SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Krátke informácie
[22. 12. 04]

Európska humanistická federácia (EHF)
so sídlom v Bruseli
nám poslala list nasledovného znenia:

Drahí priatelia,

O návrhu rozpočtu Európskej únie na rok 2005 sa hlasovalo v Európskom parlamente 16. decembra. Tretia časť dodatku 127 (ex-0573), ktorá sa týkala subvencie 1 500 000 Euro na organizovanie svetového dňa mládeže pri príležitosti pápežovej návštevy v Kolíne, ktorý sa uskutoční v auguste 2005 BOLA ZAMIETNUTA. Dvojtretinová väčšina hlasov vyžadovaná na prijatie tohto návrhu sa nedosiahla.

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste spolupracovali v kampani týkajúcej sa tejto akcie.

Bruselský tím EHF


[11. 7. 04]

Holandský parlament iniciuje návrh na zrušenie privilegovaného štatútu Vatikánu v OSN

Svätá stolica, ako jediný riadiaci orgán niektorej z 3000 súčasných náboženských cirkví na svete má v OSN štatút nečlenského štátu - stáleho pozorovateľa. V Holandskom parlamente iniciovala liberálna strana (pán Lousewies van der Laan, MP) rezolúciu, žiadajúcu vládu aby vyzvala Vatikán, aby sa dobrovoľne vzdal tejto privilegovanej výsady, ktorú iné rovnocenné náboženstvá nemajú. Tento návrh podporili doteraz dve ďalšie politické skupiny (sociálni demokrati a zelení).

Preklad návrhu rezolúcie:

Parlament vypočujúc úvahy týkajúce sa toho, že katolícka cirkev - Vatikán, ako jediná cirkev alebo náboženské hnutie rokuje spolu s inými na Konferenciách Organizácie spojených národov (OSN) v pozícii „nečlenského štátu - stáleho pozorovateľa“, ktorú má Svätá stolica, zastávajúc názor, že je neželateľné udeliť takéto právo iba jednej cirkvi alebo náboženskému hnutiu, nakoľko so všetkými náboženstvami treba zaobchádzať rovnako, žiada aby vláda vyzvala aktívne Svätú stolicu vzdať sa tejto výnimočnej pozície a aby postupovala obvyklým spôsobom.


Oslovili sme všetkých nižšie uvedených vedúcich parlamentných skupín:

  1. Drs. Maxime Verhagen, Voorzitter Christen-Democratisch Appel (CDA) M.Verhagen@tweedekamer.nl
  2. Mr. André Rouvoet, Voorzitter ChristenUnie (CU) A.Rouvoet@tweedekamer.nl
  3. Mr. Gerard Van As, Voorzitter Lijst Pim Fortuyn (LPF) G.vAs@tweedekamer.nl
  4. Mr. Kees Van der Staaij, Voorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) C.vdStaaik@tweedekamer.nl
  5. Mr. Jan Marijnssen, Voorzitter Socialistische Partij (SP) J.Marijnissen@tweedekamer.nl
  6. Mr. J.J. Van Aartsen, Voorzitter Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
    J.V.Aartsen@tweedekamer.nl


INFO
 
Okno vyhradené pre stručné informácie. Najnovšia je vždy prvá v poradí.

Dátum pri správe informuje o termíne kedy sme ju uverejnili.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk