SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Vybral som si náboženstvo

Z internetu

Vybral som si náboženstvo. Teraz verím vo Veľkého Ružového Slona. Mnohí ľudia predomnou už o ňom hovorili a nakoniec som im uveril.

Ružový Slon je jednoducho Ružový Slon. Nie je to boh. Nie je transcendentálny, nie je metafyzický, nie je duchovný a nie je abstraktný. Je to ružový slon s ružovým chobotom a ružovým chvostom. Má rád dobrých ľudí a nemá rád zlých. Dobrým ľuďom niekedy pomáha, ale nedokáže pomôcť všetkým: na zemi je šesť miliárd ľudí ale Ružový Slon je iba jeden. Veľmi zlých ľudí niekedy dusí po nociach chobotom ale to sa stáva veľmi zriedka - z toho istého dôvodu.

Celkovo nie je rozhodujúcim faktorom v živote každého človeka, skôr je príkladom a symbolom toho ako treba žiť. Napríklad Ružový Slon nechce aby sme jeden druhému robili zle. Nehovorí konkrétne, čo je dobro a čo zlo ale myslí si, že každý človek je schopný sám pochopiť, čo je dobré a čo zlé pre neho samého. Ak si však nie je istý, či je to dobré alebo zlé aj pre niekoho iného, nech sa toho iného radšej opýta.

Ružový Slon nechce aby ľudia rozhodovali za neho, komu má pomôcť a koho zadusiť - aj bez nich si poradí. Nechce aby sa mu klaňali - považuje to za hlúpe a dokonca za ponižujúce. Chcel by byť priateľom ľudí ale život je už taký, že pre Veľkého Ružového Slona je to prakticky nemožné. Nikdy nie je na jednom mieste a ak ho uvidíte, čo len raz v živote - považujte to za veľké šťastie. Preto chce aby sa ľudia medzi sebou priatelili. Možno potom bude mať menej práce.

Vyzývam všetkých aby verili vo Veľkého Ružového slona. Táto viera od nás nič nevyžaduje: ani peniaze na duchovných, ani čas na hlúpe modlitby, ani sebabičovanie - či už fyzické alebo morálne, ani štúdium akýchkoľvek sakrálnych textov. Táto viera od nás vyžaduje iba jedno: byť človekom, a nezabudnúť, že ľudia okolo vás sú tiež ľudia.

Ak súhlasíte s touto vierou, potom nabudúce, keď sa vás spýtajú napríklad, či veríte v Boha, odpovedzte, že vy veríte vo Veľkého Ružového Slona. A hneď uvidíte, že sa svet stane o kúsoček lepším.

Preklad: PROMETHEUS


INFO

Text sme našli sme na ruskom internete mrross-words. Kto chce prečíta si v origináli.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk