SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Nový časopis PROMETHEUS v distribúcii

Z OBSAHU prvého čísla celofarebného, 32 stranového časopisu, ktorý si môžete kúpiť v novinových stánkoch, alebo objednať domov:

Objednávkový kupón pre každého záujemcu

Ideológia farárov povinná?
Patrí náboženstvo do škôl? Čo prináša zmluva medzi SR a Svätou stolicou o náboženskej výchove a vzdelávaní? Aká etická výchova by sa mala vyučovať?
Zo sveta
Aktuálne informácie o dianí na poli cirkví a náboženstva v Maďarsku, na Ukrajine, v Rakúsku a v samotnom Vatikáne.
Rád vysvetlím, kto sú humanisti
Úvaha Rastislava Škodu o tom, kto sú humanisti.
„Verím, že ženy si nedajú vnútiť patriarchálny spôsob života“
Rozhovor s Oľgou Pietruchovou o reprodukčných právach, náboženstve v školách a postavení žien v spoločnosti.
Slovensko starne
O nepriaznivom demogra.ckom vývoji na Slovensku.
Odmietnuť európsku ústavu?
Pohľad Roba Buitenwega, viceprezidenta Medzinárodnej humanistickej a etickej únie na európsku ústavu.
Žiaden svetonázor by nemal mať exkluzivitu
Rozhovor s poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Maňkom o európskej ústave.
Pohľad Američana na teokraciu
Výňatok z pripravovaného slovenského vydania knihy Chestera Dolana Religion on Trial.
Tajomstvá inkvizície
O vzniku a dejinách inkvizície.
Hamlet a fyzika
Skoro celkom vážna úvaha astronóma Igora Kapišinského o tom, prečo sme a či by sme mohli aj nebyť.
Nehorázna trúfalosť biskupov
Majú biskupi právo zasahovať do nezávislosti vedy?
Viac poriadku do financovania cirkví
O iniciatívach týkajúcich sa sprehľadnenia majetku a .nancovania cirkví.
Svetové náboženstvá: Islam
Čo je islam? Kedy vznikol? Aké sú jeho základné piliere?
Ideológia jednej strany povýšená na národnú identitu
Analýza Petra Weissa Deklarácie NR SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ a štátov kandidujúcich na členstvo v EÚ v kultúrno-etických otázkach.
Zaujímavosti: Predstavy o vzniku života na zemi u vybraných národov
Stvorenie sveta z pohľadu starých Egypťanov, severoamerických a juhoamerických Indiánov a Tibeťanov.
Knižné novinky
Voltairov odkaz, Učiteľom etickej výchovy.
Zábava
Vtipy, krížovka.
Výročia humanistov v r. 2005
Desatoro ateistu


Z editoriálu
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

do rúk sa Vám dostáva prvé číslo dvojmesačníka Prometheus, časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus. Prostredníctvom neho Vám chceme ponúknuť informácie, názory, úvahy, zaujímavosti z iného pohľadu, aký dnes prevláda v našej spoločnosti. Tak, ako Prometheus v antickej báji priniesol oheň ľuďom, tak aj naším cieľom je vniesť viac svetla do poznania a vnímania sveta okolo nás. Týmto časopisom chceme osloviť všetkých tých, ktorí sa nechávajú viesť vlastným rozumom, a nepodliehajú iracionálnym názorom…

Judita Takáčová
šéfredaktorka


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk