SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Štvrté číslo časopisu PROMETHEUS v distribúcii

Z OBSAHU:

1 Smeruje Slovensko k fundamentalizmu?
O Pastoračnom a evanjelizačnom pláne katolíckej cirkvi na Slovensku
6 Zaujímavosti zo sveta
Kreacionizmus v štátnych školách? * Protesty proti náboženským súdom v Kanade * Bezbožníci kontra katolícke fórum
7 Štát zaplať a bude ti odpustené
Opäť o financovaní cirkví na Slovensku
8 Humanizmus je spôsob života
Zhovárali sme sa s Georgeom Liénardom, generálnym tajomníkom Európskej humanistickej federácie
10 Štát a cirkev vo Francúzsku
O vzťahu medzi štátom a cirkvami vo Francúzsku a o francúzskom sekularizme
12 Francúzsky sekularizmus a moslimské šatky
Zákaz nosiť náboženské symboly vo verejných inštitúciách vyvola vo Francúzsku veľké polemiky
13 Humanizmus a otvorená spoločnosť
Úvaha Davida Pollocka o tom, aká má byť otvorená spoločnosť podľa humanistov
14 Obžaloba náboženstva
Fanatizmus. Ďalšia časť z knihy Chestera Dolana
16 Žiť bez náboženstva je prirodzené
Reportáž z kongresu Medzinárodnej humanistickej a etickej únie
18 Žena v zrkadle náboženstva
O tom, ako náboženstvo vplývalo na postavenie žien v priebehu storočí
20 Humanistický manifest 2000
Druhá časť slovenského prekladu tohto významného humanistického dokumentu
22 Sme jediným združením sekulárnych humanistov v SR
Zhovárali sme sa s Ľudovítom Ludhom, predsedom Bratislavského klubu Spoločnosti Prometheus
23 Zajtrajšok neexistuje
Ako bizarná viera v proroctvá marí zodpovednosť za životné prostredie
25 Náboženstvá sveta: Hinduizmus
O počiatkoch hinduizmu, o kastách, reinkarnácii a hinduistických sviatkoch
28 Lomonosov – priekopník ruského ateizmu
O vedcovi a obhajcovi heliocentrizmu M. V. Lomonosovi a o jeho postoji k pravoslávnej cirkvi
30 Ľudová nábožnosť v zrkadle folklóru
O erotickom nádychu slovenských ľudových piesní
31 Blahoslavený excisár Karol
O blahorečení rakúskeho excisára * Okno do internetu: Rusko – koniec ateizmu?
32 Bude Slovensko kresťanský štát?
Recenzia knihy Mariána Baťalu Čierna má zelenú
33 Knižné novinky * Aforizmy
34 Úvahy čitateľov
Aké miesto pre slovenskú kultúru? * Náboženstvo, škola, výchova! * Boh riadi naše osudy
36 Slovník ateistu * Z listov čitateľov
38 Zábava
Vtipy, krížovka
40 Berlín očami humanistov
Obrazová reportáž


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

ponúkame Vám obsah štvrtého čísla časopisu PROMETHEUS.

Časopis si môžete objednať, čo je oveľa pohodlnejšie ako zisťovať, či už je v novinových stánkoch. Objednávku môžete urobiť velmi jednoducho telefonicky na čísle: 02/524 911 91

Objednávkový formulár je tiež v každom čísle časopisu. Nájdete ho aj na našej stránke v informácii o prvom čísle.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk