SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Váš názor

Na aktuálnu tému


Ako je to s božími trestami?

Už tisícročia žijeme na nepokojnej planéte. Stačí si pripomenúť tie najnovšie dôkazy – veterná smrť vo Vysokých Tatrách v priebehu niekoľkých týždňov bola vystriedaná ešte čímsi katastrofálnejším – podmorským zemetrasením a následnými smrtiacimi tsunami, ktoré priniesli do 200 000 obetí. A odrazu z najviac postihnutej oblasti Indického oceánu dobré živený katolícky kňaz miestnej farnosti zo pokojného závetria krutých udalostí pred televíznou kamerou nájde to najsamozrejmejšie vysvetlenie – „Vidíte Boží trest!“

Boží trest? A pre koho? Pre európskych kresťanov a židov, ktorí sa vybrali stráviť zopár voľných chvíľ tam, kde príroda je taká vskutku čarovná? (možno aj vďaka pravidelným ničivým katastrofám, aký to paradox!). Alebo pre miestnych hinduistov, budhistov či moslimov, ktorí mimochodom v židovsko-kresťanského Boha neveria a ktorí sa im starali o servis, lebo z čarovnej okolitej prírody sa ešte nik rozprávkovo neuživil, čo platí o hlboko katolíckom Slovensku, čo stále dobieha životnú úroveň okolitých krajín dvojnásobne.

Aby tá situácia s Božím trestom nebola príliš jednoduchá, pražský biskup, z novembrových udalostí pohnutého roku 1989 dobre známy aj na Slovensku a istá morálna autorita v prevažne ateistickej Českej republike ThDr. Václav Malý vyhlásil pre Lidové noviny celkom jednoznačne: „Nehledejme v této tragedii vúli boží“. Tak kde je pravda? Alebo koľko kňazov – toľko názorov? Nie je nakoniec naša pravda o tejto najpozoruhodnejšej planéte Slnečnej sústavy polyteistická? Mimochodom polyteistická bola naša pôvodná slovanská a keltská, pokiaľ ju neprevalcovalo kresťanstvo v 9. storočí nášho letopočtu

Náš svet je krásny, ale i krutý zároveň. Na Sicílii klokoce Etna, ale vinice na jej úpätí dávajú jedno z najlepších vín, mrazivý Island je poďobaný aktívnymi krátermi a keď sa pozornejšie pozrieme na našu rodnú Poľanu, o ktorej v 19. storočí básnil Andrej Sládkovič v Detvanovi, zistíme, že ide o vyhasnutú sopku. Hoci podľa Biblie vznikol svet pre zhruba 7000 rokmi, už viac než dve stáročia nachádzame kostry dinosaurov, pravdepodobne vyhynutých po tragédii priam galaktických rozmerov – po dopade celkom slušného meteoritu. I to bol „Boží trest“, ako sa nás snažia presvedčiť niektorí veriaci? A prečo práve proti týmto zvieratám, a nie proti iným? Prečo taká „Božia diskriminácia“?

Dokonca i dnes v geopolitike všadeprítomná ropa spolu s uhlím a zemným plynom má viac než iste organický pôvod - z tiel obetí ešte väčších katastrof než sú tie súčasné. Len potom naozaj nie je jasné, prečo biblický kráľ Dávid, spomínaný v Starom Zákone, navyše riadený Božími proroctvami štyridsať rokov putoval do zasľúbenej zeme na územie súčasného štátu Izrael, kde sa tieto zasľúbené fosílne palivá, tak potrebné pre jeho národ, vôbec nenachádzajú.

Pritom nie je možné si nevšimnúť, že tento kardinálny Boží trest sa vyhol malej skupinke turistov, ktoré dostatočne dôrazne varovalo britské školopovinné dievčatko, čo pozorne počúvalo svojho učiteľa zemepisu. Ťažko sa mi ubrániť dojmu, že keby všetci miestni hinduisti, budhisti či muslimovia spoločne so svojimi židovsko-kresťanskými turistami, namiesto vzývania všetkých možných bohov a bôžikov, obdržali len dostatočné vzdelanie na úrovni prvého stupňa o planéte, kde žijú, tak by mnohí z nich prežili, prípadne zranených by bolo menej.

My smrteľní pozemšťania plačeme dnes na nesprávnych miestach. Napríklad my, Slováci zväčša v krčme pri pive a borovičke, a tie naše roduverné Slovenky, ktoré sa ešte nerozutekali po bohatších krajinách Európskej Únie skôr vo vyzdobených kostoloch s ružencom a modlitebnou knižkou v ruke, namiesto toho, aby sme dostatočne dôrazne žiadali od štátu zabezpečenie „krízového managementu“. A to je úloha výhradne pre štátne orgány, menovite pre Ministerstvo vnútra SR, na ktorú miestne samosprávy nemajú možnosti, ani prostriedky. Potom skončí éra „Božích trestov“. Slabou útechou nech je, že ani v iných krajinách sa nemajú čím chváliť.

M. D.


Na margo
 
Dnes vám ponúkame pohľad nášho čitateľa k aktuálnej téme súčasných dní. Logický formulovaný názor na teóriu božích trestov, ktorými sa aj dnes snažia apologeti, demagógovia nasmerovať svoje ovečky (a nielen ovečky) do košiara, aby pasívne prijímali realitu a nekomplikovali život príživníkom, ktorým take teórie zabezpečujú ľahký a pohodlný život.

Titulok k textu je náš. Autor sa nevyjadril k zverejneniu svojho mena preto uvádzame iba inciály.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk