SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zamyslenie k aktuálnej udalosti
Za Jánom Pavlom II.

V pretekoch o to, kto prvý ohlási pápežovu smrť, sa médiám podaril trápny prvoaprílový žart. V skutočnosti však Človek, Slovan, Európan, Poliak Karol Wojtyla zomrel 2. apríla o 21:37 večer.

Jeho posledný odkaz bol: „Som veselý, buďte aj vy“, ale veriaci ho nepočúvli a budú smútiť prinajmenšom do voľby nového najvyššieho predstaviteľa RKC, ktorý ho vystrieda, aby riešil výzvy, ktoré stoja pred touto cirkvou na začiatku 21. storočia.

Zomrel človek, ktorý bol viac ako 26 rokov hlavou jednej z najrozšírenejších cirkví. Médiá bilancujú, politici smútia (mnohí falošne), lebo sa to patrí. V samotnej RKC však súčasne jeho smrť odštartovala proces hľadania nástupcu.

Aký človek bol tento človek? Mal svoje klady i zápory, modlil sa i hrešil, miloval i nenávidel. Dnes ho však vnímame predovšetkým cez prizmu posledných 26 rokov jeho života, počas ktorých sedel na pápežskom stolci.

Bol to nepochybne múdry človek, ale i obratný taktik a politik. Ktovie, ako dlho by dokázal udržať tento významný post, ak by nebol monarchom, ale demokraticky voleným predstaviteľom tohto miništátu v štáte, ktorý zároveň obratne ovláda viac ako miliardu ľudí po celej zemeguli?

Wojtyla v pozícii pápeža pochopil svoju hlavnú úlohu, bojovať proti komunizmu ako úhlavnému nepriateľovi, a dotiahol ju až do zdarného konca. Dosiahol, že sa mu do Ríma prišiel pokloniť predstaviteľ najsilnejšieho komunistického štátu a jeho likvidátor – ateista Gorbačov. Ruská pravoslávna cirkev bola prezieravejšie: Pápeža do Ruska nikdy nepustila.

Mnohé činy majú viaceré, často protichodné dôsledky. Pádom komunizmu sa svet nestal lepším ani z pohľadu Vatikánu. Kostoly v postkomunistických krajinách sa naplnili „veriacimi“, ale nastal úpadok morálky, rast rozvodovosti, surových trestných činov – vraždy nevynímajúc–, drogy, lokálne konflikty, vojny…

Spojenci Ríma (USA) sa v boji proti komunistickému zlu nezastavili pri tomto víťazstve. Pokračujú vo svojom globálnom ťažení s menom boha na perách za svojím globalistickým snom. Nerobili si veľa z nesmelých výziev proti vojne a vraždeniu, ktoré Wojtyla hlásal zo svojho Vatikánskeho okna.

Napriek všetkému bol poľský pápež úspešným v zahraničnej politike, horšie sa mu už darilo doma, v lone cirkvi. Mnohí, a oprávnene, ho označili za dogmatika odsudzujúceho dokonca i kondóm, čo napríklad v Afrike skúšanej morom AIDS len prispieva k zhoršovaniu i tak dosť smutného stavu.

Amorálnosť v prostredí cirkevnej hierarchie, pedofília, homosexualita, ilegálne partnerské vzťahy kňažstva, volanie po zrušení celibátu, reformovaní RKC, to sú problémy, ktoré čakajú nového pápeža. Ani meniť, ani udržiavať! Perestrojka v cirkvi môže viesť k následkom veľmi podobným Gorbačovskému experimentu. Udržiavanie stavu, ktorý je neudržateľný, je problematické, veď RKC v Španielsku, USA, Latinskej Amerike ale i na iných miestach vo svete sa začína správať svojbytne v rozpore s predstavami a požiadavkami Ríma.

Svetskí humanisti, agnostici, ateisti pri smrti Jána Pavla II. neskáču od radosti ani neronia falošné slzy. Smrť človeka je dôvodom smútku pre tých, ktorým bol blízky, dôvodom k zamysleniu pre tých, ktorí sa o smrti človeka dozvedia, ako žiť dôstojne, morálne, zodpovedne.

(fjk)


INFO
 
Pápež Ján Pavol II. vlastným menom Karol Wojtyla zomrel 2. apríla 2005 vo veku nedožitých 85 rokov vo Vatikáne.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk