SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Správa SITA k Výhradám svedomia

ANO: Petíciu Za moderné Slovensko podpísalo už vyše 21-tisíc ľudí

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Viac ako 21-tisíc ľudí podpísalo k dnešnému dňu petíciu Za moderné Slovensko, ktorá je namierená proti prijatiu Zmluvy o výhrade svedomia. Podpisy zbierajú predstavitelia ANO s členmi občianskeho združenia Spoločnosť PROMETHEUS, ktoré združuje svetských humanistov.

„Sme presvedčení, že Základná zmluva SR so Svätou stolicou a ďalšie z nej vyplývajúce zmluvy dávajú katolíckej cirkvi mimoriadne práva nezlučiteľné  správnym poriadkom suverénneho štátu, tým viac, ak sa v článku 1 jeho ústavy hovorí, že SR je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo,“ uviedla pre agentúru SITA poslankyňa Národnej rady (NR) SR za ANO Eva Černá. Aliancia nesúhlasí s prijatím zmluvy, pretože by podľa jej predstaviteľov zavádzala kategóriu tzv. druhotriednych občanov a právo na výhradu svedomia by si mohli uplatniť napríklad učitelia a odmietnuť vyučovanie niektorých predmetov alebo celých učebnicových textov. Podobne by sa mohli zachovať lekári, ktorí by vzhľadom na túto zmluvu mohli odoprieť umelé oplodnenie, predpísanie antikoncepcie či interrupciu. Zamestnanec, ak by sa odvolal na Zmluvu o výhrade svedomia, by nemusel nastúpiť do práce v prípade, ak napríklad bude deň cirkevným sviatkom.

Spoločnosť PROMETHEUS zastáva názor, že podobne ako v Európskej únii ako celku, aj v niektorých jednotlivých štátoch, má aj Ústava SR obsahovať články týkajúce sa správania občanov voči cirkvám, pričom prednosť má rešpektovanie zákona štátu, nie inej inštitúcie, navyše ak sídli v zahraničí. „Sme za zásadu dodržiavania takých právnych noriem, ktoré zaručujú rovnakú ochranu všetkých občanov, nielen na základe náboženstva, alebo filozofickej, politickej, či inej príslušnosti,“ skonštatovala členka predsedníctva združenia Judita Takáčová. Podľa nej je pre mladú demokratickú spoločnosť takáto zmluva „doslova riskantná, pretože v praxi nebude možné garantovať to, aby sa nezneužívala na ideologické, či zištné ciele.“

ANO a Spoločnosť PROMETHEUS preto vyzývajú vládu, „aby sa venovala problémom, ktoré najviac trápia občanov a nie zbrklému podpisovaniu zmluvy, ktorá môže mať nedozerné záporné dopady, ktoré si neuvedomujú ani mnohí z tých, ktorí podpisujú petíciu za jej prijatie.“

(SITA, an; mt), 200511150346


INFO

Spoločnosť PROMETHEUS spoločne s politickou stranou ANO pripravili a odoslali tlačovým agentúram svoje stanovisko k pripravovanej Zmluve o výhrade svedomia. Uverejňujeme verziu, ktorú vydala tlačová agentúra SITA.

Spoločnosť PROMETHEUS nie je politicky spojená so žiadnou politickou stranou. V záujme ochrany demokracie a občianských práv však spolupracujeme s každým politickým subjektom, či iným zoskupením občanov, ktoré zastávajú v rovnaké stanovisko ako naša organizácia.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk