SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš tip
Ak existuje boh, potom je dovolené všetko
(Nech môj blížny neberie príliš vážne tento text, lebo je to predovšetkým žart.)
Vasilij Tomsinský

Na úvod: Všetci samozrejme vieme, že správne je to naopak. A ak to niekto nevie, obhajcovia náboženstva sú vždy pripravení ho o tom presvedčiť. Dostojevský vymyslel známu formuláciu, ktorá sa neobyčajne zapáčila kresťanom. A v súčasnosti som už unavený od jej čítania v rôznych úpravách, mimochodom, často bez uvedenia, že autorom je Dostojevský. Ale prečo je to práve tak? Prečo nie naopak: ak je boh, potom je dovolené všetko. Samozrejme, existuje odôvodnenie, opierajúce sa na chápanie bohabojného života kresťanov. Ale to všetko je iba špekulácia. S rovnakým úspechom možno vymyslieť aj rovnako špekulatívne odôvodnenie toho, že, ak boh existuje, potom je dovolené všetko. Prečo by som mal veriť takým špekuláciám, Alebo ich dokonca vymýšľať. Nuž ak by bol spôsob ako overiť chýrečnú tézu...

Včera som si pozeral zoznam významných ateistov.

Popri všeobecne známych mysliteľoch, spisovateľoch, ktorým som venoval pozornosť predovšetkým, našiel som v zozname i ľudí, ktorí sa nepreslávili inteligenciou alebo tvorivosťou. Napríklad predstavitelia amerických štátov, rozhlasoví komentátori. A medzi nimi 2 pornohviezdy. Spočiatku som im nevenoval pozornosť, ale potom ma napadlo: čo si tak asi ostatné pornohviezdy myslia o vzťahu k náboženstvu. Veď ak majú pravdu apologéti, potom minimálne väčšina pornohviezd musia byť ateisti, neveriaci a t. ď. Kresťanov musí byť medzi nimi veľmi málo, ba skôr by som povedal, že tam nesmú byť žiadni. Zobral som teda na seba neľahkú úlohu - preveriť vzťah k náboženstvu u všetkých pornohviezd uvedených v zozname na spomínanej stránke.

Bohužiaľ, ako som očakával, vzťah k náboženstvu je uvedený len pri malom počte pornohviezd zaradených v zozname. Ale i napriek tomu, počet tých pri ktorých je vzťah k náboženstvu predsa len uvedený, stačil na to aby sme dostali nasledovné údaje:

Kresťania - 12 (rôznych konfesii)
Židia - 4
Mormoni - 2
Ateisti - 2
Budhisti - 1
Pohania - 1
Iné náboženstva - 1

Ako vidieť, kresťanstvo je s veľkým náskokom na čele. Za ním nasledujú židia, na ktorých sa 10 božích prikázaní vzťahuje ešte viac.

Samozrejme, že ak by sa podarilo výber niekoľko krát rozšíriť a overiť správnosť údajov na uvedenej stránke, potom by bolo možné urobiť veľmi zaujímavý sociologický výskum.

Tieto údaje možno spochybňovať, napríklad tvrdením, že to nie sú skutoční kresťania, židia, mormoni. Oni sami seba takto označujú, ale nie sú takými v skutočnosti. Ale veď kresťania sa uspokojujú so sebaurčením veriacich vedcov, keď ich uvádzajú ako príklad autority veriacich v boha. Pozri napríklad:
Veľkí vedci
Fyzici hovoria
Rôzne osobnosti

Potom, ak na obranu zbožnosti nepoužijeme prax dvojakého metra, musíme alebo spochybniť religióznosť mnohých obľúbených kresťanských autorít, alebo predsa len priznať, že uvedené pornohviezdy sú veriace.

Nuž, to znamená, ak niet boha - všetko je dovolené... Samozrejme, že práca v pornopriemysle nie je ešte všetko, ale kade-čo to naznačuje. Kto si želá, môže na uvedenej stránke overiť tiež vzťah k náboženstvu u ľudí, ktorí užívajú kokaín, heroín, ľudí s netradičnou sexuálnou orientáciou a t. ď., ale ja sa vzdávam.

Spomenul som si ešte na jeden zaujímavý argument. Občas kresťania vyhlasujú, ako veľa veľkých a významných ľudí verilo v boha, boli kresťanmi a t. ď. Čím sa myslí, že všetci ostatní by mali nasledovať príklad týchto ľudí. OK.  Množstvo významných ľudí fajčilo.

Prečo potom všetci nenasledujete ich príklad?! ;-) Očividne bude nasledovať námietka: fajčenie, na rozdiel od náboženstva je škodlivé. Súhlasím s tým, že fajčenie je škodlivé, ale myslím si, že toho, čo by sme mohli uviesť na ukážku škodlivosti religiozity by bolo veľa.

Preklad: PROMETHEUS


Na margo
 
Určite občas diskutujete s teistami, teda s veriacími, v našom teritoriálnom priestore väčšinou kresťanmi.

Ponúkame vám k tejto téme ľahšie ladený text mladého ruského filozofa-ateistu Vasilija Tomsinského.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk