SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Konferencia v Krakove


[7. 12. 08]

V dňoch 6. a 7. decembra 2008 sa v Krakove uskutočnila konferencia, ktorú organizovalo Združenie poľských racionalistov. Na konferencii sa zúčastnila aj sedemčlenná delegácia Spoločnosti Prometheus vedená jej predsedom, PhDr. Romanom Hradeckým.

Hostitelia nás ubytovali v hoteli Alf neďaleko od miesta rokovania, ktoré prebiehalo v priestoroch Krakowskiej Szkole Wyžszej. Škola je súkromnou univerzitou, ktorú v roku 2000 založili štyria profesori, Zakladatelia sa podieľajú na jej riadení i v súčasnosti.

Obsah konferencie - Veda ako základ civilizácie 21. storočia - konkrétnejšie vystihuje heslo Racionalizmus a iracionalizmus modernej civilizácie z pohľady vedy. Na dvojdňovom rokovaní sa popri domácich – poľských racionalistoch okrem našej, slovenskej delegáce zúčastnili aj hostia z Belgicka, Francúzka, Švédska a Veľkej Británie.

Oficiálne konferenciu otvorila profesorka Maria Kapiszevska, prorektorka školy. Záštitu nad konferenciou mal profesor Zbigniew Pucek, dekan katedry Humanistických štúdií, a v úvode privítal účastníkov Mariusz Agnosiewicz, prezident Združenia poľských racionalistov.

Dvojdňové rokovanie bolo nabité vystúpeniami viacerých významných odborníkov z oblasti psychológie, humanistických vied, literárnej vedy, sociológie i politickej publicistiky. K obsahu týchto vystúpení prinesieme viac informácií neskôr v ďalšom, samostatnom texte.

Na fotografii zľava profesor Zbigniew Pucek, vedľa neho Mariusz Adnosiewicz.

Spoločnosť Prometheus


Na margo

Viac informácii o poľských racionalistoch si môžete prečítať na našej stránke, kde sme informovali o spoločnom stretnutí na Slovensku. Alebo priamo na domovskej stránke združenia v poľskom jazyku.

Profesorka Maria Kapiszevska, prorektorka školy počas otvorenia konferencie Veda ako základ civilizácie 21. storočia.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk