SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a
Recidívy klerikalizmu
Slovenská republika a Vatikánske zmluvy
Autori: Ondrej Dányi a Marián Baťala

Z obalu knihy:

„Na Slovensku nie je potrebné klerikalizmus a jeho vývoj pozorovať dlhé roky, ako napríklad pri pôsobení účinkov lieku, aby sme zistili jeho škodlivosť, pretože už pred niekoľkými desaťročiami bol v praxi odskúšaný a diagnostikovanie jeho recidívy, najmä po roku 1993, nie je vôbec ťažké, ale je veľmi presné a konkrétne.“


Najskôr niekoľko bibliografických údajov:
Vydal: autori vlastným nákladom
1. vydanie v roku 2006

K obsahu:

Kniha má s prílohami 152 strán. Samotného textu je 113 strán. V prvej kapitole sa autori zaoberajú stručným vývojom a podstatou klerikalizmu, druhá kapitola rozoberá súčasne pôsobenie katolíckeho klerikalizmu. V kapitolách III až V - na dvadsiatich šiestich stranách - je najskôr exkurz do predvojnového a vojnového obdobia, a za nimi nasledujú obdobia po rokoch 1945 a 1949. Šiesta kapitola je venovaná recidívam klerikalizmu na Slovensku po roku 1990. V siedmej kapitole autori píšu o demokratických princípoch vzťahu právneho štátu k náboženstvu a cirkvám a upozorňujú, že nemožno v každom náboženskom prejave ihneď vidieť klerikalizmus.

Kniha obsahuje rozsiahly zoznam použitej literatúry od dokumentov katolíckej cirkvi cez dokumenty schválené parlamentom, či jednotlivými ministerstvami SR, až po dobovú tlač.

V prílohách nájdete fotokópiu zmluvy medzi Biskupstvom Spišské Podhradie a rádiom Lumen o účelovej dotácii, ale aj výber klamlivých tvrdení kardinála Korca v jeho kázni o hanlivom vystúpení poslanca proti cirkvi v parlamente, následne konfrontovaných skutočným obsahom vystúpenia poslanca Kondróta v NR SR. Je tu publikovaná aj zaujímavá a určite málo známa organizačná schéma Konferencie biskupov Slovenska.

Recidívy klerikalizmu je čítava kniha, napísaná racionálne a faktograficky bez snahy očierňovať cirkev. Odporúčame ju všetkým, ktorých daná problematika zaujíma, veriacim i ľuďom bez náboženského vyznania.


Vybrali sme z úvodu knihy:
...

Na Slovensku sa od roku 1990 o klerikalizme hovorí len veľmi zriedkavo. Klerikalizmus sa vydáva za „úprimnú snahu obrodiť“ slovenskú spoločnosť. Zahmlieva sa jeho podstata a škodlivosť v našej histórii a jeho stúpenci hovoria o ňom ako o výmysle ateistov a nástroji boja proti cirkvi a náboženstvu. Skutočnosť je však iná. Kniha, ktorú máte práve v rukách, poukazuje na to, že politický klerikalizmus na Slovensku bol oživený a jeho reprezentanti a nositelia ho aktívne uvádzajú do života našej spoločnosti.

Autori vyjadrujú presvedčenie, že kniha RECIDÍVY KLERIKALIZMU zaujme nielen tých, ktorí sa danou problematikou zaoberajú hlbšie, ale aj bežného čitateľa, občana tohto štátu, ktorý na vlastných skúsenostiach vo svojom živote pociťuje nadvládu inej ideológie ako tu bola do roku 1989, pociťuje ideológiu klerikalizmu, ktorej ambíciou je presadiť sa v celej slovenskej spoločnosti. Konečným cieľom je vytvorenie katolíckeho štátu, „farskej republiky“, teda štátu v službách cirkvi. Pretože Slovenská republika je podľa svojej ústavy zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, je nutné takýmto snahám zabrániť a nedovoliť, aby sa občianska spoločnosť zmenila na spoločnosť, ktorá je riadená a závislá na ideológii katolíckeho klerikalizmu.

Autori

Spoločnosť PROMETHEUS


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Autori, analyzujú snaženie klerikálov v dávnejšej i bližšej minulosti, ale predovšetkým v súčasnosti.

Maloobchodná cena knihy je 230 Sk.

Svoju objednávku pošlite na adresu:
Eko-konzult
P.O.Box 61
851 07 Bratislava 57

Odporúčame aj ďalšie knihy za výborné ceny od vydavateľstva Eko-konzult.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk