SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 3/2007

Z OBSAHU:

3 Občianske obrady bez podpory štátu
O problémoch s občianskymi obradmi na Slovensku a činnosti ZPOZ
3 Ateizmus ako presvedčenie
6 Zaujímavosti zo sveta
Slnko obieha okolo Zeme * Voľba pápeža opäť po starom * Cena za mimoriadnu službu humanizmu * Americký Najvyšší súd umožnil vláde porušovať prvý dodatok ústavy
8 Aj kráľovi je upretá sloboda vyznania
Zhovárali sme sa s predsedom Nórskej humanistickej asociácie Roarom Johnsenom
10 Môj život bez náboženstva
Ohlasy na anketu časopisu Prometheus
12 Poznávajme veriaceho človeka
Prečo ľudia veria v Boha?
14 Boj o kumránske zvitky
Zvitky od Mŕtveho mora neustále sprevádzajú konflikty o ich interpretáciu
16 Vznik a vývoj života na planéte
Je pravdivý názor, že všetko naokolo stvorila nadprirodzená sila?
18 Skeptický vyšetrovateľ
Predstavujeme náš sesterský časopis Skeptical Inquirer
19 Prečo sa nazývame humanistami?
O dôvodoch, prečo nazývať náš svetonázor humanistickým
20 Bahájizmus
O bahájskej viere, jej učení a praktikách
22 Štát a cirkev v našich dejinách
Príspevok k diskusii o vzťahu medzi štátom a cirkvami v SR
25 Z Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus * Prečo zaostávame v psychosociálnej práci * Nekorunovaný kráľ Európy - Voltaire * Spoločnosť Prometheus má nového predsedu
26 Ján Horárik - slovenský humanista a kritik cirkvi
O významnom predstaviteľovi slovenského humanizmu J. Horárikovi
28 Evolúcia
Recenzia knihy prinášajúcej neobyčajnú históriu jednej vedeckej teórie
29 Zázraky - kde ich však vziať?
Knižné novinky
30 Zelená planéta 2007
Výsledky súťaže
31 Stojí za to hovoriť o etickej výchove?
Ohliadnutie nazad
32 Povedali - napísali * Z listov čitateľov
34 Zábava * Podporte Klub časopisu Prometheus!


INFO
Archív starších čísel »

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Vyšlo tretie číslo časopisu PROMETHEUS v roku 2007.

Adresa Spoločnosti PROMETHEUS a zároveň i redakcie časopisu je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk