SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Majme úctu k živým!
[01.11.04]

V súvislosti s „dušičkami“ som počul v rozhlase myšlienku o potrebe vychovávať deti tak aby mali úctu k mŕtvym. Zarazilo ma to. Nie, že by som nechcel súhlasiť, zvlášť keď často počúvame o tom, ako niekde opäť pomaľovali alebo poškodili náhrobne kamene na cintoríne. Ale predsa len, nebolo by treba začať tým, že by sme mali úctu k živým?

Každý človek túži po tom, aby boli ostatní k nemu slušní, aby mohol dôstojne žiť, vzdelávať sa, milovať, plodiť deti, vychovávať ich a nakoniec dôstojne zomrieť. Táto túžba sa však plní stále menšiemu a menšiemu počtu ľudí na našej mokrej (nepomýlil som sa, nechcel som napísať modrej) planéte. Mokrej nielen preto, že tri štvrtiny jej povrchu sú pokryté vodou ale i pre množstvo sĺz, ktoré prelejú nešťastní príbuzní nad mŕtvymi telami svojich blízkych.

Denne umierajú tisíce ľudí od hladu, z dôvodov neliečených ale ľahko liečiteľných chorôb, v konfliktoch kvôli rozširovaniu mamonu mocných, či kvôli rozdielnym náboženstvám. Kazatelia bohov peňazí a kazatelia propagujúci bohov rôznych náboženstiev ťahajú za motúzy ľudské marionetky a v džungli ideí navzájom bojujú a umierajú predovšetkým tí najslabší a najbezmocnejší.

Navrhujem zrušiť všetky sviatky a zaviesť iba jeden, jediný. A ten sláviť každý deň v roku. Ten sviatok by sa mohol volať Sviatok úcty k živým. Potom by sa novinári nepýtali politikov ako pokračujú reformy ale mohli by sa ich pýtať: Čo ste v tento deň úcty k živým urobili pre to aby ľudia žili dôstojnejšie, radostnejšie, kultúrnejšie, jedným slovom - ľudskejšie ako včera, či predvčerom?


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk