SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Listy naších oponentov
Píšu nám veriaci

Námietky teistu voči nášmu článku Ježiš Kristus nie je Boh...
[20. 3. 05]

Dobrý deň,

prostredníctvom google som sa náhodou dostal k článku uvedenému na vašej stránke pod názvom "Ježiš Kristus nie je Boh ani Spasiteľ!". Ako veriaci kresťan som si ho zo záujmom prečítal. Je škoda, že pri článku nie je uvedený autor a kontakt naňho. Napísal by som priamo jemu.

Píšem preto lebo by som vás rád upozornil na niekoľko nesprávne uvedených faktov v článku. Neviem, či sú tieto nesprávnosti dôsledkom autorovej neinformovanosti, alebo len nedbalosti. Každopádne sú zavádzajúce a preto si považujem za povinnosť vás na ne upozorniť.

Citát 1: "...do Kristovho príchodu na zem čakali všetkých ľudí po fyzickej smrti alebo večné plamene a škrípanie zubov, alebo smrť."

V tomto prípade sa jedná o tautológiu, nakoľko v kresťanskom ponímaní je "večné utrpenie v pekle" to isté ako "večná smrť".

Citát 2: "Druhé tvrdenie neodolá žiadnej kritike, nakoľko podľa definície je duša nesmrteľná."

Z vyššie uvedeného vyplýva, že "druhé tvrdenie" je vlastne to isté ako "prvé tvrdenie". Teda večná smrť priamo vyplýva z nesmrteľnosti duše a nemôže s ňou teda byť v rozpore.

Citát 3: "Čo sa týka prvého tvrdenia aj to je celkom pochybné, nakoľko z biblie je známe, že boh povolával k sebe do raja tiež spravodlivých."

K tomuto uvediem len toľko, že nie všetci spravodliví podľa Biblie zomreli. Niektorí z nich boli Bohom vzatí do neba pred svojou smrťou. Samozrejme nejedná sa o princíp. Je len vecou samotného Boha ako požehná svojich verných. Keďže Boh je všemohúci koná ako chce a nekoná ako nechce. Preto sa nepýtajme: Prečo Boh povolal len niektorých (spravodlivých)? ale pýtajme sa: Prečo Boh nepovolal všetkých? (mal by to jednoduchšie, však?), odpoveď je: Lebo nechcel. Prečo nechcel môžeme hádať. Neskôr sa k tomu dostanem.

Citát 4: "Ale veď je známe, že Boh je všemohúci, vševediaci, vševidiaci a nesie zodpovednosť za všetko, čo sa na zemi deje."

Absolútny nezmysel. To že Boh je všemohúci neznamená, že je za všetko zodpovedný. Boh nie je riaditeľ zemegule. Odkiaľ takéto tvrdenie autor nabral? Nevyplýva ani z logiky! Neexistuje logické zdôvodnenie toho, že ak je všemohúci musí byť aj bezprostredne konajúci. Keď sa autor odvoláva na logiku, ako môže prehliadnuť vo vlastnom článku takú chybu?! Bez urážky, ale to je diletantstvo.

Citát 5: "Z toho vyplýva, že boh ukrižoval sám seba."

Rovnako ako 4. Boh neukrižoval sám seba, ale dovolil ľuďom aby s ním naložili ako chceli. Ľudia boli bezprostrednými konateľmi, Boh im iba umožnil aby konali slobodne. O tom je dar slobodnej vôle, ktorý je ústrednou myšlienkou ľudského stvorenia. Z tvrdení 4 a 5 sa mi zdá, že autor nemá dostatočný prehľad o vierouke, ktorú chce v článku vyvrátiť. Ako môže vyvrátiť niečo, čomu nerozumie?

Citát 6: "A kto konkrétne rozhoduje kam pôjde človek po smrti: do neba, či do pekla? Odpoveď je jednoznačná: Boh."

Rovnaká chyba ako v 4 a 5. Nie Boh rozhoduje, ale daruje človeku slobodnú vôľu a človek rozhoduje ako bude žiť. Ako bude žiť, tak bude odmenený, alebo neodmenený. Komu bolo zjavené evanjelium ten vie presne aké požiadavky má Boh na človeka, ak chce byť spasený. Upozorňujem, že evanjelium bolo zjavené väčšine ľudstva. Aj vám. Váš postoj k nemu je dôsledkom slobodnej vôle. Teda aj vy rozhodujete o svojom živote. To iste uznáte. Ja však tvrdím, že takto nerozhodujete len o svojom pozemskom živote ale aj o tom druhom. Či tomu veríte je iná vec. Ten komu nebolo zjavené evanjelium, tiež sám rozhoduje o svojom živote po smrti. Každý máme istý cit pre rozlišovanie dobrého a zlého, čo sa neviaže na vieru.

Citát 7: "Veď ak by Boh z ničoho-nič zahorel láskou k ľuďom tak, že by sa rozhodol zbaviť ich pekla, potom oveľa logickejšie by bolo jednoducho prestať ich tam posielať a nie vystrájať husárske kúsky, ako zabiť sám seba, aby spasil pred sebou."

Áno, Boh môže zrušiť peklo. Môže povolať do raja aj tých, ktorí ho nenávidia. Pýtate sa prečo to neurobil? Poviem vám. Pretože Ľudia nie sú figúrky na Božej šachovnici. Je to veľmi falošná predstava! Boh nechce aby ľudia konali na pokyn. Boh dáva ľuďom možnosť milovať ho. Preto má takú radosť z jediného obráteného hriešnika. Lebo hriešnik Bohom najprv opovrhuje a potom ho miluje. Obrátenie závisí od človeka a je preto dôkazom jeho vlastnej lásky a človek je potom dôkazom dokonalosti Božieho stvorenia. To je odpoveď na otázku prečo Boh nepovolal všetkých.

A čo sa týka logiky: Boh určite nepodlieha logike, ale logika podlieha Bohu. Ale v podstate máte pravdu, Boh môže byť logický a konať logicky. Prečo nie? Váš logicky nesprávne postavený článok nemôže logickou cestou vyvrátiť Ježišovo Božstvo ani Spasiteľstvo

Poukazovaním na neexistujúce logické rozpory vo vierouke nič nedosiahnete. Ak chcete vyvrátiť Ježišovu Božskú podstatu, musíte ju najprv pochopiť. Preto pozorne čítajte Písmo. Ale vopred vás upozorňujem, že keď pochopíte Písmo, budete sa tomu článku smiať. Poviete si: Ako to, že som žil v takej nevedomosti.

Vaša neinformovanosť vám škodí. Verte mi. Považujem si za svoju kresťanskú povinnosť vás na to upozorniť. Nežite v ilúzii vlastnej neomylnosti. Hľadajte skutočnú pravdu. Hľadajte Krista! Hrozí vám, že sa odmietaním Boha pripravíte o vlastné šťastie. Je to len na vás. Boh vám pomôže, stačí chcieť.

Ježiš je Boh a Spasiteľ.

J. T. Boh s vami.

Vážený pán J. T.
(Vaše meno sme neodhalili, nevyjadrili ste k tomu svoj súhlas.)

K článku Ježiš Kristus nie je Boh... prišlo niekoľko reakcii zo strany veriacich. Vašu sme vybrali z viacerých dôvodov. Je napísana slušným tónom, relatívne komlexne reaguje na náš text a je tiež dobrou ukážkou toho, ako myslí a argumentuje teista.

Problém je, že pri článku, ktorý by spochybňoval iné náboženstvo, iných bohov, by nám veriaci písali o potrebe spoznať ích náboženstvo a veriť v ích idoly. Kto však má rozhodnúť, ktorý z bohov je ten správny?

Považujeme si za svoju humanistickú povinnosť upozorniť Vás na to, že si neuvedomujete jeden fakt: Ak by ste sa narodili a žili medzi budhistami, verili by ste a rovnako zapálene by ste obhajovali budhismus...

S náboženstvami je to totiž podobné, ako s jazykmi: človek s materinským mliekom "vstrebáva" jazyk i náboženstvo. To je najlepším dôkazom "pravdivosti" náboženstiev. A čo sa týka našej a Vašej logiky? Nech si čitateľ robí úsudok sám. Veď si môže prečítať náš článok Ježiš Kristus nie je Boh... i Vašu reakciu naň.

S uctou Editor


Kategorický e-mail, od učiteľky etiky, Mgr. F. A.
[30. 1. 05]

Vážení!

Vychádzajúc z historického kontextu, presahujúceho len rámec našich európskych dejín možno bez rozpakov povedať, že etika je buď kresťanská, alebo žiadna!!!

Spôsob akým prezentujete svoje názory, naznačuje nedostatok tolerancie voči druhým (čo mimochodom nie je ani tak atribútom demokratickým, ale je súčasťou rôznych etických kódexov už od vzniku ľudstva.) Možno predpokladať, že vám nie sú známe pojmy ako "Prirodzený mravný zákon", "Pozitívne právo" a pod. (Existuje totiž zhoda medzi Prirodzeným mravným zákonom a Desatoro. Je podľa vás správne nemať úctu voči rodičom, či zabíjat a ubližovať na tele? Zdá sa vám úplne vporiadku promiskuítny spôsob života, či kradnúť, závidieť, krivo svedčit proti druhým, usilovať o partnera svojho blížneho, len preto lebo ma ovládla žiadostivosť? Nie je v tom náhodou cítiť egoizmus? Najprv by ste mali hodne študovať a poznávať a až potom sa pokúšať o "diskusie". Poznáte vôbec kresťanstvo, aby ste ho mohli posudzovať, či len tak strieľate od pása na všetko čo sa vám nepozdáva v šere vašej nevedomosti. A ešte maličkosť. Zakladateľom prvej katedry etiky na Slovensku bol Doc. Jozef Oprala - jezuitský kňaz. Ja som tiež učiteľom etickej výchovy na strednej škole a čuduj sa svete, cca 80% žiakov na mojich hodinách sú veriaci (priznávajúci, že veria v Božiu existenciu, no zväčša sviatoční, či nepraktizujúci kresťania).

K tomu naša pôvodná odpoveď:

Keďže je na svete 33 % kresťanov a 67 % nekresťanov, ďakujeme Vám v mene tých štyroch milliard obyvateľov zemegule, že nás pokladáte za NEMRAVOV. Pokiaľ sa odvolávate na historické kontexty, myslíte tým tie milióny zákerne zavraždených nevinných ľudí inkvizíciou, genocídy krížiackých výprav a domorodcov ako aj obesené stovky tisícov "bosoriek"? v mene kresťanstva? Nemyslíte si, že tie štyri miliardy tých druhých majú rovnaké práva ako vy?

Na tomto mieste dodávame:

Vážená pani Mgr. A. F. máme pocit, že nečítate pozorne našu stránku, veď kde že to už my propagujeme neúctu k rodičom, promiskuitný spôsob života…? Aj my sme proti krivým svedectvám, preto nás napríklad prekvapuje už tretia zmenená výpoveď pána biskupa Baláža vo veci predaja triptychu…

Keďže my máme tiež pocit, že ako učteľka etickej výchovy nepoznáte humanizmus, chceme Vám odporučiť aspoň zásadný článok Nealternatívna alternatíva, ktorý napísal Doc. M. Beňo. A čo dodať k Vášmu,takmer „revolučnému“ odhaleniu: »etika je buď kresťanská, alebo žiadna!!!«? Prečítajte si heslo morálka z nášho slovníka.

Nakoniec k poslednej vete vášho e-mailu. Píšete, že 20 % vaších študentov sa nehlási k náboženstvu. Ak zoberieme Vaše tvrdenie, že z tých 80 % ktorí priznávajú, že veria v Božiu existenci sú „zväčša sviatoční, či nepraktizujúci kresťania“ vychádza nám, že najmenej pre 60 % Vaších študentov môže byť kresťanská cirkev ukradnutá, čo dosť spochybňuje oficiálne tvrdenia cirkvi.

S úctou Editor


E-mail, k článku Duša a fľaša vodky
[18. 12. 04]

Sídlo duše objavené!

Na adresu redakcie sme dostali list od p. Christiána N., ktorý nám oznámil:
„Duša totiž nesídli v mozgu, ale v oblasti »plexus solaris« a skrz mozog komunikuje s týmto materiálnym svetom.“ Vzhľadom na to, že tento objav, zasluhujúci podľa nášho názoru Nobelovu cenu, nám vyrazil dych NEKOMENTUJEME HO.

Zároveň nechceným, vedľajším produktom autora je objav, že duše sú rôzne: dobré, zlé, ateistické… Náboženstvá majú skutočne problém a veriací tiež, keďže sú pre dušu len vozidlom, nič s tým nemôžu robiť. Veď, čože už môže urobiť veriací, ak má ateistickú dušu? Azda iba nepiť, aby to nevyšlo najavo.

Pisateľ nám potvrdil oprávnenosť výstrahy „Majte sa na pozore“, v úvode predposledného odstavca článku Duša a fľaša vodky. Uverejňujeme jeho list v plnom znení. Naše je len zvýraznenie tučným písmomkurzívou. Želáme skvelý čitateľský žážitok.

Odosielateľ : christian.n@zoznam.sk
Prijemca: humanist@pobox.sk

Pozdravujem Vás humanisti!
Skutočne ste ma pobavili vašimi ohromnými vedeckými poznatkami o duši. Ak dovolíte, prispejem svojou troškou do mlyna. Odpusťte mi však, že patrím medzi tých zúrivých, netolerantných, tupoidných náboženských fanatikov, ktorí tak vulgárne nadávajú a preklínajú každého tolerantného, vedecky zmýšľajúceho humanistu.
Teda aký to zázrak, že materiálna vodka tak zblbne chuderu dušu? No nijaký, pretože ste úplne mimo. Materiálna vodka má vplyv iba na materiálny mozog.
Duša totiž nesídli v mozgu, ale v oblasti "plexus solaris" a skrz mozog komunikuje s týmto materiálnym svetom. Duša má však vlastnosti. Je dobrá, alebo zlá, agresívna, humanistická atd... Vezmime ako príklad agresívneho človeka. Jeho rozum sa bude z rozumových dôvodov snažiť ukryť pred svetom svoju duševnú vlastnosť-agresivitu. Nuž a keď sa raz tento človiečik narúbe fľašou dobrej, materiálnej vodky, jeho úbohý spitý mozog nevládze zabrániť agresivite, ktorá číha v jeho duši na príležitosť, kedy sa môže utrhnúť z reťaze.
Ja nelogicky zmýšľajúci náboženský fanatik, si však dovolím tvrdiť, že aj logicky zmýšľajúci ateisti majú v logike riadne medzery. Duša nepremýšľa mozgom, ale mozog používa ako nástroj. Preto ho na nemateriálnych nebesiach nebude vôbec postrádať Duša v tele je ako človek v aute. Človek nepremýšľa autom, ale auto ovláda svojou vôľou. Ak auto príde na koniec cesty, človek z auta pokojne vystúpi a kráča ďalej bez toho, aby auto vôbec potreboval.
Budem však už končiť, lebo sa idem do kúta vyzúriť a vulgárne si zanadávať.

majte sa! Christian


E-mail s pripomienkami k obsahu našej stránky
[14. 12. 04]

Vážená redakcia,

som rád že konečne niekomu v tejto spoločnosti záleží na rešpektovaní základných práv a slobôd každého človeka na tejto planéte.

Som veriaci kresťan-katolík, ale musím konštatovať že Vaše postoje vyjadrené aj v mnohých článkoch na webe však míňajú skutočný cieľ vašej snaživosti ku ktorej sa tak otvorene hlásite. Pôsobia totiž veľmi diskriminujúco najmä voči tým, ktorí celkom právom môžu mať aj iný svetonázor ako vy, čo je podľa môjho úsudku celkom prirodzené.

Verím, že v rámci skvalitnenia čítateľskej ponuky a osvety na vašej stránke prehodnotíte jej obsahovosť a budem si môcť prečítať viac kritiky aj na vašich kolegov ktorí predpokladám majú tiež medzi sebou v niektorých veciach a záležitostiach života a pohľadu naň viacmenej odlišné stanoviská. Čo je tiež prirodzené.

Rád, by som sa z vaších stránok dozvedel viac aj o iných náboženstvách a vašom pohľade na ne… a viac sebakritiky, lebo len tá môže byť nápomocná v osobnom raste každého veriaceho, humanistu....atď

Vopred ďakujem za Vaše stanovisko k môjmu príspevku.

veriaci čítateľ


Vážený veriaci čitateľ,

ďakujeme za Váš príspevok a pochvalnú frázu v úvode. Reagujeme k veci i keď nie až tak stručne ako ste napísali Vy. Položili ste však veľa otázok a my ich nechceme obchádzať.

Najskôr k diskriminácii: názory nemôžu nikoho diskriminovať, diskriminovať možno len činmi, zákonmi… Naše názory by mohli niekoho urážať, to však nie je naším úmyslom. Je však pochopiteľné, že ak niekto odmieta Vaše náboženstvo, píše o ňom racionálne a spochybňuje vášho boha, môže sa Vás to dotknúť, môžete to pociťovať ako úrážku. S tým sa však nedá nič robiť. Využívame len demokratické právo na propagáciu názorov.

Nepropagujeme jednotný svetonázor ale svetonázor bez náboženskych predsudkov. Náboženský, či nenáboženský pohľad na svet je len jedna zo súčasti svetonázoru každého jednotlivca.

Nevieme ako kritizovať ľudí, ktorí nie su teistami, kvôli čomu? Veď každý má právo na svoj pohľad na život. My totiž nekritizujeme ani teistov. My kritizujeme spravidla činy, názory ľudí, ktorí sa sa hlásia k niektorému náboženstvu a pri svojich činoch, či vyjadreniach sú v rozpore s jeho zásadami. A tiež kritizujeme náboženstva, keď propagujú názory, ktore sú archaické a v rozpore so súčasnymi poznatkami vedy o živote, vesmíre... keď chcú všetkým vnútiť svoj pohľad na svet a spôsob života.

Možno by sme mali dávať vtipy o humanistoch – ateistoch, ale žiadne nemáme. Poznáte nejaké? Pošlite nám ich :-)

Naš názor na náboženstvá nie je tajomstvom. Žijeme v konkrétnej krajine a tu je realitou kresťanstvo vo viacerých podobách, preto je najčastejšie reč práve o ňom. Pritom osobitný dôvod je, že klerikáli, ktorí ktorí majú moc, a to sú rovnako politici ako aj vysoká cirkevná hierarchia robia všetko pre to, aby zaviedli na Slovensku vedúcu úlohu náboženstva, konkrétne kresťanského a najlepšie katolíckeho aj keď sa tvária ako demokrati.

Žijeme nedzi veriacimi a poznáme aj ich úprimné názory, hodnotenie súčasnych postojov, pôsobenia, a politiky, cirkvi, predovšetkým tej rímskokatolíckej. Sú v mnohom rovnako negatívne ako naše.

Možno Vás naša reakcia neuspokojí, mohli sme však reagovať aj takto:

Ďakujeme srdečne za Váš list,

Pokladáme ho za originálny. Aké krásne by to bolo keby všetky masmédia venovali viac kritiky aj na svojich kolegov (kňazov a príslušníkov vlastnej cirkvi, členov vlastnej politickej strany, atď.).

Aké krásne by bolo keby médium dedikované niektorej náboženskej skupine občanov (napríklad Katolícke noviny) písali aj o iných náboženstvách a uverejňovali viac sebakritiky (napr. o judaizme, islame, o dokázaných blahodarných vplyvoch jogy, sebakritiku všetkého druhu od inkvizície až po pedofíliu a iné dnešné prešľapy…)

My by sme to aj začali, ale také trpasličie masmédium ako sme my, by si sotva kto vôbec povšimol Musel by začať niektorý masmediálny OBOR s analogickým zameraním na svojich stúpencov, ako sme my zameraní na bezkonfesijných humanistov.

Navrhujeme Vám jeden pokus: Napíšte do Katolíckych novín, aby písali aj o iných náboženstvách a uverejňovali viac sebakritiky (napr. o judaizme, islame, o dokázaných blahodarných vplyvoch jogy, sebakritiku všetkého druh od inkvizície až po dnešné prešľapy, atď.).

My počkáme radi na výsledok a keď bude priaznivý budeme nasledovať aj my za takým žiarivým príkladom. Čakáme netrpezlivo na výsledok Vašej korešpondencie s Katolíckymi novinami. V prípade súhlasu môžeme odpoveď Katolíckych novín na takýto Váš návrh aj uverejniť na našom Webe...

A teraz vlastne máte dve naše odpovede. Obe sú k veci, a nesnažili sme sa zneužívať výhodu moci rozhodnúť čo uverejníme.

S úctou Editor


E-mail (nesúhlas) so Slovom Editora o kampani proti Santa Clausovi:
[7. 12. 04]

Argumenty ktoré uvádzate na adresu rímskokatolíckeho kňaza, ktorý vystúpil proti reklamnej figúrke, Coca Coly, sú zavádzajúce. Tu vôbec nejde o reklamnú zámenu ako tvrdíte.

Sv. Mikuláš žiadnu primitívnu reklamu nepotrebuje. Jemu totiž, už niekoľko storočí robia reklamu milióny detí na celom svete. A verím tomu, že aj Vy sám ste kedysi bol jedným z nich, hoci si to teraz nepriznáte.

Ak chcete skutočne hovoriť deťom pravdu, tak ju teda povedzte, kto vlastne Sv. Mikuláš bol a aké skutky robil pre chudobné deti. Lenže vám humanistom o to nejde. Vám v skutočnosti ide o vyhubenie všetkej duchovnosti z povedomia ľudstva. Mne zostáva iba veriť, že sa vám nepodarí okradnúť ľudstvo o posledné zvyšky citu a krásy ktorý v sebe skrýva sviatok Sv. Mikuláša.

Ak máte v sebe odvahu, verím, že môj príspevok uverejníte.

S pozdravom Pavol


Milý Pavol,

ako vidíte, keď ste nás pekne po kresťansky poprosili, uverejňujeme Vaše nepochopenie nášho Slova Editora.

My si totiž nemyslíme, že ide o reklamu na Svätého Mikuláša (ako ste to Vy nesprávne pochopili), ide totiž o reklamu na rímskokatolícku cirkev, ktorá cez postavu Mikuláša pôsobí na svoje ovečky, a získava ďalšie. Pritom o Mikulášovi aj cirkev pozná iba legendy, niečo na spôsob Juraja Jánošíka, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Ale Jánošíka sa vôbec nechystajú vymenovať za svätého.

K ostatnému Vám odporúčame prečítať si pozorne text Slova Editora a pochopiť zmysel napísaného.

Obvinili ste nás zo všetkých možných úmyslov, tak pre istotu kopírujeme aspoň záver textu, ktorý ste nepochopili.

„Aby sme sa rozumeli, nič proti Mikulášovi, Dedovi Mrázoví, či Santa Clausovi. PROMETHEUS je za toleranciu. Každý ma právo na svoje tradície. Deťom však treba hovoriť pravdu: Deti nenosí bocian, darčeky dávajú rodičia a náboženská viera je len jedna z mnohých tradícii.“

Mimochodom, Pavol, povedzte, napísali ste Coca Cole? To ona totiž oberá deti o Vášho obľúbeného Mikuláša, čo rímskokatolícky kňaz Eckhard Bieger na rozdiel od Vás pochopil správne.

Ďakujeme za reakciu a tešíme sa na Vaše návštevy na našej stránke.

S úctou Editor


Na margo
 
Nemáme obavy uverejňovať aj názory veriacích, ktorí prirodzene majú právo nesúhlasiť s našim videním sveta. Neznamená to, že s nimi súhlasime my alebo, že majú pravdu. Dávame jednoducho priestor aj iným názorom.

Nebudeme však organizovať diskusné fórum na ktorých si diskutujúci zvyknú vybavovať veci veľmi nevyberanými spôsobmi vyjadrovania.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk