SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše odoprúčanie
Chcete vystúpiť z cirkvi?
[19. 05. 10]

Niekoľko dôvodov prečo by ste možno chceli
(zo stránky: www.zbohom.sk)

Prečo formálne vystúpiť?

Na tomto mieste uvádzame niekoľko najčastejších dôvodov, ktoré zohrávajú úlohu pri rozhodnutí formálne vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi. Je možné, že vaše vlastné dôvody sú ich kombináciou alebo môžu byť dokonca úplne iné. Toto nie je vyčerpávajúci zoznam, skôr sumár najčastejších príčin.

Chcete sa definitívne odstrihnúť

Možno patríte k tým, ktorí v jednom bode svojho života z tých či oných dôvodov jednoducho prestali veriť dogmám, ktoré katolicizmus alebo vo všeobecnosti kresťanstvo hlása. Mnohým ľuďom sa aj napriek ich kresťansko-katolíckej minulosti katolícky svetonázor a spôsob života jednoducho postupne odcudzili a už s nimi nemajú viacmenej nič spoločné (teda je z nich niečo, čo sa nazýva „nepraktikujúci katolík“). A to im aj stačí. Môžete však patriť medzi druhú skupinu — ktorá má potrebu urobiť na tejto ceste aj posledný, definitívny krok. Takým môže byť práve akt formálneho vystúpenia.

Nepáči sa vám fungovanie cirkvi ako inštitúcie

Prekáža vám to, akým spôsobom Rímskokatolícka cirkev funguje? Alebo sa vám zdá, že nereaguje na škandalózne obvinenia, ktoré padajú do jej vlastných radov, primeraným spôsobom? Formálne vystúpenie môže byť tým najúčinnejším vyjadrením vášho nesúhlasu s fungovaním Rímskokatolíckej cirkvi.

Nezdá sa vám úzke prepojenie cirkvi a štátu

Mnohým ľuďom prekáža aj to, ako úzko je stále na Slovensku prepojená Rímskokatolícka cirkev a štát. Jedným z argumentov, ktorým sa cirkev pritom môže ohánať je práve počet ovečiek ktoré eviduje vo svojich zoznamoch (ak vás raz pokrstili, ste stále v cirkevných záznamoch vedený ako veriaci). Politický vplyv je jedna vec, inou je fakt, že Rímskokatolícka cirkev je aj napriek svojim rozsiahlym majetkom ešte stále do veľkej miery vyživovaná z daní všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na príslušnosť k cirkvi, či dokonca bez ohľadu na svetonázor vôbec.


Na margo

Prekvapujúce! Na internete, na Slovenskom internete sa objavila stránka, ktorá má ako svoje motto text:
„Pomáhame ľuďom, ktorí chcú formálne zrušiť svoje väzby s Rímskokatolíckou cirkvou na Slovensku. Bez ohľadu na ich dôvody.“

Pozreli sme si ju, zaujala nás a vybrali sme z nej tri zaujímavé dôvody, prečo by človek mohol chcieť vystúpiť z cirkvi.

Odporúčanú stránku nájdete na adrese: www.zbohom.sk.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk