SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Šieste číslo časopisu PROMETHEUS

Z OBSAHU:

3 Nebezpečný precedens v dejinách práva
Aké riziká skrýva zmluva o výhradách svedomia? Aké sú jej prínosy?
7 Zaujímavosti zo sveta
Pápež nechce medzi kňazmi gejov * Tisíce ľudí demonštrovali za obranu sekularizmu v Paríži * Sekularista roka
8 Na Vianoce má právo každý
Zhovárali sme sa s etnologičkou Zuzanou Beňuškovou
10 Štát a cirkev v Španielsku
Ďalší zo série článkov o úprave vzťahu štátu a cirkvi vo svete
12 Prečo nemusí mať minister vnútra výčitky svedomia
O policajných protestoch, pápežských sociálnych encyklikách a konaní ministra vnútra
13 Oceňovaný antisemita
Aká bola skutočná tvár biskupa Jána Vojtaššáka?
14 Obžaloba náboženstva
Ateizmus. Úryvok zo slovenského prekladu knihy Chestera Dolana
16 Sté výročie odluky cirkvi od štátu vo Francúzsku
O koreňoch francúzskeho zákona o odluke cirkvi od štátu
17 Sú hrozbou alebo sú ohrození?
O skutočných príčinách občianskych nepokojov vo Francúzsku
18 Učiteľ a kreacionizmus
Má sa v školách vyučovať kreacionizmus?
20 Humanistický manifest 2000
Ďalšia časť slovenského prekladu tohto významného humanistického dokumentu
22 Z dejín vzťahu štátu a cirkvi
O stáročiach vzťahov medzi štátom a kresťanstvom i o pokusoch o obmedzenie moci cirkvi
24 Aj malé kluby majú veľké výsledky
Rozhovory s predsedami klubov Spoločnosti Prometheus v Martine a Veľkom Krtíši
25 Náboženstvá sveta: Šintoizmus
O počiatkoch šintoizmu, filozofických princípoch i šintoistických sviatkoch
28 Porozumenie medzi kultúrami
Čo majú islam a judaizmus spoločné?
30 Francis Bacon - praotec experimentálnej vedy
Profil anglického politika, vedca a filozofa F. Bacona
32 Etické je nebáť sa
Učitelia humanistickej etiky, sme tu pre vás
33 Vianoce - obdobie narodenia bohov
Od Luthera k ateizmu - nemeckí humanisti na internete
34 Posvätné melódie ukryté v príbehoch
Recenzia knihy Karima Chaibiho Duša harfistu
35 Knižné novinky
36 Slovník ateistu * Z listov čitateľov
38 Zábava
Vtipy * krížovka
39 O Prometheovi


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Toto je obsah šiesteho čísla časopisu PROMETHEUS, posledného čísla za rok 2005.

Časopis si môžete objednať, čo je oveľa pohodlnejšie ako zisťovať, či už je v novinových stánkoch. Objednávku môžete urobiť velmi jednoducho telefonicky na čísle: 02/524 911 91

Objednávkový formulár je tiež v každom čísle časopisu. Nájdete ho aj na našej stránke v informácii o prvom čísle.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk