SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Sodoma Gomora bez viny neveriacich!
(Vývoj v cirkvách neveští v 21. storočí veľkú perspektívu)

Rímskokatolícka cirkev v USA má problémy s morálkou svojich kádrov.

Potvrdzujú to dve štúdie, ktoré boli zverejnené v poslednom období. Zistilo sa, že v cirkvi je epidémia zneužívania detí, do ktorej sú za 52 rokov zapletené najmenej štyri percenta kňazov, pričom väčšina z nich bola vysvätená v roku 1970. Každý desiaty kňaz z tejto skupiny bol obvinený zo zneužívania. Zdrojom uvádzanej informácie je The New York Times. "Od roku 1950 do roku 2002 sa obeťami 4392 kňazov údajne stalo až 10 667 detí, ale štúdie upozorňujú, že aj tieto čísla nie sú úplné". Mnohé prípady totiž neboli ohlásené. Štúdia, ktorú uskutočnila Fakulta kriminálneho práva Johna Haya v New Yorku ukázala, že "zo zneužívania boli obvinení kňazi vo vyše 95 percentách diecéz a asi v 60 percentách cirkevných rádov". Štúdia jedného katolíckeho národného prešetrovacieho výboru ukázala, že v seminároch sa "toleruje laxný postoj k mravnosti".

Kanaďanov priťahujú kostoly čoraz menej.

Podľa kanadského spisovateľa Yanna Martela "V Kanade víťazí sekularizmus". Povedal to v rozhovore pre týždenník Publishers Weekly. New York Times v jednej zo svojich reportáži uviedol, že v Montreale "klesá návštevnosť tak prudko, že za posledné tri roky bolo najmenej 18 kostolov zatvorených a opustených alebo prerobených na obytné domy, alebo ako sa stalo v jednom prípade na pizzeriu". Profesorka teológie na kráľovskej univerzite v Kingstone v provincii Ontário - Marguerita Van Dieova - je presvedčená, že "na túto spoločnosť už náboženstvo nemá vplyv".

Kuriózny duchovný. Že by prezrel?

Vlani v Dánsku upútal na seba veľkú pozornosť celej verejnosti duchovný, ktorý sa otvorene vyjadril, že "neexistuje žiadny nebeský Boh, ani večný život, ani vzkriesenie". Prirodzene, že dostal "červenú" ale po čase mu opäť umožnili vrátiť sa k práci kazateľa. Túto informáciu nezverejnil žiadny bulvárny časopis ale BBC News. Thorkild Grosbol z farnosti neďaleko Kodane sa podľa toho čo povedala biskupka Lise-Lotte Rebelová "ospravedlnil za svoje vyjadrenia" a uznal svoje záväzky voči cirkvi. Po čase sa však ukázalo, že pokračuje vo svojom "neštandardnom" kázaní. Preto v júni tohto roku biskupka, pri svojom vyjadrení k danej veci musela konštatovať, že ak nedá Grosbol sám výpoveď, bude musieť rozhodnúť súd, či je možné aby bol naďalej kazateľom.

Spracované podľa zdrojov uvedených v texte.


Na margo
 
Čovek by pri pozorovaní skutočnosti, ktorej je svedkom u nás doma nadobudol pocit, že svet je stále nábožnejší. Stačí však nahliadnúť za blízke, či vzdialenejšie hranice a okuliare, ktoré nám nasadzujú klerikáli už nemôžu zakryť krutú skutočnosť úpadku morálky v "najmorálnejšej" inštitúcii a vývoj od bigotnosti k vlažnosti a sekularizmu.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk