SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Novinka na našom knižnom trhu pre KAŽDÉHO

Katolícka organizácia so sídlom v USA, Washington DC, ktorej pôsobnosť je medzinárodná a má svoje filiálky v početných krajinách sveta, vydala vzhľadom na súčasne pomery neobvyklú knihu:

ZACHOVAŤ SI MOC A VÝHODY
Agenda Vatikánu v Európskej Únii

Spoločnosť PROMETHEUS, ako prvá vydala preklad tejto jedinečnej knihy pri príležitosti vstupu Slovenska do EU.

Kniha je určená tak pre stúpencov náboženských vier všetkých denominácií, ako aj bezkonfesijných čitateľov. Je to materiál nabitý faktami a argumentmi. Opisuje všetky metódy a nástroje akými Svätá Stolica pod zámienkou, že má štatút nezávislého štátu, infiltruje všetky európske inštitúcie, aby presadila svoje dogmatické zámery, ktoré sú v rozpore dokonca aj s názormi veľkej časti samotných katolíkov. (Svätá Stolica de facto nemá štatút samostatného štátu, má ho iba štát Vatican City. Zámenou týchto dvoch kategórií sa však darí ústrediu Rímsko-katolíckej cirkvi vyžmýkať od politických inštitúcii nevídané výhody)

Prednosťou knihy je, že pochádza z pera katolíckych autorov, ktorí vynaložili nesmiernu prácu na to, aby zhromaždili tak vyčerpávajúci a inštruktívny informačný materiál, aký doteraz azda nikde neuzrel svetlo sveta. Brožúra má iba 86 strán, avšak tieto sú tak zahustené až nabité faktami, že to skutočne nie je ľahké čítanie. Kto si však nájde čas na to, aby ju prečítal, určite neoľutuje ani čas ani peniaze, v prípade, že si ju kúpil.

Žiadajte vo svojom obľúbenom knihkupectve

Knihu už môžete dostať v niektorých knihkupectvách, alebo si ju môžete priamo objednať vo Vydavateľstve EKO-KONZULT, Bzovická 36, P. O. Box 61, 851 07 Bratislava 57.


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Vydala Spoločnosť PROMETHEUS

Vo vydavateľstve EKO-KONZULT, Bratislava, 2004, 86 strán

Objednať si ju môžete na adrese vydavateľstva:

EKO-KONZULT, Bzovická 36, P. O. Box 61, 851 07 Bratislava 57


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk