SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z našich zdrojov
Protagonisti dejín slobodomyseľnosti
[1. 1. 08]

Jubileá pripadajúce na rok 2008

 1. Anaxagoras z Klazomen
  500 — 428 pred n. l.

 2. Aničkov Dmitrij Sergejevič
  1733 — 1788

 3. Belinskij Vissarion Grigorievič
  1811 — 1848

 4. Dietzgen Jozef
  1828 — 1953

 5. Gottwald Klement
  1896 — 1953

 6. Ibn Rošd Mohamed (Averroes)
  1126 — 1198

 7. Kautský Karol
  1854 — 1938

 8. Pisarev Dmitrij Ivanovič
  1840 — 1868

 9. Poničan Ján Rob
  1902 — 1978

 10. Ranovič Abraham Borisovič
  1885 — 1948

 11. Rousseau Jean Jacques
  1712 — 1778

 12. Sirácky Andrej
  1900 — 1988

 13. Skvorcov-Stepanov Ivan Ivanovič
  1870 — 1928

 14. Telesio (Telesius) Bernardino
  1508 — 1588

 15. Voltaire Francois-Marie Aroust
  1694 — 1778

Vybral prof. Jaroslav Čelko


Na margo

V priebehu roka postupne uverejníme na našej stránke medailóny týchto osobností.

Copyright © 2000—2008 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk