SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a    p r e     d e t i

Autor Dan Barker je učiteľ a hudobný skladateľ. V knihe sa zaoberá spôsobom rozlišovania správneho a nesprávneho, dobrého a zlého. Upozorňuje na rozdiely medzi pravidlami a zásadami. Zdôrazňujú sa osobné práva jednotlivca.

(úryvok)

Niektorí ľudia sa riadia podľa pravidiel, keď treba určiť, či je niečo správne alebo nesprávne.

Pravidlo je príkaz, ktorý by si mal vždy dodržiavať.

Ale Andrejka používa na rozhodnutie, čo je správne alebo nesprávne, zásady, nazývané aj princípy.

Zásada je myšlienka, názor, a nie príklaz.

Zásada ti nepovie, čo máš urobiť.

Zásada ti napovie len to, čo si máš myslieť o tom, čo treba urobiť.Zásady sú dôležitejšie ako pravidlá.

Pri dodržiavaní pravidiel obyčajne netreba vôbec rozmýšľať, ale pri zásadách treba veľmi opatrne uvažovať.

Pravidla pochádzajú od autority, ako sú rodičia, učitelia, šéf, kráľ alebo vláda.

Pravidlá, pochádzajúce od vlády, sa obyčajne volajú zákony.

Pravidlá, ktoré pochádzajú z náboženstva, sa obyčajne volajú prikázania.

Niektorí dobrí ľudia veria na nejakého boha.

Niektorí dobrí ľudia neveria na boha.

Spôsob, ako poznať, čo je správne a čo nesprávne, spočíva v tom, že sa naučíme, čo je dobré pre ľudí, a nie, čo je dobré pre nejakého boha.

Odporúčame na prečítanie a zamyslenie aj pre dospelých, ktorí neradi čítajú! Čítajte s deťmi!

Knihu hľadajte v knižniciach (môžete využiť aj medziknižničnú výpožičnú službu), skúsiť možno aj na adrese vydavateľstva.


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Dan Barker:
Možno je to správne, možno nesprávne
Bratislava 1998
iba 74 strán, bohato ilustrovaná

Tohto sprievodcu pre mladých (6—8 rokov) mysliteľov a ich rodičov vydal Rastislav Škoda v spolupráci so Spoločnosťou PROMETHEUS

Vydavavateľstvo
Rastislav Škoda,
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk