SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných

Máte radi horoskopy?


[23. 01. 11]

David McRaney

Omyl: Si skeptický k všeobecným tvrdeniam.
Pravda: Si náchylný veriť všeobecným tvrdeniam a predpovediam, obzvlášť pokiaľ sú pozitívne a osobné.

Na základe údajov, získaných prostredníctvom tvojej IP adresy z príspevkov na diskusných fórach a z histórie stránok ktoré si navštívil, som nadobudol celkom dobrý obraz o tom kto vlastne si.

Tu sú moje zistenia:

— Potrebuješ, aby ťa iní ľudia mali radi a obdivovali, no napriek tomu vieš byť k sebe kritický.
— Hoci máš nejaké tie slabosti, vo všeobecnosti si vieš s nimi poradiť.
— Máš značne nevyužitý potenciál, ktorý si ešte nepremenil vo svoju výhodu.
— Navonok si disciplinovaný so schopnosťou sebakontroly, vo vnútri však skrývaš obavy a si zraniteľný.
— Občas mávaš vážne pochybnosti o svojich rozhodnutiach a často sa zamýšľaš, či si konal správne.
— Uprednostňuješ určitú mieru rozmanitosti a zmien. Si nespokojný, keď si obmedzovaný limitmi. Taktiež sa vnímaš, ako nezávisle premýšľajúcu osobnosť a neprijímaš tvrdenia iných pokiaľ nie sú dostatočne odôvodnené. Prišiel si však na to, že sa nie vždy opláca byť príliš úprimný k druhým ľuďom.
— Niekedy si extrovertný, vľúdny a spoločenský, občas zase introvertný, obozretný a zdržanlivý.
— Niektoré tvoje túžby sa javia byť skôr nereálne.

Zdá sa ti to presné? Vystihuje ťa to?

Malo by. Popisuje to totiž každého.

Všetky uvedené tvrdenia pochádzajú z experimentu Bertrama R. Forera, z roku 1948. Ten dal svojim študentom test osobnosti s tým, že ich osobitne vyhodnotí, avšak každému poskytol tie isté výsledky.

Následne požiadal študentov, aby si ich pozreli a určili do akej miery ich vystihujú. Študenti tieto fiktívne výsledky zhodnotili, ako presné v priemere na 85% — akoby boli šité priamo na nich.

Celý text bol však len výberom viet z rôznych horoskopov, ktoré si Forer pripravil pre experiment.

Tendencia veriť všeobecným tvrdeniam, ktoré sú určené v podstate komukoľvek, sa nazýva Forerov efekt. Psychológovia poukazujú na tento fenomén vždy, keď sa snažia vysvetliť pseudovedy ako biorytmus, iridológia a frenológia, či ezoterické oblasti ako astrológia, numerológia alebo tarotové karty.

Forerov Efekt je len časťou širšieho fenoménu, ktorý psychológovia označujú ako „subjektívna validácia“, čo je len honosným názvom pre skutočnosť, že človek je oveľa náchylnejší podľahnúť sugescii, pokiaľ je on sám predmetom konverzácie.

To, ako sa človek sám vníma, sa odohráva výlučne v jeho vnútri. Myšlienky o tom, kto vlastne sme, tak zaberajú značnú časť našej mentálnej kapacity.

Väčšina ľudí si aj napriek menším kultúrnym odlišnostiam potrpí, aby boli vnímaní ako jedinečné osobnosti, ktorých nádeje, sny, obavy, či pochybnosti sú len ich vlastné.

Ak máme tú možnosť, prispôsobujeme si všetko podľa seba: ŠPZ, melódiu zvonenia, tapetu pracovnej plochy, stenu v izbe.

Napriek tomu sme si však všetci oveľa podobnejší ako by sa možno dalo čakať.

Geneticky sme totiž takmer identickí. Práve gény vytvárajú naše mozgy a tie následne generujú povedomie, z ktorého vychádzajú myšlienky. Takže z tohto hľadiska je si náš mentálny život tak podobný, ako naše chodidlá v topánkach.

Kultúrne sme rôzni. Tvarujú nás naše odlišné skúsenosti, zažité v odlišných prostrediach. Hlboko vo vnútri sme však všetci rovnakí a naše nepochopenie tejto skutočnosti môže byť zneužité.

Vždy na začiatku som prišiel a hovoril som im, „Pozrite budem tu niečo robiť, ale nemám žiadne zvláštne schopnosti, hoci som to veľa cvičil, tak vy rozhodnite, čo sa tu deje.“ A nikto ma nespochybňoval. Vždy ma považovali za čitateľa myšlienok. Po každej show, a bol som iba malý chlapec, ma tieto ženy zobrali nabok a rozprávali mi o svojom osobnom živote, ja som sa červenal a oni chceli aby som im čítal myšlienky v súkromí. Uvedomoval som si, že potrebujem o nich iba jeden drobný fakt a hneď mi pripisovali všelijaké schopnosti.

— Ray Hyman v rozhovore s Michaelom Shermerom v Skeptikovi

Ak je nejaké tvrdenie dvojznačné a človek má pocit, že je určené priamo jemu, veľmi ľahko dokáže odfiltrovať tú dvojznačnosť tak, že hľadá spôsoby ako „napasovať“ dané tvrdenie na seba.

Tu je ďalšia ukážka so skutočného horoskopu na horoscopes. com: „Behom dňa môžete mať v istom momente pocit, že nepracujete dostatočne tvrdo, aby ste napredovali a môže sa vás zmocniť panika. To by vás však mohlo motivovať, no budete musieť na sebe ešte viac zapracovať. Ste dobre rozbehnutý a malo by to tak pokračovať i naďalej. Len vytrvajte.“

A tu je iný úryvok, z toho istého zdroja, ale pre iné znamenie: „Nebuďte na seba príliš prísny, ak sa vám pred skončením dnešného dňa nepodarí všetko dokončiť. Pred zajtrajším dňom si budete schopný dobiť energiu. Večer relaxujte s dobrou knihou.“

Ako vidno, horoskopy opisujú veci, ktoré zažívame všetci. Keď sa však vyberie jedna vec z mnohých a trochu, ak vôbec, sa poupravuje, tak hneď v nej vidno detaily, presnosť. Pokiaľ niekto verí, že žije pod určitým znamením a že pohyby planét môžu ovplyvniť jeho budúcnosť, tak aj všeobecné tvrdenie sa môže ľahko stať veľmi konkrétnym.

Nádej je to, čo dáva subjektívnej validácii silu. Pokiaľ človek chce, aby mal veštec pravdu alebo aby čarovné kamene vedeli predpovedať budúcnosť, nájde spôsob ako im veriť, aj keď sa budú mýliť.

Keď chce niečomu veriť, keď potrebuje aby sa niečo splnilo, bude hľadať šablónu, schému; bude spájať bodky tak ako hviezdy nejakého súhvezdia. Vezme náhodný vzor a priradí mu význam, transformuje chaos na systém, uvidí príležitosť ako svoj osud.

Ľudský mozog priam neznáša zmätok. Vidí vzory tam, kde žiadne nie sú: tváre v oblakoch, démonov v plameňoch.

Tí, čo tvrdia že majú nadprirodzené schopnosti, zneužívajú práve tieto prirodzené ľudské vlastností. Vedia, že sa môžu spoľahnúť na svoj objekt, ktorý použije subjektívnu validáciu v momente, keď s ním budú v kontakte a potvrdzovací klam následne (klam, kedy podvedome vyhľadávame informácie utvrdzujúce nás v presvedčení, ktoré sme nadobudli už skôr — pozn. prekl.).

Tendencia vyhľadávať poriadok v chaose a veriť všeobecným tvrdeniam sa ešte znásobuje, pokiaľ je konkrétna informácia určená priamo danému človeku, teda ak je osobná.

V deväťdesiatych rokoch stránka „Psychic Friends“ úspešne využila subjektívnu validáciu k ročným príjmom vo výške 115 miliónov dolárov.

Nechceme o sebe počuť negatívne veci. Ak vám niekto hovorí „ste veľmi čestný človek, ale ľuďom to trvá, kým vás skutočne spoznajú“ potom takmer určite budete súhlasiť, lebo to nie je negatívne. Otočiť a povedať to naopak — „ste podvodník a ľudia vás môžu čítať ako z otvorenej knihy“ je hrozné. Nikto to nechce počuť, znie to plytko a nepríjemne.

— Paul Michael, reklamný guru

Psychológ Ray Hyman strávil väčšinu svojho života štúdiom umenia klamu.

Avšak prv než sa dal do služieb vedy, pracoval ako kúzelník a následne sa presunul k ezoterike — hneď ako zistil že čítaním z dlane môže zarobiť oveľa viac ako predvádzaním trikov s kartami.

Najbláznivejšia vec na Hymanovej kariére veštca je, že podobne ako mnohí iní veštci, po určitom čase začal veriť v existenciu svojich nadprirodzených schopností. Jeho klienti s ním boli takí spokojní, takí unesení, až ho presvedčili, že má skutočný dar.

Subjektívna validácia očividne funguje oboma smermi...

Hyman využíval techniku cold reading (= studené čítanie), pri ktorej sa začína veľmi zoširoka, s čo najvšeobecnejšími otázkami a druhá osoba sa sleduje („číta“) na čo zareaguje. To je následne využité na výber cesty, ktorou sa daná konverzácia bude uberať. Takto možno vyvolať pocit, že veštec vidí priamo do „duše“ skúmaného človeka. Funguje to preto, že ľudia majú tendenciu nevšímať si drobné nepresnosti a protirečenia a skôr sa zameriavajú na tie veci, ktoré sa podarilo trafiť.

Ako si tak Hyman privyrábal popri škole, bol raz oslovený iným mentalistom, Stanley Jaksom. Ten zachránil Hymana pred sebaklamom jednoducho tým, že mu poradil aby vyskúšal niečo nové — aby vravel ľuďom pravý opak toho čo si myslí, že vidí v ich dlaniach.

Výsledok? Klienti boli rovnako šokovaní z jeho schopností ako predtým, ak nie ešte viac.

Hyman si uvedomil, že nezáleží ani tak na tom čo hovorí, ale skôr ako to hovorí. Jeho klient odviedol celú robotu zaňho, tým že zavádzal sám seba — videním všeobecného ako by to bolo niečo špecifické, presne ako pri Forerovom efekte.

Média a veštci z dlaní, tí čo hovoria s mŕtvymi alebo predvídajú budúcnosť za peniaze, tí všetci závisia na subjektívnej validácii.

Pamätajme, že naša schopnosť oklamať samých seba je oveľa väčšia ako nadprirodzené schopnosti ktoréhokoľvek šarlatána.

Sme bytosťami poháňanými nádejou, túžiacimi po odpovediach. Popritom ako sa snažíme dať zmysel nášmu svetu, tak sa sústredíme na to, čo nám dáva zmysel a odmietame to, čo do toho nášho sveta nepasuje. A v živote je toho tak veľa, čo nám tam jednoducho nepasuje...

Ak si zvykneš čítať svoj horoskop, schválne si ich skús prečítať všetky.

Keď ti niekto bude tvrdiť že ti vidí do tvojho vnútra, uvedom si, že vnútra nás všetkých sú viac-menej rovnaké ;-)


Na margo

Článok je prekladom textu z internetovej You Are Not So Smart (A Celebration of Self Delusion) — Nie si taký inteligentný (Oslava sebaklamu), ktorá sa zaoberá popisom najbežnejších omylov, akých sa človek dopúšťa pri rozmýšľaní a poskytuje podnety k inému pohľadu na danú problematiku.

Z anglického originálu Subjective Validation preložil: Martin Bobošík


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk