SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity

POZVÁNKA

Vážení priatelia!

V sobotu 28. októbra v čase od 10.00 do 15.00 hod.

organizuje Bratislavský a Pezinský klub Spoločnosti Prometheus v Bratislave

Deň Spoločnosti Prometheus

Akcia sa bude konať na Námestí SNP, kde budeme mať propagačný stánok.

Úlohou podujatia je propagovať naše občianske združenie, oboznamovať širokú verejnosť s cieľmi a úlohami Spoločnosti PROMETHEUS, ktorá združuje občanov bez náboženského vyznania. Počas akcie budeme rozširovať propagačné letáky a brožúrky, predávať časopis PROMETHEUS a ďalšiu literatúru. Chceme diskutovať s obyvateľmi Bratislavy a jej hosťami o dôležitosti našich aktivít a o potrebe rešpektovania článoku 1 Ústavy SR, v ktorej sa hovorí, že SR sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Očakávame, že budete o tejto akcii informovať vo svojom okolí, že sa sami na podujatí zúčastníte a prípadne aj aktívne prispejete k jej úspešnému priebehu.

Miloslava Necpalová,
tajomníčka Mestskej rady
Spoločnosti Prometheus

Zároveň Vám oznamujeme, že 1. novembra o 10.30 hod. bude náš klub už tradične spoluorganizátorom spomienkového zhromaždenia pri príležitosti Dňa zosnulých na Rozptylovej lúčke v bratislavskom krematóriu.


INFO

Kontaktná adresa:

Spoločnosť Prometheus,
Gunduličova 12,
811 05 Bratislava,
Tel.: 02/5249 1191
prometheus.ba@dtadsl.sk

necpalmil@max.euroweb.sk (Bratislavský výbor)


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk