SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity

POZVÁNKA

Spoločnosť PROMETHEUS, združenie svetských humanistov

Predsedníctvo Ústrednej rady Spoločnosti PROMETHEUS
pozýva všetkých záujemcov
vypočuť si diskusiu za okrúhlym stolom na tému

Vzťah medzi štátom a cirkvami
v Slovenskej republike,

ktorá sa bude konať:

25. novembra 2006 od 9. do 15. hod.
v budove Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Štúrova 8, Bratislava

Cieľom diskusie je posúdiť stav vzťahu medzi štátom a cirkvami, rozdiskutovať čo prečo a ako treba meniť na tomto vzťahu, a hlavne vymedziť základné problémové okruhy a zdôvodniť zámer štátu pri presadení odlukového systému, ako najdemokratickejšej formy riešenia tohto vzťahu.

V diskusii s referátmi vystúpia:

  1. L. Hubenák: Cirkev a štát v našich dejinách
  2. O. Dányi: Základné princípy cirkevnej politiky v ČSR po r. 1945 a pokusy o ich narušenie
  3. P. Prusák: Od spojenia k odluke cirkvi od štátu
  4. B. Kvasnička: K otázke odluky cirkvi od štátu v Slovenskej republike
  5. M. Beňo: Odluka štátu od cirkvi a škola
  6. R. Hradecký: Finančné zabezpečenie činnosti cirkvi a náboženských spoločností
  7. M. Baťala: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a plán KBS

Ivan   P o l j a k
predseda Spoločnosti PROMETHEUS

V diskusii za okrúhlym stolom vystúpia odborníci na danú tému – členovia Spoločnosti PROMETHEUS.

Poznámka:
Členom Spoločnosti PROMETHEUS, ktorí sú zo vzdialenejšich regiónov Slovenska a majú záujem vypočuť si diskusiu, nie je v tomto prípade možné preplatiť cestovné náklady.


INFO

Tešíme sa na stretnutie so všetkými záujemcami o účasť na tejto diskusii.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk