SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náš tip
Ježiš Kristus nie je Boh, ani Spasiteľ!

(Na diskusiu s vericími o Svätej Trojici a o spasiteľovi)

Ústredným bodom v kresťanskom náboženstve je učenie o Svätej Trojici, ktoré tvrdí, že Boh je trojjediný: Boh-otec, Boh-syn, Boh-duch Svätý, t. j. všetko sú to rôzne úlohy tej istej osoby, teda Boha. Súčasne s učením o Svätej Trojici kresťanská cirkev neprestajne všetkým hovorí o akejsi obeti Boha-Syna, ktorý údajne spasil celé ľudstvo tým, že zobral na seba jeho hriechy. Poďme sa spoločne, pozorne zamyslieť nad tým, čo že znamená Ježišova obeť a od čoho nás to všetkých spasil.

Nuž, cirkev nás učí, že do Kristovho príchodu na zem čakali všetkých ľudí po fyzickej smrti alebo večné plamene a škrípanie zubov, alebo smrť. Druhé tvrdenie neodolá žiadnej kritike, nakoľko podľa definície je duša nesmrteľná. Čo sa týka prvého tvrdenia aj to je celkom pochybné, nakoľko z biblie je známe, že boh povolával k sebe do raja tiež spravodlivých. Pripusťme, že rajské radosti čakali v tých dobách iba veľmi obmedzenú skupinu zatiaľ čo základná masa spravodlivých, nehovoriac už o prostom ľude, šla bezpodmienečne do kotla so smolou.

A tak sa na zemi objaví sám Boh v podobe Boha-Syna Ježiša Krista a umiera na kríži aby zachránil ľudstvo pred peklom. Ale veď je známe, že Boh je všemohúci, vševediaci, vševidiaci… a nesie zodpovednosť za všetko, čo sa na zemi deje. Z toho vyplýva, že boh ukrižoval sám seba. Prečo? Preto aby „spasil“ ľudstvo pred peklom. A kto konkrétne rozhoduje kam pôjde človek po smrti: do neba, či do pekla? Odpoveď je jednoznačná: Boh. A dostávame takýto obraz: Boh prišiel na zem, aby zabil sám seba preto, aby spasil ľudstvo pred sebou. Aký záver z toho možno urobiť? Dopredu upozorňujem, že nebudem považovať boha za idiota, nakoľko idiot by sotva mohol stvoriť svet.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že Ježiš Kristus nie je Boh a celé učenie o Svätej Trojici je vo svojej podstate nepravdivé a tiež, že Ježiš Kristus nikoho nespasil, preto je nesprávne označovať ho za spasiteľa. Veď ak by Boh z ničoho-nič zahorel láskou k ľuďom tak, že by sa rozhodol zbaviť ich pekla, potom oveľa logickejšie by bolo jednoducho prestať ich tam posielať a nie vystrájať husárske kúsky, ako zabiť sám seba, aby spasil pred sebou.

Predpokladám, že mnohí veriaci začnú hovoriť, že boh nepodlieha logike, preto zopakujem, že za prvé; považovať boha za idiota je nesprávne, za druhé; odkiaľ vedia veriaci, že boh nepodlieha zákonom logiky.

A teda, Ježiš Kristus nie je Boh a nie je spasiteľ.

PROMETHEUS


Na margo
 
Určite občas diskutujete s teistami, teda s veriacími, v našom teritoriálnom priestore väčšinou kresťanmi.

Treba vedieť, že veriacého nezískate na svoju stranu. On je veriaci a o viere sa nepremýšľa logicky.

Veriaci, ak nie je úplny idiot však predsa len premýšľa. Premýšľa prinajmenšom o svojom náboženstve a o tom je dnešný náš tip.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk