SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K diskusii o Biblii
O jednom starom a večne mladom spore medzi kresťanmi a ateistami

(Úsmevné zamyslenie)

Veriaci tak úporne obhajujú tézu o tom, že bibliu nemožno čítať rozumom, až som sa vzdal a rozhodol som sa skúsiť Ju čítať srdcom. Určite chápete aké je to od ateistu hrdinstvo. Ale vzchopil som sa a dôkladne som pozeral na každé písmenko knihy Genezis. A skutočne, ukázalo sa, že sa dá dočítať kadečo, ak nebudete mať veľmi prísne požiadavky na text. Aha, k čomu som dospel svojím skúmaním.

Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala, a porodila Kaina, a povedala: dostala som človeka od Hospodina. (Genezis 4:1)

Čítam, a akosi nerozumiem. Duša sa bráni pokojne prijať túto frázu. Ale odrazu, akoby ma osvietilo – naraz mám v duši pokoj a radosť. Myslel som si že to nie je možné, ale Boh zrejme môže všetko. Tú vetu som nepochopil rozumom, ale srdcom. Pochopil som, to čo mi nedávalo pokoj. Konkrétne „dostala som človeka od Hospodina“. Otcom Kaina nie je Adam, ale sám Hospodin! A odrazu sa mnohé v Biblii dostalo do správnych súvislosti. Stalo sa jasným a logickým, že krutý Boh nie len, že sám nezabil Kaina, ale dokonca zakázal komukoľvek sa ho čo i len dotknúť. Predsa vlastná krv je vlastná krv.

A poznal Adam opäť svoju ženu, a ona porodila syna, a dala mu meno Šét, preto, – hovorila – lebo Boh vložil do mňa druhé semeno, miesto Ábela, ktorého zabil Kain. (Genezis 4:25)

Teraz i táto fráza odoláva všetkým spochybneniam. „Boh vložil do mňa druhé semeno“. Je pochopiteľné, že Adam by sa i sám vysporiadal s vložením vlastného semena. A keď sa boh sám aktívne zapojí do tohto procesu, potom určite, nie kvôli semenu Adama. A tak je Šét tiež Božím synom.

Keď získa (ateista) také poznanie, prirodzene si ho chce overiť inými svedectvami Knihy. A čo myslíte? Samozrejme, nový pohľad na históriu v Biblii pomohol inakšie vzhliadnuť na pôvod človeka.

1.Keď sa ľudia začali množiť na zemi, a rodili im dcéry.
2. Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne a brali si ich za ženy, akú si kto vyvolil. (Genezis 6)

Zamýšľali ste sa niekedy, kto sú to tí synovia Boží a ľudské dcéry? Táto hádanka mi nikdy nedala pokoja. Vždy bola pre mňa jedným z podstatných dôvodov nedôvery k Biblii. Teraz však, iste chápete, sa všetko dostalo na svoje miesto. Potomkovia Kaina a Šéta videli Adamových potomkov (ženského pohlavia). No a podobne je tým automaticky zodpovedaná otázka o titanoch. Dokonca som si živo predstavil pýchu a povýšenectvo Božích synov. Čo ty, my sme modrá krv, a vy ste iba plebs. Chápem, popustil som uzdu fantázii. Hoci ak sa zamyslíme, potom taká myšlienka tiež nie je nezmyselná. Napríklad, hneď možno hovoriť o nepriateľstve medzi božským a ľudským rodom. Určite bolo modrokrvným nepríjemné, že ich urážali synovia ľudskí, čo sa veľmi nepáčilo Bohu. A nemohlo sa páčiť – rodná krv je rodná krv. Vidíte, ako ľahko a logicky sme odôvodnili nevyhnutnosť Potopy. Dokonca si myslím (osvietenie mi pomáha), že Noe sa stal prakticky jediným priamym potomkom Boha. Ale nebudem na tom trvať.

A tak sme my všetci božie deti, o čom boh priamo, nejedenkrát hovorí v Biblii. A netreba žiadne akési osobitné výklady, alegórie na odôvodnenia podobných jeho priznaní. Odtiaľ pramení jeho Láska k ľudstvu. Pravda, hoci je Jehova Boh, kadečo ľudské mu nie je cudzie. Preto i medzi vlastnými deťmi má obľúbené, alebo nie. Niekoho miluje, niekoho trestá.

Vidíte aké plodne sa stalo osvietenie, ktoré na mňa zostúpilo pri čítaní Svätého písma. Ale ešte viac som sa potešil, keď som dokázal použiť nové vedomosti v prírodovednej oblasti. Čo ešte môže viac potešiť ateistu, ako vedecký objav. Myslím si, že práve to mi dáva konečnú istotu, že mám pravdu. Podarilo sa mi spojiť dve tvrdenia „Človek sa vyvinul z opice“ a „Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu“. Tak že, druhé tvrdenie sme si vysvetlili a nemali byť by žiadne nezodpovedané otázky. A teraz prvé tvrdenie. Treba len uznať, že Boh vznikol z opice. A hotovo. Všetko sa stáva jasným a pochopiteľným. Boh je tým medzičlánkom, medzi pravekou opicou a človekom, ktorý nemôžu vedci – antropológovia nijako nájsť. A správne. Ako možno nájsť kosti Boha, ak ešte neumrel? Tak že páni archeológovia, počkajte. Zatiaľ sa vám objav medzičlánku nepodarí. A, ako tvrdia kresťania, nemôžete vidieť medzičlánok, ako nemôžete vidieť svoje uši. Boh sa zatiaľ nechystá umrieť.

Čítam srdcom.

Kto má uši, nech počuje.

Verím, lebo je to absurdné.

Amen.

Autor: Bovlan


Na margo
 
Ponúkame vám preklad úsmevného zamyslenia nad Bibliou z ruského ateistického internetu. Je to zároveň aj o úsmevnosti náboženských výkladov tejto knihy kníh.

Preklad biblických citátov rešpektuje pôvodný ruský text.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk