O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

  DOMOV
 
 

SPOVEĎ JEDNEJ Z MNOHÝCH MILIÓNOV „NEZNABOHOV“ .

PREČO NESMIEME MLČAŤ?

Táto výpoveď indickej psychologičky je hlboko precítené stanovisko človeka, ktorý pocítil „dobrodenie“ náboženstva pri svojom životnom povolaní.

( spracované skrátene podľa správy, ktorú zaslal Spoločnosti Prometheus listom náš švajčiarsky partner „Association FABULA”)

Svedectvo podáva Surya Satjadith Krishnan na dotaz korešpondenta, čo je dôvodom jej protináboženských postojov.

S.S._KRISHNAN.jpg (4833 bytes)

Pochádzam z frankofónnej indickej rodiny- z Pondichery, pracujem a žijem v Bombaji . Otec bol hinduista, matka kresťanka. Teda moja domáca výchova aj geografické prostredie nevyhnutne ovplyvňovalo môj vývoj.

Čo ma škandalizuje je tá idylická vidina Ježiša ako proroka, alebo dokonca boha, ktorý nám údajne priniesol posolstvo lásky a povedzme aj tolerancie. Táto predstava pochádza z dvoch viet, ktoré sa stali základom kresťanskej „filozofie“: „Ak ťa niekto udrie do jednej strany tváre, nastav mu druhú stranu“ a druhá veta: „Milujte sa navzájom“ (čo bolo už aj v Starom zákone, pravda týkalo sa to iba SÚKMEŇOVCOV so súčasnou  diskrimináciou všetkých ostatných. (pozri: Lev 19:18) Také isté učenie sa pripisuje aj Ježišovi: „Počuli ste čo bolo povedané: Musíte milovať svojho suseda a NENÁVIDIEŤ svojho nepriateľa. (Mat 5:43)

Ponechávam hlúposť prvej z týchto inštrukcií na vašu úvahu., ja ju pokladám za návod, ktorý je zodpovedný za pasivitu a defetizmus voči trpeniu násilia, v nádeji na odmenu v posmrtnom živote za takéto utrpené ujmy.

Pokiaľ ide o to druhé - nabádanie k vzájomnej láske, myslite si azda naozaj, že Ježiš vynašiel humanizmus a lásku na tomto svete? Či ľudia jeho doby a ešte aj dávno predtým nemilovali svojich priateľov , blízkych a svoje deti?

Naproti tomu prečo mlčíte o všetkých tých slovách pripisovaných Ježišovi, ktoré nabádajú k pravému opaku? Veď všetky tie beštiálne skutky, ktorých sa dopustili ľudia neskôr sa udiali práve v mene ideológie nazývanej „KRESŤANSTVO“

Ježiš podľa evanjelií vyhlásil: (preložené z anglického originálu) “Prišiel som , aby som medzi ľudí vniesol rozkol ....Bude to tak hrozné, že členovia tej istej rodiny zabudnú na svoju vzájomnú lásku a budú sa stavať proti sebe: otec proti svojmu synovi, dcéra proti svojej matke, nevesta proti svojej svokre, v skutočnosti sa stane vaším najhorším nepriateľoms ten s ktorým ste žili pod spoločnou strechou a ktorí patrili do rovnakého spoločenstva. Avšak keď milujete svojho otca, svoju matku alebo svoje spoločenstvo viac ako MŇA , nie ste Ma hoden .....Ak sa chcete skrývať a naďalej žiť v pokoji, stratíte váš život ktorý si chcete uchovať. Avšak keď tratíte svoj život pre MŇA, potom ho opäť nájdete“

 

(poznámka prekladateľa: obetovanie vlastného života ako to vidíme u moslimských fundamentalistov – trebárs v teroristických útokoch - nevynašli teda moslimovia ale dávno pred nimi na to navádzali pisatelia evanjelií)

Treba však uvážiť DÔSLEDKY tejto ideológie

Chcete azda zatajiť Inkvizíciu vykonávanú v mene Krista?? Pogromy v Novom Svete?? A keby to bolo naozaj všetko! Kresťanstvo nezastalo na hranici Európy. Nepochybne budete namietať, že to boli ĽUDIA, nie ich náboženstvo čo sa dopustili týchto ZLOČINOV.

Napriek tomu všetkému Cirkev a ľudiav mene náboženstva pokračujú v ich krutých činoch a budú v nich pokračovať aj v 21 storočí

Jeden z mojich priateľov takto reagoval na obvyklú výhovorku, že za zločiny boli vinní ľudia, nie cirkev:

Náboženské doktríny sú priamou príčinou toho čo  robia ľudia . Tvrdiť opak by znamenalo asi ako by sme vyhlásili, že nacizmus je niečo nezávislé na tom čo  ROBILI   nacisti v mene nacizmu. Mohli by ste týmto ospravedlniť nacizmus? Ja si to nemyslím. A čo vy?

Ja verím v ľudí a ich prirodzenú dobrotu. Všetky tie hrôzy , ktorých sa dopúšťajú masy ľudí sú navodené nejakou indoktrináciou – nevychádzajú z nich samotných. 

Myslíte si azda, že krížové výpravy vznikli z prirodzených pohnútok samotných ľudí? Myslíte si, že tí protestanti, ktorých  zmasakrovali katolíci v Bartolomejskú noc boli horší než ich vrahovia?

Cnostné a čestné konanie ľudí nie je podmienené ich náboženstvom, ale ich prirodzeným altruizmom.

Je úplný nezmysel oddeľovať teóriu od praxe. Tieto dve sa vzájomne buď potvrdzujú alebo vyvracajú. Ideológia má priamy vzťah k tomu aké má dôsledky a naopak.

Čím viac sa človek oboznamuje s ateizmom, tým viac si uvedomuje, že je absolútne oprávnené bojovať proti tým kliatbam akými sú náboženstvá. Kresťanstvo má na svedomí viac obetí v MENE JEŽIŠA, než stovky holokaustov. Čo to vravím- ? Nejestvuje výraz na to, aby sa opísala táto obludnosť ani v počtoch ani v spôsoboch spáchaných zločinov, ktoré táto cirkev napáchala a pácha ďalej

Ak niekto tvrdí, že náboženstvo robí človeka LEPŠIEHO a neberie do úvahy tie milióny dôkazov o pravom opaku, ktoré nám dejiny odhaľujú- je to absolútny nedostatok kritičnosti – alebo dôkazom toho, že už aj tá najmenšia náboženská zanietenosť zatemňuje schopnosť logického uvažovania.

Prečo ateisti bojujú práve proti náboženstvu- hoci je tu aj veľa iných ideológií, ktoré sú zdrojom zla na tejto planéte?

Nemôžem sa vyjadrovať v mene všetkých ateistov. Ja si však myslím, že preto lebo žiadna iná ideológia nebola tak úspešná v kamuflovaní svojich zámerov a zločinov ako práve táto na základe toho,  že ľudia uverili v podvody.Týmto dosiahla postavenie univerzálnosti, veľkosti, vážnosti, a povesť inštitúcie, ktorá káže morálku. Práve toto demagogické postavenie ju robí nebezpečnou a napriek tomu, že má viac ako jednu miliardu stúpencov predstavuje najväčšiu kliatbu tejto našej krásnej planéty.

Aj  veriaci sami tým že obhajujú slepo – v rozpore s akýmkoľvek rozumom-  túto biednu, škodlivú MYTOLÓGIU- teda niečo čo sa nedá obhájiť,  sa stávajú spoluvinníkmi. Nenachádzam slová na vyjadrenie svojho pohoršenia a odporu keď predstavitelia cirkvi – teda hocktorej cirkvi – hovoria o svojej morálke a humanite, rovnako však aj agnostikov, ktorí pripúšťajú, že náboženstvo prináša aj nejaké dobro. Nehovorím pri tom o ateistoch, ktorí náboženstvo odsudzujú, bez toho však, aby sa pokúšali bojovať proti nemu všetkými prístupnými prostriedkami!!

Myslím, že ste ľudia , ktorí hľadajú odpoveď na tieto otázky a že vaša myseľ je otvorená - teda prosím, aby ste neurážali moju inteligenciu citovaním preslávenej Matky Terezy, ktorú som osobne stretla keď som bola mladšia. Je najlepším príkladom anachronizmu a nedostatku v logickom uvažovaní, ktoré náboženstvo vytvára. Na dôvažok je aj dôkazom zvrátenosti, ktorú „cirkev posväcuje“. Bola predstaviteľkou obludného obhajovania BOLESTI - ako „zásluhy“ za ktorú možno čakať „odmenu na druhom svete“, bola proti potratom, proti antikoncepcii, proti eutanázii, proti akémukoľvek spoločenskému pokroku, a proti ANALGETIKÁM A ANTIBIOTIKÁM !! Skupina inšpektorov predložila otrasnú správu proti jej „NEMOCNICIAM“, ktoré spravovala, pretože v lekárni chýbali základné lieky, nehovoriac vôbec o analgetikách zmierňujúcich bolesť. Lekárne boli prakticky prázdne, nie však pre nedostatok peňazí. ZO ZÁMERNÉHO ÚMYSLU, ktorý bol inšpirovaný na základe NÁBOŽENSTVA a jeho vyhlasovania, že bolesť je CNOSŤOU!!

Na druhej strane táto “útla duša“ podnikala letecké návštevy na súkromných lietadlách a z darov tých najväčších DIKTÁTOROV nechala stavať kostoly a kláštory takmer vo všetkých končinách tohto sveta. Týchto diktátorov , samozrejme sústavne OBHAJOVALA proti verejnej mienke ako protislužbu za ich dary!

Napokon chcem odpovedať na poslednú otázku: Čo ma drží pri živote a čo pokladám za CIEL života. (Častá otázka teistov, ktorých životný cieľ je „uctievať boha“ a preto nechápu , že aj ateisti majú svoj vlastný životný ciel)

Skončila som svoje štúdium psychológie a nateraz sa zaoberám sledovaním osudov a rehabilitovaním žien, ktoré boli obeťou znásilnenia alebo iného vážneho násilia, mnoho z týchto je aj prostitútok, alebo žien, ktoré boli VYHNANÉ z rodiny.

Nezasahujem do ich presvedčenia, avšak presvedčujem ich aby sa nevracali do škodlivého prostredia, ktoré ich ničilo a aby neprijímali svoj osud FATALISTICKY. Tento fatalizmus je dokonca škodlivejší u kresťanských a moslimských žien, pretože tieto dúfajú v lepší POSMRTNÝ život v raji. Táto predstava ich uvrhuje práve do toho, aby nekládli odpor! Preto sa ich usilujem presviedčať, aby sa zbavili svojich fatalistických tradícií. Sledujem aj ako málo sú registrované menšie psychické poruchy. Toto je teda moje momentálne životné smerovanie

S niektorými zo svojich zverencov si dôverne tykám. Mám teda do činenia s konkrétnymi prípadmi, ktoré vyvracajú tie veľké dogmatické utópie. A TOTO MI DÁVA MÔJ ŽIVOTNÝ CIEL .

Dvakrát som bola zmlátená rodinnými príslušníkmi obetí, o ktoré sa starám a ktorým pomáham. Pri tej poslednej bitke ma dvaja útočníci chceli znásilniť. Ale dostala som sa z toho a nerobím si z toho veľa lebo mám v tom už svoje skúsenosti . Bolo to už po tretí krát, čo ma niekto chcel znásilniť. VŠETCI TÍTO ÚTOČNÍCI SÚ NA SLOBODE!

Ja sa teraz cítim relatívne dobre Mám iba menšiu obrnu na ľavom oku, alebo ma niekedy silne bolí hlava. Čo mi však najviac ublížilo je že moji nápadníci (snúbenci) ma opustili....

Možno , že mnohí čo prečítajú tento list nepochopia správne môj zámer. Moje odmietanie náboženských ideológií nepochádza iba z dlhých úvah, ale z MOJICH EMPIRICKÝCH POZOROVANÍ.

Štatistické výskumy jasne dokazujú priamy vzťah medzi násilím proti ženám v manželstve a náboženským presvedčením, medzi náboženstvom a kriminalitou, a nerovným zaobchádzaním s príslušníkmi dvoch pohlaví.

Preto vyjadrujem svoje počudovanie, že náboženstvo nebolo doteraz vyhlásené za nezákonné tak ako sa to už stalo v mnohých krajinách s RASISTICKÝMI spismi a konaním

V tomto smere ešte nikto ani nič nenapísal. Moje doterajšie správy v tomto smere , moje snahy informovať o tomto všetkom boli CENZUROVANÉ a  potom konfiškované. 

Teda chcem, aby ste sa dozvedeli, že na Indickom subkontinente ľudia trpia a zomierajú pre náboženstvo a že to je nebezpečné otvorene to priznávať

S úctou Vaša 

Sűryâ Satjadith Krishnan

Poznámkaredakcie:

List bol mierne skrátený, avšak bez zásahu do jeho obsahu.

Dodatkom sa prikláňame k názoru pisateľky, že údajné hlásanie LÁSKY k blížnemu podľa biblie je veľmi POCHYBNÉ:

Uvádzame iba dva príklady:

-          -Biblia hovorí zavraždi svoju ženu, svoju dcéru, svojho syna, svojho priateľa, atď… ak uctievajú iných bohov. 

( Deu 13: 6_10 ) Ak by tvoj brat, syn matky tvojej, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra , alebo tvoja žena najmilšia , alebo tvoj priateľ, ktorého miluješ ako seba samého, chceli ťa presvedčiť, tajne ti hovoriac: „Nože poďme a slúžme cudzím bohom“, ktorých nepoznáš ani ty , ani otcovia tvoji, bohom okolo vás nech sú už blízko, či ďaleko, z jedného konca zemeaž na druhý koniec zeme : neposlúchni ho , nepočúvaj ho , a nech mu neodpustí tvoje oko, žeby si mal s ním zľutovanie. Nech ruka tvoja je prvá proti nemu(Ten prorok, alebo sníval MUSÍ BYŤ USMRTENÝ, slov text Tranoscius - -- musíš ho ZABIŤ, tvoja vlastná ruka musí byť prvá proti nim ich POPRAVIŤangl text----NRSV )

-          -Biblický Boh prikazuje svojim stúpencom páchať vojnové zločiny, pozabíjať všetko na obsadenom území nepriateľa, rabovať a znásilňovať.

(Deuter 20: 10-14 )Ak pritiahneš k mestu, aby si ho dobyl, najprv mu ponúkneš mier. Ak príjme a otvorí brány, všetok ľud, ktorý je v ňom, zachovaný bude a bude ti poddaným a poplatníkom. Ale, ak nebude chcieť s tebou uzavrieť zmluvu a začne s tebou boj, budeš ho obliehať. A keď Pán, Boh tvoj , ti ho dá do tvojich rúk, pobiješ všetko, čo bude v ňom mužské, ostrím meča. Len ženy , deti , dobytok a všetko, čo v meste bude, jeho celú korisť, rozdeľ vojsku a užívajz tej koristi nepriateľskej , ktorú ti dal Pán, Boh tvoj

..( Boli norimberský súd a terajší súd v Hágu , vedený proti zločincom v bývalej Juhoslávii rúhaním proti nadčasovému a večne platnému „Slovu Božiemu " -BIBLII, ktorá to priamo prikazuje?)

Adresa švajčiarskej spoločnosti, ktorá nám zaslala tento list:

Association FABULA
63, bd. Saint-Georges
1205 Geneva
Switzerland
tél. 00 41 22 328 85 32

fabula@anti-religions.org

DOMOV