SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

A

A

Tu začína Internetový Slovník PROMETHEA ( ISP) - prvým písmenom abecedy, ako sa na poriadny slovník patrí.

Povedali sme A, povieme aj B, náš slovník - ISP - nebude objektívny. Slová a osobnosti vyberame podľa našich subjektívnych kritérií. Bude však pravdivý, keďže Humanistom ide predovšetkým o pravdu v mene človeka.

Heslá pribúdajú postupne a rozsah slovníka rastie tak, ako sa rozširuje počet členov Spoločnosti PROMETHEUS, ako rastie počet humanistov, ateistov, ľudí bez náboženského svetonázoru, ktorí rešpektujú právo na slobodu vyznania, ale nedajú si toto právo ukradnúť napriek tomu, že klerikálne sily chcú zo Slovenska urobiť kresťanský štát.

Kvôli prehľadnosti sme v slovníku oddelili od seba bežné heslá od hesiel významných osobností.


Aktuálny počet hesiel slovníka 32
V súčasnosti sú spracované heslá pod písmenom A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, V
Ilustrácii 6 (Adam, boh, gloriola, filozofia, inkvizícia, kríž)
Začali sme 30. 5. 2004, aktualizované 23. 1. 2005
Slová
A
Abbé
Adam

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk