O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

     NÁZORY (argumenty)  

STVORENIE (podľa biblie)
STVORENIE a VEDA
POTOPA
VIERA neveriacich
Čo je ZA a čo PROTI                         

 

ARGUMENTY NA ZAMÝŠĽANIE

DOMOV                                           

Niekedy sa nás pýtajú prečo sekulárni humanisti, slobodnomyšlienkári, racionalisti, agnostici , ateisti a iní neprijímajú BEZVÝHRADNE tézy a učenia niektorého zo súčasných (nespočetných) náboženstiev.. Odpoveď je , že títo VERIA v také fakty a tvrdenia, ktoré majú možnosť si overiť či už úsudkom, alebo konkrétnymi dôkazmi - no veria aj v množstvo etických a morálnych zásad, ktoré sú spoločné aj (niektorým) náboženstvám. Tieto morálne a etické princípy však odvodzujú od spoločenskej potreby byť osožným pre iných ľudí, pre celú prírodu a pre budúcnosť tejto planéty.

 

Argumenty na zamýšľanie nemajú za ciel presvedčovať tých čo s nami nesúhlasia. Ich cieľom je však vytvárať MOSTY POROZUMENIA. Pre budúcnosť ľudstva je nevyhnutné vzájomné rešpektovanie sa všetkých - bez rozdielu ich vnútorného presvedčenia. Toto však nie je možné bez toho, aby sme sa neoboznámili s argumentmi tých, čo inak zmýšľajú ako my.

Tí čo majú záujem preniknúť hlbšie do okruhov našich myšlienok , ktorými sa odlišujeme od tých "iných" môžu si utvoriť predstavy o našom okruhu myšlienok a zásad , ale aj o príčinách , ktoré k nim vedú.

       

DOMOV