SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo zahraničia
Kresťanská láska v praxi
[15. 11. 09]

Talianskí fundamentalisti a klerikáli pohŕdajú právom

(Preklad zo stránky UAAR Alexander Rehák )

Talianski ateisti odsudzujú početné nepriateľské a zastrašujúce útoky namierené proti ním potom, čo rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva prehlásil, že umiestnenie krucifixov v školských triedach je nelegálne.

Na plote talianskej rodiny, ktorá finančne podporovala legálny proces namaľovali tri kríže s nadpisom „Kristus“. UAAR (Únia ateistov agnostikov a racionalistov) dostala výhražné odkazy a urážlivé E-maily. Na „Facenbooku“ je stránka: „ Keď odstránite krucifixy odrežem vám ruky“. Stránka má už 15 000 „prívržencov“. Na dvere UAAR sekcie v Treviso zavesili kríže s nadpisom „Vaše dôvody nezničia naše tradície“. Včera oproti Rímskej radikálnej strany vybuchla malá domácky pripravená bomba – ako reakcia na spor okolo krucifixu.

Tajomník UAAR Raffaelo Carcano povedal: „Zdá sa nepochybné, že ide o výsledok toho ako média pranierujú rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva. (napríklad: La Russa, Sgarbi, Santanche, Meluzzi a predstavitelia strany „Lega Nord“, -- ktorí od samého počiatku nehanebne napadali tých, čo nerobili nič zlého – iba obhajovali jeden z ústavných princípov. Ľudia, ktorí presadzovali ústavné práva sa takto dostali do situácie, v ktorej sa im odopierajú ich ústavné práva.

„Vyjadrujme solidaritou talianskych ateistov a agnostikov týmto -- rovnako ako rodine Albano Terme, ktorí sú v ohnisku týchto útokov. Priamo im pomôcť nemôžeme, ale upozorňujeme na „ohlušujúce mlčanie“ cirkevnej hierarchie voči týmto nepriateľským skutkom.“ končí Carcano. „Ak nás cirkevná hierarchia naozaj chce presvedčiť, že krucifix je symbol lásky, dovoľujeme si im navrhnúť, aby čo najskôr aj oni odsúdili tieto nepriateľské útoky – ich doterajšie mlčanie nestačí. Ani katolíci neočakávajú od cirkvi mlčanie – azda od nej očakávajú iný typ reagovania.“

UAAR - Unione degli Atei e degli Angostici Razionalisti - Italian Union of Rationalist Atheists and Agnostics (Talianska únia ateistov, agnostikov a racionalistov.)


Na margo

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva proti krížu v štátnej škole v Taliansku okamžite odkrylo pravú tvár lásky k blížnemu svojmu talianskych katolíckych fundamentalistov a klerikálov.

Prax opätovne potvrdila, že náboženskí fanatici, politici a klerikáli sledujúc svoje ideologické a politické ciele zahodia pretvárku v okamihu, kedy demokracia a právo povie STOP ich mocenským, ideologickým a antidemokratickým chúťkam.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk