SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Uctili sme si obete i hrdinov SNP

Stretnutie piatich generácií 2007

Druhý ročník krásneho a pietneho podujatia pri príležitosti pripomenutia si 63. výročia SNP, krutého vypálenia bývalej obce Kalište a pamiatky zbesilo a bezhlavo zavraždených 46 ľudí, usporiadal ObV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Krajským úradom v Banskej Bystrici, obcami a mestami okresov Banská Bystrica a Brezno a Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

V sobotu 18. augusta 2007 sa na tomto podujatí stretli naozaj všetky generácie - od útleho detského veku cez školákov, mladých ľudí, predstaviteľov strednej generácie až po dôchodcov a najstarších občanov, ktorí prežili útrapy najstrašnejšej vojny v našich dejinách.

Po oficiálnom otvorení a príhovoroch hostí bol odhalený päťmetrový pamätník autorov Igora Šimončíka a Mareka Dupeja, ktorý pripomína ruiny vypáleného domu so základom a komínom. Pamätník je obložený 42 kvádrami, každý z nich pripomína niektorú z obetí. Na pietnom stretnutí sa zúčastnili aj tí, čo prežili strašnú noc 18. marca 1945 na Kališti - Antónia Huszárová, ktorá mala v tom hroznom období 10 rokov, a Arieh Klein z Izraela, ktorému tam fašisti zastrelili chorú matku.

Pripomenutie si osudov týchto nešťastných obetí si mohli účastníci podujatia oživiť aj v novoinštalovanej expozícii v pôvodných domčekoch, ktoré barbarskému ničeniu čiastočne odolali.

Položením kytice k novoodhalenému pamätníku obetiam fašizmu si uctili pamiatku obetí aj členovia Spoločnosti Prometheus, najmä jej banskobystrického klubu za účasti predsedu ústrednej rady organizácie Romana Hradeckého. Slávnostnú atmosféru spečatil príchod účastníkov Behu vďaky Bratislava - Banská Bystrica - Kalište.

Jozef Horváth

Úcta pamiatke i propagácia

V predposlednú augustovú sobotu sa konalo aj ďalšie podujatie pri príležitosti 63. výročia SNP. Po položení vencov k pamätníku Červenej armády v Tvrdoniciach v Břeclavskom okrese sa v tamojšom prírodnom národopisnom amfiteátri stretli účastníci už 17. stretnutia Čechov a Slovákov na moravsko-slovenskom pomedzí na počesť SNP. Medzi dva a pol tisíca účastníkov akcie, ktorá sa konala pod heslom Hranicou nás nerozdelia, už po štvrtýkrát ofi ciálne zavítali aj predstavitelia Bratislavského klubu SP.

Informačno-predajný stánok s časopismi Prometheus a informačnými materiálmi SP, ale aj s knihami vydavateľstva Eko-konzult si rozložili ešte pred začatím oficiálneho programu. Vystupujúci zdôraznili, že história je veľmi dôležitá pre každého občana a bez úctu a spomienky na tých, ktorí bojovali za mier a našu slobodu sa nedá budovať budúcnosť.

Už počas kultúrneho programu sa prúdy účastníkov stretnutia začali rinúť nielen k stánkom s potravinovým, ale aj duševným občerstvením. Veľmi potešili pozdravy, rozhovory so starými známymi, medzi ktorými bolo i viacero predplatiteľov nášho časopisu, ktorí s týmto stretnutím už rátali, za úspech však považujeme najmä to, že pri informačných materiáloch, publikáciách a najmä tohtoročných výtlačkoch časopisu sa pristavovali ľudia spoza rieky Moravy, ktorým, sme mohli hovoriť: sme sesterskou organizáciou Voľnej myšlienky pôsobiacej v ČR a práve časopis nám v dobrom naozaj závidia. Hoci ani nás problémy, najmä finančné, neobchádzajú. Nasledovali debaty o tom, ako sa celková situácia v súčasnosti líši v SR a ČR, aký je rozdiel v oblasti financií či prieniku cirkvi do verejného života, priatelia z ČR sa hrdili zase tým, že u nich zatiaľ našťastie nemajú podpísanú žiadnu zmluvu so Svätou stolicou.

Je samozrejmé, že aj na takéto otázky celý čas „musel“ odpovedať bývalý poslanec NR SR a súčasný člen Predsedníctva ÚR SP a podpredseda Bratislavského klubu SP Karol Fajnor. Spoločne s ním sme zanietene hovorili o tom, čo napriek neľahkým podmienkam ústredie i Bratislavským klub SP robí a chystá na najbližšie obdobie, vrátane rozbehnutia internetovej stránky s témou Je čas na odluku.

Miloslava Necpalová


INFO

Prevzaté zo 4. čísla časopisu Prometheus


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk