SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Ateistické Švédsko sa zbavuje kostolov
[30. 10. 11]

(Preklad zo zahraničných zdrojov.)

lundc.jpg, 35kB Švédsko sa bude zbavovať kostolov. Niet za čo udržiavať veľký počet objektov — v krajine je podľa prieskumov viac ako 80 percent obyvateľov, ktorí sa hlásia k ateizmu. Lákať veriacich treba takými metódami, ktoré by sotva odobrili zakladatelia protestantských prúdov. Na miestach výkonu obradov sa otvárajú kúpeľne salóny a centrá čínskej medicíny. Profesor etiky, švédsky pastor Hans Berje Hammar sa obrátil otvoreným listom na spoluobčanov v ktorom navrhol vyhodiť kostoly do vzduchu, alebo nájsť iné využitie tým, že by sa z nich urobili pizzerie, obydlia, či priemyselné objekty.

Vo Švédsku je 3384 cirkevných stavieb. V najlepšom prípade sa pol tisícky z nich využíva na bohoslužobné účely raz do mesiaca. Švédsko je najmenej religióznym štátom Európy.

Mechanizmus financovania konfesii sa v mnohých štátoch Európy uskutočňuje prostredníctvom takzvaných cirkevných daní, alebo jej komponentov, pričom sa platby uskutočňujú na princípe dobrovoľnosti. Takáto forma financovania náboženskej infraštruktúry sa používa v Nemecku, Dánsku, Švédsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Fínsku, na Islande, v Španielsku i Taliansku.

Daň sa používa v prospech tej, ktorej náboženskej spoločnosti. Odmietnutie platiť znamená vystúpenie z cirkvi, čo bývalého člena cirkvi zbavuje práva na miesto na cirkevnom cintoríne a niektorých ďalších služieb v chráme. Mimochodom nie všade je možné dostať cirkevnú daň do rúk v podobe peňazí. Niekde túto časť dane z príjmov možno podľa želania platiteľa presmerovať na iné účely — dobročinné účely, alebo rozvoj vedy.

Právo neplatiť cirkevníkom získali švédski luteráni po oddelení cirkvi od štátu v roku 2000. Zrejme na základe predpokladu veľkého odlivu odchovaného stáda od svojich pastierov, prijala švédska vláda rozhodnutie vyčleniť ročne 50 miliónov euro na udržiavanie chrámových stavieb, ako podporu objektov kultúrnohistorického významu.

„Preštudoval som si štatistiku a užasol som — hovorí Hans Berje Hammar: — Od roku 2000 odišlo z lona cirkvi viac ako pol milióna ľudí (počet obyvateľov Švédska je 10 miliónov). Ešte horšia je situácia medzi mladým pokolením. Obrad konfirmácie absolvovalo v 70-tých rokoch ročne 80 tisíc detí. Dnes toto číslo kleslo na 35 tisíc. Veriacich je stále menej a menej, súčasne s tým klesajú naše príjmy, nemáme z čoho udržiavať 3384 chrámov, ktoré sú v krajine. Sú len tri možnosti riešenia — vyhodiť kostoly do vzduchu, zaplniť ich ľuďmi, alebo ich premeniť na pizzerie a výrobné haly.“

Boľševická myšlienka, vyhadzovať chrámy do vzduchu, Švédov vôbec nestraší. Podľa internetového prieskumu švédskych novín Svenska Dagbladet, 46 percent Švédov je za likvidáciu chrámov. 54 percent je proti. Pritom 80 percent Švédov sa považuje za neveriacich, to znamená, že neplatia šíriteľov „božieho slova“. Opustené protestantské chrámy sú vykrádané, pričom zlodeji odnášajú nie len to, čo sa chráni vo vnútri, ale demontujú z kostolov medené strechy. V tomto roku bolo zaznamenaných už 42 takých excesov.

Liberálne krídlo luteránskej cirkvi láka veriacich celým komplexom svetských služieb. Teraz kňazi neponúkajú krotiť, ale uspokojovať telo. V kostoloch sa ponúkajú rôzne druhy masáže, vodné procedúry a očisťujúce nápoje.

Šíritelia kultu získavajú pre svoje podnikateľské projekty psychoterapeutov a iných špecialistov na platené štúranie sa v ľudských dušičkách. Konkrétne, ležiac na pohovke pod teplou dekou, sa v súčasnom švédskom chráme možno posťažovať na život nie len pastorovi, ale aj psychoterapeutovi.

Ešte jeden módny smer — ázijské telesné praktiky a predaj čínskej energie Čchi certifikovanými inštruktormi. Konzervatívnejšie farnosti ponúkajú miestne produkty v podobe rôzneho druhu diét a telesných cvičení.

Týmto sa protestantizmus, ktorý vznikol ako výsledok reformovania katolíckej cirkvi sám stáva objektom ďalšej reformácie. V samotnom Wittenbergu sa v roku 2007 uskutočnil protestantský kongres, ktorý vyhlásil kurz na obnovu, ktorá už prekročila nevratný bod. Nemeckí predstavitelia konštatovali, že počet veriacich protestantských cirkví sa môže do roku 2030 znížiť z terajších 25,6 milióna na 17 miliónov ľudí. Pritom každoročný príjem religióznych spoločenstiev sa zníži zo 4 miliárd na 2 miliardy euro.

Mimochodom tieto čísla berú do úvahy iba príjem z cirkevnej dane veriacich. Pokiaľ ide o celkový zisk Nemeckej evanjelickej cirkvi (asociácia EKD), táto predstavuje okolo 10 miliárd euro za rok.


Na margo

Článok aktuálny aj pre cirkev na Slovensku. Ešte jeden príklad, čo nastane, keď sa cirkev oddelí od štátu. Predstavitelia predovšetkým katolíckej cirkvi si to dobre uvedomuju a ich aktivity týmto smerom sú nulové.

Na túto tému (čo so zbytočnými kostolmi), si môžete pozrieť tiež článok na našom blogu Prometheus.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk