SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

V

V

Veriť či neveriť? To je otázka spojená s poznávaním, dôkazmi… V naších končinách je slovo veriť silno viazané na náboženstvo. A preto máme u nás veriacích a neveriacích, čo je veľmi nepresné, ale o tom niekedy inokedy.

Richard Dawkins vo svojích Dobrých a nedobrých dôvodoch pre vieru píše: „…a chcem Ťa varovať pred tromi pochybnými dôvodmi, ktoré navádzajú na to, aby si uverila všetkému. Sú to: »tradícia«, »autorita«, a »zjavenie«.“

Zároveň dáva radu: „Najbližšie, keď Ti bude niekto hovoriť niečo, čo vyzerá dôležito, pomysli si pre seba: »Je to niečo, o čom ľudia vedia vďaka dôkazom? Alebo je to niečo, čomu ľudia len veria, pretože je to tradícia, autorita či zjavenie?« A keď Ti nabudúce niekto povie, že niečo je pravda, prečo sa neopýtať: »Aký dôkaz o tom máte?« Ak nedostaneš odpoveď, ktorej by si mohla uveriť, dúfam, že si dôkladne rozmyslíš, či uveríš čo len jedinému ích slovíčku.“

Napriek tomu, že sú to rady, ktoré vedec píše svojej desaťročnej dcére Juliete, je užitočné aby si ich osvojili všetci bez ohľadu na vek.


Slová
V
Vianoce

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk