SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Výzva Spoločnosti Prometheus
Vážení členovia a sympatizanti Spoločnosti PROMETHEUS
Voľby do NR SR sa blížia a sú dôležité

Na svojom júnovom zasadnutí Ústredná rada Spoločnosti Prometheus (SP), ktorá je jedinou oficiálnou predstaviteľkou nenábožensky založených občanov v SR, – jej členovia – okrem iného konštatovali, že zo strany štátnych orgánov a verejnoprávnych médií sú občania bez náboženského vyznania stále diskriminovaní. Prejavuje sa to aj v predvolebnej kampani do NR SR, keď cirkvi svojim pastierskym listom a ďalšími výzvami ovplyvňujú voličov.

Ciele Spoločnosti Prometheus sa určite nesnúbia s bocianom za každú cenu, so zvyšovaním pôrodnosti hoci by to bolo na úkor života matky kvôli odmietaniu plánovaného rodičovstva či antikoncepcie. Sme za rozvoj rodiny, ale nie podľa príkazov a tvrdej ruky, proti rozvodom, lež nie na úkor toho, že bude rasť domáce násilie a pretvárka. Sme za to, aby ľudia konali na základe vedeckých poznatkov, a nie dogiem.

Súhlasíme s heslom: Náboženstvo do kostolov a k rodinným krbom! O verejných veciach sa nesmie rozhodovať na základe predsudkov. Ani na základe apatie.

Preto sa ÚR SP okrem iného obracia k členom Spoločnosti Prometheus a sympatizantom i všetkým občanom SR, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť SR a zachovanie jej občiansko-demokratického, podľa ústavy sekulárneho charakteru s výzvou:

Napriek zložitej sociálno-ekonomickej i spoločenskej situácii a napriek veľkému sklamaniu či rezignácii neostaňme v blížiacich sa voľbách apatickí! Zúčastnime sa v čo najväčšej miere volieb. Poďme voliť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Budúcnosť SR je v zachovaní rôznorodosti, rovnoprávnosti, slobody svedomia, tolerancie a vzájomnej úcty k názorom a hodnotám iných. Spoločnosť Prometheus je za život, no za dôstojný život v SR, z ktorej by ľudia – najmä mladí – neutekali za prácou a lepším životom do zahraničia.

ÚR Spoločnosti PROMETHEUS


INFO

Niektoré predchádzajúce stanoviská a vyhlásenia:

  • SP víta závery experov EK k zmluve o výhrade svedomia
  • Vyhlásenie ku klerikálnym snahám
  • Stanovisko k Zmluve o výhrade svedomia
  • Výzva zo seminára Reprodukčné zdravie …
  • Stanovisko a Výzva k vyučovaniu náboženstva

  • Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
    Adresa elektronickej pošty:
    humanist@pobox.sk