SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš postoj
losp.gif, 7,6kBSpoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov
lohu.jpg, 1,5kB


Tlačová správa

Banská Bystrica, 20. augusta 2009Vyhlásenie Spoločnosti Prometheus k vystúpeniu biskupa Rudolfa Baláža počas zádušnej omše za obete banského nešťastia v Handlovej.

Spoločnosť Prometheus s prekvapením a rozhorčením prijala niektoré pasáže z vystúpenia biskupa Banskobystrickej diecézy Rudolfa Baláža počas zádušnej omše za obete banského nešťastia, ktorú celebroval v kostole svätej Kataríny v Handlovej 16. augusta 2009.

Rudolf Baláž sa oboril na prítomných, ale aj na obyvateľov Kremnice a Handlovej, lebo vraj žili desaťročia v socialistickom štýle, bez boha a proti bohu pričom všetkých zároveň neomalene vyzval aby sa obrátili. Vďaka tomu, že túto udalosť vysielali i média, vrátane verejnoprávnej televízie a rozhlasu, oboril sa tak priamo aj na všetkých obyvateľov Slovenska.

Biskup Rudolf Baláž, ako významný cirkevný predstaviteľ a funkcionár v hierarchii rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, využil príležitosť a predniesol ideologický prejav a protiateistickú prednášku na obrade, ktorý má celkom iné ciele a zmysel nielen z pohľadu náboženského a kresťanského, ale aj spoločenského.

Tento prejav bol prejavom nekultúry, netolerancie a križiackej bojovnosti na mieste a v čase, kde smútili desiatky pozostalých a spoločne s nimi príbuzní, priatelia, susedia i kolegovia a s nimi mnohí občania Slovenska pri rozhlasových a televíznych prijímačoch.

Spoločnosť Prometheus odsudzuje takéto zneužívanie nešťastia a zároveň vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť i pochopenie nešťastia, ktoré postihlo rodiny baníkov. Toto pochopenie nezávisí od viery a náboženského presvedčenia, ale je prejavom ľudskej morálky a solidarity, ktorú týmto Spoločnosť Prometheus vyjadruje všetkým smútiacim rodinám a príbuzným, práve dnes, v deň verejnej rozlúčky s obeťami tragédie.

Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosi PROMETHEUS
Za P UR SP podpísal poverený JUDr. Stanislav Kizek


INFO

Tlačová správa - Vyhlásenie bolo odoslané nasledovným médiam:

Slovo

SME

Žurnál

Pravda

TASR

SITA

Slovenský rozhlas

TV Štúdio B. Bystrica

STV Bratislava


Copyright © 2000—2009
[CNW:Counter]
Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
Správca / Webmaster:
humanist@pobox.sk
secular@pobox.sk