SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš pohľad na cirkev
Úpadok cirkvi závisí aj od sily hlasu humanistov
[09. 01. 11]

Podľa argumentácie cirkevnej hierarchie rímskokatolícka cirkev prekvitá. Nemá údajne žiadne problémy a za všetkými tými pokusmi škandalizovať ju, či už informáciami o ekonomických prechmatoch, pedofilných trestných činoch, alebo rozmachu sekularizmu a odklone nie len veriacich, ale i časti katolíckeho kléru od cirkevnej verchušky treba vraj hľadať neznabohov, ateistov, marxistov, komunistov, židov a podobné neprajné elementy.

Povrchný pohľad by mohol klamať, ale podrobný pohľad pod kožu potvrdzuje tézu o dlhodobom postupnom úpadku cirkví a konkrétne i tej rímskokatolíckej. Vatikán sa môže oháňať nárastom veriacich v Afrike a v iných chudobných a málo rozvinutých krajinách. Dokonca aj v postkomunistických krajinách sa počet ovečiek zvýšil, keď už nehrozili rôzne obštrukcie, ktoré v minulosti znepríjemňovali život veriacich. Zároveň však sa k viere začali hlásiť pochybné elementy z politických a ekonomických dôvodov, aby získali prospech pod dáždnikom cirkvi a pretvárkou viery v boha.

V rozvinutých a bohatých krajinách, ale počet veriacich neustále klesá a ohrozuje cirkev aj ekonomicky napriek rozprávkovému bohatstvu, ktorým sa Vatikán môže pýšiť. Dôvodov úpadku je veľa a je ťažké vymenovať všetky a ešte ťažšie je zistiť, ktorý konkrétne je to hlavnou príčinou. Ako sa hovorí v jednej anekdote, kde sa pojednávajúci sudca pýta matky, dožadujúcej sa určiť otcovstvo a povinnosť platiť na deti: „Pani, tak ktorý z prítomných pánov je tým otcom“. Bezradná dáma, ktorá nevedela odolať objatiam mnohých mužov na to odpovedá: „Pán sudca, keď sa porežete pílou je ťažké povedať, ktorý zub z tej píly konkrétne vás porezal“. V prípade cirkvi sa môžeme dotknúť aspoň tých najdôležitejších príčin, ktoré majú zásadný význam.

Je to predovšetkým celkový spoločenský pokrok, aký môžeme pozorovať a ktorý vyháňa z košiara tie ovečky, ktoré majú širšie obzory a vedomosti než sú zlučiteľné s naivnou vierou v imaginárneho ochrancu — boha. Argumentácia, že aj mnohí vedci (cirkev by si mala priznať, že najviac tí ich — teologickí) veria, je len chabou zásterkou a pokusom alarmovať k viere nižšie a menej vzdelané vrstvy spoločnosti. Tie však už majú také vedomosti, aké im neumožňujú slepo veriť, podobne ako verili predchádzajúce menej vzdelané generácie ich predkov.

Dôležitým negatívnym faktorom, ktorý likviduje cirkev je globálna ekonomická kríza v ktorej síce jedni naďalej bohatnú (je to však len malá skupinka a v tej sú najčastejšie tiež ľudia bez vzťahu k viere a cirkvám, ako napríklad — miliardári Bill Gates Warren Buffet, či Ted Turner) ale masy chudobnejú a sú zbedačované tak, že ako živitelia cirkvi musia myslieť najskôr na seba, až potom a často až na poslednom mieste na svojich pastierov a božie chrámy. Opäť zdanlivo vidíme cirkevný rozmach, ale iba v niektorých bývalých socialistických krajinách, kde sa stavajú dokonca i nové kostoly. Patrí k ním aj Slovensko, na rozdiel od „ateistického“ Česka.

V takzvaných západných krajinách kostoly chátrajú, cirkvi ich dokonca predávajú a často slúžia, ako reštaurácie, diskotéky a podobné zariadenia. Nedávno boli zverejnené fotografie v týždenníku Observer kde pohľad na chátrajúce božie stánky, ale aj iné objekty pripomína Černobyl, či postatómovú apokalypsu.

metodch.jpg, 25kB
Ruiny metodistického kostola v súčasnom Detroite

Tretím silným faktorom, ktorý v súčasnosti zráža cirkev k zemi sú rôzne škandály o ktorých počúvame, čítame a dozvedáme sa denne zo všetkých strán. Pod vplyvom týchto škandálov dokonca v USA bankrotujú celé diecézy. Nielen občania bez náboženského vyznania, ale veriaci rôznych vekových kategórií stále častejšie hovoria o sebe, ako o veriacich, ktorí nepotrebujú tú skorumpovanú, nedôveryhodnú cirkev. Vystačia si so svojou osobnou, individuálnou vierou, ktorá sa už nespája s mnohými smiešnymi dogmami, ktoré boli pôsobivé v minulosti, alebo prestúpia na inú vieru, ako sa to deje aj v Európe. Úpadok je zrejmý ale nemyslíme si, že bude rýchly a skončí pochovaním postihnutého.

Hlas humanizmu je dôležitý

Významným faktorom vplývajúcim na pád dôveryhodnosti a presvedčivosti vo vieru a bohov je rozmach sekularizmu, ateizmu a humanizmu vo svete. Tento rozmach prebieha v krajinách, kde nevládli v minulosti komunisti a nie je ľahké diskreditovať neveriacich, ktorí sa k svojmu presvedčeniu hlásia verejne a nahlas len jednoduchou nálepkou boľševik, komunista, ktorá ešte zaberá v našich podmienkach.

V tejto etapa je na nás, na slovenských humanistoch a ostatných občanoch bez náboženského vyznania, aby sme otvorene a nahlas vyjadrili svoj svetonázor a obhajovali svoje práva pred klerikálmi a bigotnými apologétmi, ktorí by nás najradšej nahnali naspäť do kostolov, donútili kľaknúť na kolena a žiadali ešte aj poďakovať za to, že nás zachraňujú pred strašnými pekelnými mukami .

V roku 2011 máme na to príležitosť počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 kedy by sme sa nemali ostýchať, ale dôrazne sa prihlásiť k svojmu presvedčeniu. Priznajme sa k svojmu humanizmu. Príklady priťahujú a budeme prekvapení, aká mohutná sila sú ľudia bez náboženského vyznania aj u nás na Slovensku.

Spoločnosť Prometheus


Na margo

O skutočnej situácii predovšetkým v rímskokatolíckej cirkvi v kontexte svetového vývoja a o vplyve humanizmu na tento vývoj.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk