SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Propagujeme
Výstava vo Východoslovenskej galérii Košice P ® A S C E
Svetelné objekty (temná tvár cirkvi)

[05. 07. 11]

Výstava, ktorú tu virtuálne prezentujeme je diplomovou prácou mladého výtvarníka Petra Valisku — Timečka. Naším cieľom je zachovať a sprístupniť výstavu aj po jej skončení (výstava bola inštalovaná a prístupná verejnosti od 14. mája do 12. júna 2011). Zároveň tu prezentujeme jeden z vypuklých javov, ktorý odhaľuje zákulisie celibátu, súkromia a morálky niektorých cirkevných predstaviteľov.

Odvážnu výstavu vo Východoslovenskej galérii Košice finančne podporil OD TESCO Košice

pr1.jpg, 13kB pr2.jpg, 13kB
Na obrázkoch: vľavo - smerovka k výstave, vpravo - vstupný priestor do výstavnej siene

pr3.jpg, 15kB pr4.jpg, 20kB
Celkový a detailnejší pohľad na výtvarné objekty (svetelné objekty z mucholapiek)

P ® A S C E

Koncepciou výstavy P ® A S C E je idea sociálnej pasce, ktorá predstavuje hrozbu, riziko a nebezpečenstvo pre spoločnosť. Konkrétne „terčom“ môjho záujmu sú pedofilní kňazi. Nastražená pasca na deti a lákajúci pedofilní kňazi sú podstatou môjho výtvarného zámeru. Výsledkom je inštalácia šiestich čiernych objektov, ktorá prepája a synkretizuje rôzne materiály, prvky a prejavy: fotografie, priestorovosti, svetelnosti, procesuálnosti a organickej prírody (hmyz). Dôležitým článkom objektov je zvolený materiál — mucholapky. Tvorí podstatnú časť, na ktorých sa objavujú portréty odsúdených kňazov za viacnásobné sexuálne zneužívanie maloletých.

Objekty vyplnené mucholapkami, cez ktoré presvitajú fotografie šiestich odsúdených kňazov sú vertikálne vystreté a napnuté vedľa seba, aby tvorili súvislú plochu evokujúcu raster, resp. mreže. Pod vysvietenými mucholapkami sa teda vynárajú portréty zvrhlých kňazov, na ktorých sadajú muchy a nepríjemný hmyz. Tento výber šiestich kňazov zodpovedá kresťanskej symbolike čísla šesť. Títo šiesti duchovní predstavitelia oblečení v kňazských rúchach sú príkladom veľkého hriechu a zla. Predstavujú výber závažných prípadov sexuálneho zneužívania. Výber sa vzťahuje na kňazov narodených od roku 1927 až do roku 1946, ktorí pôsobili v úlohe kňaza prevažne v 2. polovici 20. storočia. Kňazi pochádzajú z rôznych krajín a farností (Írsko a USA). Ich portréty svietia vo vysvietenom kruhu, čo symbolizuje svätožiaru. Znamená to, že v ironickom slova zmysle pôsobia ako svätí. Svetlo zohráva dôležitú úlohu v celej inštalácii, nielenže symbolizuje duchovné svetlo, ale je dôležité aj z hľadiska jednotlivých sémantických vzťahov svetla a tmy. Prestavuje zároveň zdroj sily, moci a energie, ktorá je v tomto prípade stelesnená vo vysvietených kňazoch. Duchovná moc je v tomto prípade zneužívaná. Príkladom ich hriešneho konania je metafora: Vodu káže, víno pije. Objekty sú ponorené do tmavého priestoru a „hrobového ticha“, čo odkazuje na temnotu. Kontrast svetla a tmy má vzbudiť dojem hodnoty dobra a zla. Na znak hriechu a pošpinenia obetí sú kňazi napádaní muchami a hmyzom, ktorý pristáva na ich tvárach. Ich zvrhlé špinavé skutky sú vyjadrené a zachytené formou lepiacich sa múch na povrch mucholapiek. Táto „háveď“ ilustruje nečistých kňazov, ktorí pošpinili deti zvrhlým a odporným spôsobom. Procesuálna stránka v podobe lepiacich sa múch je súčasťou konceptu. Muchy sa chytajú samovoľne do pasce a postupne pribúda stále väčšie množstvo zachyteného hmyzu. Časový faktor a proces lepiaceho sa hmyzu teda zohráva dôležitú úlohu.

Inštalácia je určená do tohto tmavého zákutia, ktoré vyjadruje ich adekvátne postavenie v spoločnosti. Voľne nainštalovaní, „pohodení“ šiesti kňazi do rohu sú umiestnení na zemi bez dôstojnosti a podstavca preto, aby sa zdôraznilo ich pozemské hriešne, zvrhlé a odporné správanie.

Mgr. Art. Peter Valiska — Timečko

gauthe.jpg, 6,6kB

Gauthe Gilbert (nar. 1945)
Kňaz Gilbert Gauthe sa priznal k zneužitiu 37 detí v mestečkách Broussard, New Iberia, Abbeville and Henry. Zneužíval chlapcov a vyhotovoval si z obetí aj pornografické fotografie. Jeho nadriadený biskup pripustil, že o Gautheho pedofílii vedel približne desať rokov. V roku 1984 sa prípad dostal pred súd a kňaz bol odsúdený na 20 rokov väzenia. Deväťročný chlapec (obeť) usvedčil zo sexuálneho obťažovania kňaza Gautheho, ktorého často pozývali do rodiny.

georghan.jpg, 6,0kB

Geoghan John (nar. 1935-2003)
Obžalovaný zo sexuálneho zneužitia viac ako 130 detí, medzi nimi aj štvorroční chlapci. Zločinov sa dopustil počas 32-ročnej duchovnej služby v úlohe kňaza. Bol usvedčený zo spáchania trestného činu sexuálneho zneužitia desaťročného chlapca. Prípad sa odohral v roku 1991 na jednej z plavární v Bostone. Kňaza odsúdili na 10 rokov väzenia. Perverzný duchovný v roku 2003 vo väznici Shirley bo ubitý na smrť spoluväzňom.

donald.jpg, 5,4kB

McGuire Donald (nar. 1930)
V roku 2008 McGuireho vylúčili z jezuitského rádu za svoje trestné činy. Je obvinený z viacerých prípadov zneužívania maloletých. Bývalého kňaza 11. Februára 2009 odsúdili na 22-ročné väzenie. Chicagský sudca označil jeho činy za „ohavné“ a návrh právnikov na 22-ročné väzenie pre páchateľa zvýšil o tri roky. Federálny štátny zástupca je presvedčený, že McGuire zneužíval desiatky chlapcov viac ako štyri desaťročia.

grady.jpg, 5,5kB

O´Grady Oliver (nar. 1946)
Narodil sa v Írsku v roku 1946. V úlohe kňaza pôsobil napríklad v mestách Stockton, Turlock, San Andreas (Kalifornia). V roku 1993 bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Prípad sa týkal bratov Johna a Jamesa Howarda. Advokát Jeff Anderson preukázal, že Oliver O´Grady bratov Howardovcov opakovane sexuálne obťažoval v rokoch 1978 — 1991 vo veku od troch do trinástich rokov. V roku 2005 O´Grady potvrdil, že zneužil viac ako 25 detí v severnej Kalifornii. Do marca 2010 žil pedofilný kňaz v Rotterdame, odkiaľ sa neskôr odsťahoval nevedno kam.

shanley.jpg, 6,1kB

Shanley Paul (nar. 1931)
Bývalý katolícky kňaz Paul Shanley z arcidiecézy Boston v štáte Massachussetts bol usvedčený za dvojnásobné znásilnenie dieťaťa. Súd uznal duchovného vinným z viacnásobného znásilnenia a sexuálnych zločinov. Bol odsúdený na 12 až 15 rokov väzenia a zbavený kňazskej funkcie. Jedna z obetí v procese vypovedala, že Shanley ju zneužíval od šiestich do dvanástich rokov na fare, v spovednici a dokonca na laviciach v Kostole sv. Jána v Newtone. Shanley sa neskôr priznal k deviatim sexuálnym aféram.

brendan.jpg, 7,1kB

Smyth Brendan(1927-1997)
Bývalý katolícky kňaz, rodným menom John Gerard Smyth sa narodil v Belfaste (Sev. Írsko). Prvýkrát bol súdne trestaný za zneužitie štyroch súrodencov vo Falls Road v Belfaste. V roku 1991 bol na neho vydaný zatykač. Smyth úspešne unikal svojmu trestu tri roky. Celkovo ho odsúdili za sexuálne zneužívanie 20 detí na 40 rokov väzenia. Zadržali ho až v roku 1994. V roku 1997 počas odpykávania trestu zomrel vo väzení na srdcový infarkt.

 


Spoločnosť Prometheus
(Na príprave tohto materiálu sa podieľali členovia SP: Ing. Vlastimil Matouš a JUDr. Marián Baťala.)
Info

valiska.jpg, 5,2kB

Peter Valiska — Timečko
- Narodený 5. marca 1985, Trebišov
- 2000 — 2004 Škola úžitkového výtvarníctva, Košice, Propagačná grafika
- 2004 — 2010 Akadémia umení, Banská Bystrica, Ateliér voľnej tvorby (doc. Igor Benca akad. mal.)
- 2009 Študijný pobyt, Akademia Sztuk pieknych, Warszawa


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk