SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Tajomstvá popularity náboženstva

[29. 3. 09]

Viktor Šmakov (Preklad Prometheus)

Príčina prekvitania náboženstiev nie je v tom, že „dávajú nesmrteľnosť“. Ako príklad možno uviesť Česko, a sú aj iné krajiny, kde je malý počet veriacich. Teda takí istí ľudia, s takým istým vedomím svojej smrteľnosti, ale môžu sa zaobísť bez podvodného „spasenia“. Nie, masová religióznosť nie je určovaná nádejou na posmrtný život.

V histórii určitých národov existujú obdobia kedy sa religiozita z viacerých dôvodov netešila úcte. Zoberme si samotný Sovietsky Zväz, kedy cirkev existovala v podstate len z vykonávania tradičných a obvyklých rituálov pre časť obyvateľstva – krstenie, pohreb a podobne. Mimochodom náboženstvo vtedy nebolo zrušené, ale iba vymenené za iné, s jeho „svätým písmom“ – s originálmi zakladateľov marxizmu – leninizmu, s jeho rituálmi, s jeho mocnými – Leninom v mauzóleu a tak ďalej. Nuž, komunistická ideológia sa zrútila a prvý prezident Ruska, bývalý člen ÚV Komunistickej strany, ktorá vyhlasovala náboženstvo za ópium národa, bývalý pastier s „Morálnym kódexom budovateľa komunizmu“ v rukách, zvyknutý na to, že tlupu treba za sebou viesť pomocou určitej „idei“ v priebehu jedného dňa zamenil Kódex za Bibliu.

Súčasná vládna moc pokračuje vo využívaní náboženstva ako obľúbeného baránka. Obaja prezidenti – i vládnuci i ten ktorého vymenil nedávno – boli spoločne so ženami na „intronizácií“ a takmer na druhý deň po zvolení bol patriarcha na prijatí u prezidenta.

Hlavným dôvodom prekvitania náboženstiev je ich potreba pre tých ktorí vládnu, náboženstvo obyčajne býva využívané zlou, alebo neistou vládnou mocou. To, čo sa teraz deje je porušovaním 14 článku Ústavy. Bolo by k nej potrebné urobiť dodatok, že akékoľvek „uverovanie“ vysokých funkcionárov nemôže byť verejným. Koniec koncov – vo všeobecnosti by viera mala byť intímnou záležitosťou. Ak sú pre ňu potrebné dobre že nie šamanské obrady a zaklínania za prítomnosti ľudí s účasťou všetkých, potom to nie je viera, ale akési sektárstvo, v podstate rovnaké ako rituálne tance a obrady nejakého prvotnopospolného kmeňa.

Myslím si, že proti náboženstvu, ako takému bojovať netreba. Veď si nedávame za úlohu napríklad zlikvidovať vírus chrípky. Po prvé to je beznádejné, po druhé možno aj škodlivé, hoci povedzme kvôli tomu, že to môže spôsobiť zníženie imunity, obranyschopnosti ľudského organizmu. Hľadáme prostriedky a spôsoby ochrany pred vírusom. Netreba bojovať proti náboženstvu ale proti existujúcim vzťahom k tomuto náboženstvu a v prvom rade so snahami vlády využiť ho na manipuláciu vedomia ľudí. K tomuto je v spoločenskej morálke potrebné upevniť vzťah, ako k absolútne amorálnemu konaniu. Otázka manipulovania vedomím sa stáva v súčasnej spoločnosti mimoriadne aktuálnou aj v súvislosti s obrovskými možnosťami, ktoré k tomu existujú.


Na margo
 
Téma zneužívania náboženstva na uchopenie a udržanie moci je všeobecne známa. V sekularizovanom svete 21. storočia by už človek naivne očakával, že tento syndróm zanikne. Po páde socialistického tábora však cirkev využíva príležitosť a tlačí sa do verejného života.

Politici si uvedomujú, že voličská masa je z veľkej časti veriaca a ochotná počúvať hlasy cirkevnej hierarchie, preto neriskujú vystupovať proti cirkvi ani v tých prípadoch, kedy je to nanajvýš žiaduce. A pri voľbách hrajú s touto kartou, aby nestrácali popularitu, body ani hlasy veriacich.

Zo všetkých prezidentských kandidátov iba Milan Sidor mal odvahu povedať otvorene, že otázka o jeho vzťahu k náboženstvu je nepatričná. Ostatní kandidáti sa hrdo hlásili k svojej viere. Dokonca aj Dagmar Bolová - komunistka - zahovorila o svojom vzťahu k evanjelickej cirkvi

Text, ktorý vám dnes ponúkame, je z ruského prostredia.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk