SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 1/2006

Z OBSAHU:

3 Vatikán - štát z čiej milosti?
Je Vatikán skutočným štátom? Ako vznikol a akú úlohu zastáva v súčasnosti?
7 Zaujímavosti zo sveta
Sudca vo väzení pre odmietnutie náboženských symbolov * Postavia iránskeho prezidenta pred Medzinárodný trestný tribunál? * Duchovný presadzuje mnohoženstvo Kondóm s občianskym preukazom * Protikresťanské džínsy
8 Antisemitizmus existuje aj na Slovensku
Zhovárali sme sa s riaditeľom Múzea židovskej kultúry Pavlom Mešťanom
10 Štát a cirkev v Rakúsku
Seriál o úprave vzťahov medzi štátom a cirkvami vo svete
12 Európski právnici nás varujú pred zmluvou
O stanovisku nezávislých európskych právnikov k zmluve o výhradách svedomia
13 Ako Old Shatterhand bojoval s ateizmom
Nezvyčajný pohľad na náboženské rozmýšľanie Olda Shatterhanda v jednom z románov Karla Maya
14 Učiteľ a kreacionizmus (2)
Pokračovanie v odpovediach odporcom evolučnej teórie
16 Kresťanstvo, humanizmus, ateizmus
Odpovede čitateľovi z pozícií svetského, nenáboženského humanizmu
18 Morálne hodnoty, alebo hodnoty semena
Sväté písma a lesbizmus
20 Humanistický manifest 2000
Ďalšia časť významného humanistického dokumentu
21 Humanizmu a tolerancia
O probléme osobného postoja človeka k skutočnostiam, ktoré sú v rozpore s jeho vlastnými hodnotami a presvedčeniami
22 Francisco Ferrer a jeho Moderná škola
O mysliteľovi, pedagógovi a bojovníkovi za modernú laickú školu
24 Príklady i problémy z východu
Rozhovor s predsedami klubov Spoločnosti Prometheus v Prešove a Košiciach
25 Náboženstvá sveta: Kresťanstvo
O počiatkoch, vývoji a smeroch kresťanstva
28 Tyrania ignorancie
Kam až môže zájsť ignorancia globálneho otepľovania, hladu či vedy?
30 AIDS na Blízkom východe
O cielenej ignorancii tejto pliagy ľudstva v blízkovýchodnom regióne
31 Titus Lucretius Carus - antický mág poznania a poézie
O antickom básnikovi Titovi Lucretiovi Carovi a jeho filozofii
32 Etika naša každodenná (alebo len pre alkoholikov?)
Moja etická výchova
33 Okienko pre deti
Budeme mať Prometejka? Doplňovačka
34 Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora
Recenzia knihy o objavení kumránskych zvitkov o Kacírske sentencie
36 Spomienka na Jiřího Wolkra o Knižné novinky
37 Venujte spomienku a kytičku
O boji žien za emancipáciu * Boží internet
38 Slovník ateistu * Z listov čitateľov
40 Prehľad článkov uverejnených v časopise Prometheus v roku 2005
42 Zábava
Vtipy * Krížovka
43 O Prometheovi


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Začíname nový, druhý ročník časopisu PROMETHEUS, číslo 1/2006.

Časopis si môžete objednať, čo je oveľa pohodlnejšie ako zisťovať, či už je v novinových stánkoch. Objednávku môžete urobiť velmi jednoducho telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk