SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Časopis PROMETHEUS 2 /2008

Z OBSAHU:

3 Budeme si rovní v reprodukčných právach?
O Národnom programe sexuálneho a reprodukčného zdravia • Radostná zvesť – komentár netreba
7 Zaujímavosti zo sveta
Clintonová a Obama diskutovali o náboženstve a evolúcii • Darwinove rukopisy po prvýkrát na internete • Parlamentné zhromaždenie RE prijalo rezolúciu za legalizáciu interrupcií • Členov sekty vyhnal z úkrytu zápach mŕtvol
8 Dokonalosť tohto sveta spočíva v jeho nedokonalosti
Rozhovor so spisovateľom Radovanom Brenkusom
11 „Odluka“ sa zatiaľ nekoná
O finančnom vyrovnaní medzi štátom a cirkvami v Českej republike
12 Evolúcia v prírode, revolúcia v myslení
Od teologických dogiem k logickým záverom – recenzia kníh Charlesa Darwina
14 Náboženstvo a nacionalizmus
O úzkom prepojení medzi náboženstvom a nacionalizmom
16 O náboženstve a humanistickom hnutí v postsovietskom priestore
18 Radikalizácia islamu v Strednej Ázii
O nových islamistických hnutiach v stredoázijskom regióne
19 Ako vystúpiť z cirkvi v Európe?
Konflikt medzi občianskym a kanonickým právom
20 Slovenský parlament rokoval o návrhu školského zákona
Z parlamentnej diskusie o školskom zákone
22 Victor Hugo k návrhu školského zákona
Reč básnika a spisovateľa V. Huga vo francúzskom parlamente z r. 1850
24 Mýtus o Kristovi
Recenzia knihy českého teológa Otakara Fundu
26 Boj o myslenie detí (2)
Výťah z knihy anglického filozofa Stephena Lawa
28 François Marie Voltaire – patriarcha osvietenstva
O francúzskom osvietenskom filozofovi, básnikovi, spisovateľovi a historikovi
31 Spomienka na akademika Andreja Siráckeho
32 Bankety takzvaného Veľkého piatku • Ježiš versus Spartakus • Humanisti – disidenti cirkvi
34 Ježišova dynastia
Recenzia knihy Jamesa D. Tabora • Knižné novinky
36 História je vraj učiteľkou života • Z listov čitateľov
38 Humor • Osemsmerovka


INFO
Archív starších čísel »

Milé čitateľky,
Vážení, čitatelia, priatelia a priaznivci

Je tu nové číslo časopisu PROMETHEUS 2/2008

V súvislosti s organizačnými zmenami dávame do pozornosti novú kontaktnú adresu i nové telefónne číslo.

Spoločnosť Prometheus
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na novom telefónnom čísle: 048 / 429-99-22


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk