné akcie proti náboženským aktivitám sa konali v Nemecku už aj predtým, ale celý festival proti Celosvetovému stretnutiu katolíckej mládeže bude prvou udalosťou podobného rozsahu. Zatiaľ ešte nie je jasné, koľko ľudí sa ho zúčastní. Ale organizátori tvrdia, že ho očakáva nebývalý úspech.

Nemecká vlna, 12 augusta 2005.


Na margo
 
Naše média spravidla mlčia o protestoch voči tomu, čo je u nás predmetom obdivu. Uvidíme ako budú informovať o stretnutí v Kolíne.

Nemci sa neboja vyjadriť svoj postoj otvorene. V súvislosti so spomínanovu protestnou akciou bolo vydané i CD.


Jesus war so cool
Kommando Hanf Baumann
Pop CD, VÖ: 2005
CD1: 11:29 [min:sec]
2,49 Euro

Oponenti katolíckeho klerikalizmu v Nemecku nemajú strach.

Viac si môžete pozrieť napríklad na stránke Religionsfreie Zone


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk