SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo sveta
Faraón a Ježiš
(rozhovor s autorom knihy)
Podľa španielskeho časopisu La Vanguardia
Autor: Victor-M. Amela

Logari Pužol - teológ, znalec biblických a egyptských textov o sebe hovorí:

„Mám 62 rokov a narodil som sa v Taradelle (Barcelona). Bol som kňazom, teraz sa zaoberám teológiou a skúmam egyptské zdroje Evanjelií. Pred 23 rokmi som sa oženil s Claude-Brigitte Carcenac a máme spolu dve deti. 20 ročnú Laetitiu, a 14 ročného Joana Tomasa. Som agnostik.“

Logari Pužol tak veľmi miloval Ježiša, že ho táto láska priviedla až do seminára v Vike (Barcelona). Pobudol tam 7 rokov a stal sa kňazom. Musel však o Ježišovi vedieť ešte viac, chcel vedieť všetko, preto odišiel na Štrasburskú univerzitu. Stal sa teológom, 10 rokov študoval biblické a egyptské texty, na Sorbone vyštudoval (ako študent u madam de Cenival) demotické písmo aby mohol čítať texty v origináli. Keď objavil, že evanjelisti kopírovali egyptské texty, bol šokovaný a onemocnel. Stratil vieru, opustil duchovný stav. Oženil sa so svojou spolužiačkou a spoločne napísali knihu Ježiš 3000 rokov pred Kristom. Faraón menom Ježiš: „Skutočne - je to výskum v komparatívnej literatúre...“. A pokračuje: „V Katalánií musí byť vytvorené veľké centrum na štúdium náboženstiev!“

Amela: Vianoce, narodil sa syn boží.
Pužol: Ale nie pred 2000 rokmi.

A: V kalendári sú chyby v datovaní, dva, tri roky, áno?
P: Nie, ja myslím nasledovné: hovorím o 5000 rokoch! Idea Božieho syna vznikla 3000 rokov pred Kristom...

A: Ako, že? O akom Božom synovi to hovoríte?
P: O faraónovi! Hovorím o osobe faraóna v starovekom Egyptskom kráľovstve. Považovali ho za syna Boha.

A: Nevidím súvislosti medzi faraónom a Ježišom.
P: Je to takto: Ježišovi sa pripisujú udalosti a niektoré črty, charakteristické pre faraóna.

A: V poriadku, možno existuje podobnosť, ale...
P: Nekonečné paralely!

A: Pozrime sa na to.
P: Už 3000 rokov pred narodením Krista sa faraón považoval za Božieho syna, ako potom Ježiš. Faraón bol súčasne človekom i božstvom, ako potom Ježiš. Faraón bol prostredníkom medzi bohmi a ľuďmi ako potom Ježiš... Faraón vstal z mŕtvych: ako potom Ježiš. Faraón vstúpil na nebesá: ako aj Ježiš...

A: Ježiš ako klon faraóna? Čo sú to za hlúposti...
P: Poznáte modlitbu o ktorej hovoria, že vytvoril Ježiš a ten ju naučil nás - Otčenáš?

A: Samozrejme: „Otčenáš, ktorý si na nebesiach. Posväť sa meno tvoje...“
P: Táto modlitba sa nachádza v egyptskom texte, datovanom rokom 1000 pred narodením Krista, známom ako Modlitba slepého! V tom istom texte sa nachádza i to, že sa neskôr stane požehnaním Ježiša. Celá teológia starovekého kráľovstva sa potom prejaví v osobe Ježiša.

A: Áno? Je to skutočne tak?
P: A nie len to: tak isto do starého zákona (600 rokov pred narodením Krista) je uvedený monoteizmus faraóna Echnatona (Amenchotepa IV., r. 1360 pred narodením Krista).

A: Vráťme sa k Ježišovi, jeho božskej podstate...
P: Teogamia (božský manželský zväzok) pochádza z Egypta. Kráľovná otehotnie od boha nového faraóna. Existuje jeden egyptský text, napísaný demotickým písmom a datovaný rokom 550 pred narodením Krista. Mýtus Satni hovorí nasledovné: „Tieň boha sa zjavil pred Mahitusket a oznámil jej: Budeš mať syna a bude sa volať Si Osiris.“ Nič vám to nepripomína?

A: Anjel zvestovateľ, Mária...
P: Veľmi správne. Povedať vám, čo znamená meno Mahitusket? Požehnaná! A Si Osiris znamená syn Osirisa, teda syn boha.

A: Áno... A čo je to zač ten Satni z toho príbehu...?
P: Muž Mahitusket. Satni znamená „ten kto uctieva Boha“: tak isto ako ho potom bude uctievať Jozef, označený v evanjelií ako zbožný...

A: Potom chce Ježiša zbiť Herodes...
P: V egyptskej mytológii Seth chce zabiť dieťatko Hora a jeho matka, Eset je donútená s ním utiecť, tak isto ako svätá rodina uteká do Egypta!

A: A zlato, kadidlo a myrha je čo?
P: Egypťania sa k ním správali ako k zosobneniam boha Ra - zlato bolo jeho krvou, kadidlo jeho ľubovôňou a myrha jeho klíčkami.

A: A pastieri?
P: Zobrazenia dobrého pastiera stretávame stovky krát v egyptských chrámoch!

A: A obriezka Ježiša? P: Bol to rituál rozšírený medzi egyptskými žrecmi. V príbehu Satni sa 12 ročný Si Osiris prie s mudrcmi z chrámu. Tak isto ako nám potom o Ježišovi rozpráva evanjelium!

A: A čo poviete o krstení Krista?
P: Pozrite na tento obrázok kňaza: koná tento obrad nad faraónom vo vodách Nílu...

A: Počujte, všetko do seba zapadá!
P: Toto všetko sa nachádza na starých papyrusoch, egyptských basreliéfoch a kresbách. Pozrite na tento. Je datovaný 300 rokov pred narodením Krista: Ptolemaj stojí oproti Eset (Isida) a Eset mu hovorí: Darujem ti všetky pozemské kráľovstva. V evanjeliu bude Satan pokúšať Ježiša opakujúc túto frázu slovo od slova!

A: A čo môžete povedať o zázrakoch, ktoré konal Ježiš?
P: Pozrite na túto maľbu na lavičke. Nachádza sa v Parichovej hrobke (1500 rokov pred narodením Krista) je na nej zobrazená faraónova premena vody na víno. Ten istý zázrak, aký vykonal Ježiš v Kane Galilejskej! A spočítajte krčahy...

A: Jeden, dva, tri... šesť krčahov. A čo má byť?
P: V zázraku ktorý vykonal Ježiš bolo tiež šesť krčahov. Teológovia sa dodnes pýtajú, prečo práve šesť? Preto, lebo boli doslova použité podľa egyptského príbehu.

A: A faraón tiež urobil zázrak s chlebom a rybami?
P: Nie, to urobil boh Sebek, ako sa o tom hovorí v Textoch Pyramíd datovaných 3000 rokov pred narodením Krista! Sebek - je boh - krokodíl, rozdávajúci ryby a chlieb ľuďom žijúcim vo faraónovej oáze... Aj on chodil po vode!

A: Áno, rozumiem...
P: Zábavný detail: výskumníci urobili nasledovný objav - na gotických maľbách so scénami zázračného lovu rýb apoštolmi sú zobrazené ryby tilapias niloticas, druh ktorý sa nachádza iba v Níle!

A: Existuje ešte nejaká paralela?
P: Mýtus o Sinuchovi (2000 rokov pred narodením Krista): je to princ, ktorý sa bojí vládnuť, uteká z paláca do púšte, kde žije uprostred beduínov a starostí...

A: Ale Ježiš triumfálne vchádza do Jeruzalema!
P: Áno, ako kráľ ... na oslovi. To znamená ako víťaz nad zlom: oslom bol v Egypte Seth, boh, ktorý zabil Osirisa, ktorého syn - Hor ho premieňa na osla a sadá si na neho.

A: A tajná večera?
P: Osiris, boh-ochránca osevov, každoročne umierajúc dával Egypťanom možnosť jesť svoju krv (chlieb). A v Textoch Pyramíd ho tiež volajú Hospodinom vína. Osiris sa dáva napiť svojej krvi z pohára Eset (Iside) aby ho po smrti poznala.

A: Vzkriesenie a ... Ježiša - to sú tiež doslovné preklady z egyptskej mytológie?
P: Predpokladám to: existoval rituál vzkriesenia mŕtveho faraóna na ktorom sa zúčastňovali ženy, počas ktorého sa vládca vznesie na nebesia.

A: Reprodukoval Ježiš tieto modely na vedomie, alebo boli potom použité evanjelistami?
P: Mám inú tézu: Evanjelia boli zostavené erudovanými kňazmi - Židmi a Egypťanmi v Serapisovom chráme v Sakkare (Egypt), sú slovo od slova prekladmi egyptských textov. To všetko porozprávam vo svojej knihe...


Na margo
 
Zaujímavý rozhovor s teológom, ktorý prestal veriť pod ťarchou vedomosti, ktoré získal štúdiom teológie.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk