SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O S O B N O S T I
Sekulárny humanista na kontinente chudobných

Tai Solarin Tai Solarina možno pokladať za jedného z najznámejších ateistov a sekulárnych humanistov Afriky. Pochádzal z Nigérie a zomrel vo veku 72 rokov v r. 1994. Ľudia ako Dr. Solarin sú na Západe úplne neznámi, ba dokonca sa o nich veľmi málo vie aj v samotnej Afrike. Bol známy ako sociálny kritik a vychovávateľ. Jeho obdivovatelia ho nazývali "Strýko Tai". Bol popredným propagátorom sekulárneho humanizmu a jeho myšlienok.

Sám začal svoje vzdelanie v misionárskej škole v Nigérii. Počas II. svetovej vojny slúžil v britskom letectve a dokončil bakalárske štúdium dejín a zemepisu na Univerzite v Manchestri, vo Veľkej Británii v r. 1952. Po svojom návrate do Nigérie mal funkciu predstaveného školy v Molusiv (1952-1955) avšak pretože ho nútili, aby každú hodinu začínal spievaním hymny a modlitieb, a tiež naháňať študentov aby v nedeľu chodili do kostola, dal výpoveď a zriadil si svoju vlastnú školu "Mayflower School" (Škola májového kvetu) v Ikenne, v Nigérii, kde ostal až do konca svojho života. Zomrel doma 27. júla 1994. Ostalo za ním nedokončené dielo založiť v Nigérii humanistické hnutie, o čo usiloval spolu so svojím priateľom, Kofi Mensah-om. Dve konferencie, ktoré v Afrike zorganizovala IHEU majú za cieľ toto dielo dokončiť.

Po celý život bol literárne činný ako dopisovateľ početných medzinárodných i domácich časopisov. Bol na tomto úseku úspešný po celých 20 rokov, rutinne napísal každý rok okolo 30 článkov. Bol neúnavným kritikom nigérijskej vojenskej vlády, korupcie vo vláde a v cirkvi, čo mu spôsobilo veľa nepríjemností.

Napriek tomu, že o ňom bolo známe, že je jednoznačným ateistom, aj náboženskí vodcovia nachádzali pre neho slová uznania. Profesor Sam Aluko, kresťanský konzultant a účastník vo Svetovej rade cirkví sa vyjadril, že hoci s ním nesúhlasí vo veciach náboženstva, je jeho najlepším priateľom a často súhlasil s Taiovou kritikou jednak vlády, jednak náboženských excesov mnohých nigérijských skupín.

Takmer štyridsať rokov bojoval Dr. Solarin za bezplatné a povinné vyučovanie detí počnúc prvou triedou základnej školy až po stredné školy. Keď založil svoju vlastnú školu - Školu májového kvetu - začalo ju navštevovať sedemdesiat žiakov. Do r. 1992 sa návštevnosť zvýšila na 1 900 vrátane 800 dievčat. Táto škola je úplná stredná škola s nižším a vyšším stupňom vzdelávania. Teraz je už v štáte Ogunasi päťsto škôl podobného zamerania, "Májový kvet" stojí na ich čele. Dr. Solarin sa od začiatku staval proti vychovávaniu "bielych golierov", zastával vždy názor, že deti treba viesť vo výchove predovšetkým k ovládaniu praktických zručností okrem ich základného vzdelávania. "Všemožne sa usilujeme vyjsť v ústrety problémom každodenného života" vysvetľuje Solarin "namiesto toho, aby sa deti venovali po mnoho hodín týždenne vysvetľovaniu významu božstva". Jeho škola vychovala prvú inžinierku v Nigérii a presviedča študentov, aby si volili také povolania, ktoré Nigéria potrebuje. Študenti prijatí na zahraničné univerzity sú nabádani k tomu, aby sa cez prázdniny angažovali v remeselníckych prácach, čím získavajú fakticky druhú kvalifikáciu.

Škola "Mayflower" je jediná, kde sa nevyučuje náboženstvo. Solarin sa aktívne zasadzoval proti vlastneniu škôl cirkvami už od r. 1952. Dr. Tai Solarin argumentuje proti propagovaniu náboženstva ako prostriedku na úspech národa tým, že keby tomu bolo naozaj tak, Španielsko a Portugalsko by dnes boli najmocnejšími štátmi na svete. Nigériu náboženstvo v súčasnosti zabíja, zvykol sa vyjadrovať Tai. Podľa neho sa černosi pridržiavajú svojho boha tak, ako sa opilec drží stĺpa pouličného kandelábru - iba pre telesnú oporu. Napriek jeho sympatiám k Číne a bývalému Sovietskemu zväzu jednoznačne je za ideály slobody a demokracie. Často citoval veľkých ateistických vodcov, ktorí svoju krajinu podstatne povzniesli (Jewaharlal Nehru - prvého ministerského predsedu Indie, a Kemala Ataturka, ktorý viedol Turecko k vytvoreniu sekulárneho štátneho režimu)

Nigéria je zmietaná náboženskými nepokojmi. Boli to náboženstvom inšpirované krviprelievania v decembri 1980, kde zahynulo štyritisíc ľudí a zničili sa majetky za milióny dolárov, v r. 1991 to bol pokus o štátny prevrat keď sa major Gideon Ockar pokúšal zmocniť vlády vyhlasujúc že skutočná Nigéria je iba jej kresťanská južná časť. Okrem kresťansko-moslimských konfliktov je Nigéria aj javiskom násilností medzi frakciami moslimov, často tam zúria aj nepokoje kresťanských skupín, ktoré pália auta, ničia laboratória a iné školské a vysokoškolské zariadenia.(Vzdelanie a veda sú v ich očiach protináboženské rúhanie?)

Šírenie myšlienok tolerantného humanizmu je teda v týchto krajinách nesmierne aktuálna, súčasne však aj veľmi ťažká a dlhodobá úloha. Je však potrebné raz s ňou začať.

Spracoval Dr. A. Rehák
Zdroje: Richard Carrier: Tai Solarin His Life, Ideas, and Accomplishments (1995) (tam pozri aj použitú literatúru).
A internetová stránka: www.infidels.org
Foto: Tai Solarin, Inernational Humanist News, máj 2004, str. 14.


INFO
Pre nás to znie exoticky a takmer neuveriteľne, ale na Africkom kontinente má sekulárny humanizmus svoje miesto, tak ako inde vo svete. Aj tam žijú osobnosti, ktoré sú ochotné riskovať osobné problémy keď nahlas a aktívne presadzujú svetonázor, ktorý nie je založený na žiadnom náboženskom presvedčení.

Jedným z ních bol Tai SOLARIN z Nigérie, ktorého vám týmto krátkym textom predstavujeme.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk