SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Stretnutie s poľskými racionalistami


[6. 7. 08]

Z podnetu Združenia poľských racionalistov (PZR) sa uskutočnilo 3. júla 2008 stretnutie zástupcov Spoločnosti Prometheus (SP) s týmito našimi poľskými priateľmi.

Najskôr prišlo pozvanie

Koncom júna prišiel do kancelárie Spoločnosti Pometeheus e-mail od Poľského združenia racionalistov v ktorom navrhovali stretnutie za účelom prediskutovania možnosti vzájomnej spolupráce.

Na základe ďalšej vzájomnej komunikácie predseda Spoločnosti Roman Hradecký prijal návrh poľských priateľov a dohodol termín stretnutia. Následne oslovil členov vedenia Ústrednej rady SP s cieľom zostaviť delegáciu, ktorá sa tohto stretnutia zúčastní.

Na fotografií vpravo sú dvaja naši zástupcovia (zľava Roman Hradecký, vedľa neho Stanislav Kizek. ) tretí člen delegácie František Jedinák fotografoval.

Potom nasledovalo stretnutie

Toto viac-menej neformálne ale veľmi príjemné stretnutie sa uskutočnilo na Slovensku, v peknom prostredí Liptova, kde boli poľskí priatelia ubytovaní počas svojho dovolenkového pobytu.

Za hostiteľov (tak už to vyšlo - hostili nás na našom území poľskí hostia)nás privítal predseda PZR Mariusz Agnosiewicz. Z rozhovoru vyplynulo, že je prítomná časť vedenia PZR a niektorí jeho členovia, s ktorými sme sa srdečne zoznámili.

Na začiatku spoločného rokovania sme odovzdali prinesené drobnosti - k spoločnému stolu vrátane nášho časopisu Prometheus a potom sme predstavili našu organizáciu. Hostitelia však boli skutočne zvedaví a tak sa vypytovali i na podrobnosti vzniku Spoločnosti Prometheus, na členskú základňu a celkovú činnosť Spoločnosti Prometheus i na to ako reaguje verejnosť na naše aktivity. Hovorili sme o problematike vyučovania náboženstva a etiky na školách, o občianskych obradoch i o našich partnerských organizáciách v zahraničí.

Na fotografiách predstavujeme časť naších hostiteľov. Hore (vľavo Tomasz Kalwasiński člen vedenia PZR za Waršavu, vpravo Mariusz Agnosiewicz, predseda PZR). Dole (vľavo Michał Przech webmaster internetovej stránky Racjonalista (http://www.racjonalista.pl/), vpravo profesorka Małgorzata Leśniak, členka vedenia PZR za Krakov).

My sme sa dozvedeli, že Združenie vznikalo najskôr ako virtuálna organizácia - cez internetové kontakty, internetové fórum a až následne sa konštituovalo do formálnej organizácie, ktorá sa registrovala a začala svoju štandardnú činnosť. Všetci prítomní členovia vedenia Združenia boli zvolení na II. Zjazde PZR v decembri 2007. Rovnako ako Spoločnosť Prometheus aj poľskí racionalisti zápasia s problémom nedostatku financií a tak sme zistili, že máme skutočne veľa podobných problémov ale aj cieľov.

K výsledku rokovania

Poľskí priatelia hovorili, že v závere roka budú mať výročnú konferenciu na ktorú nás predbežne pozvali, ale pošlu aj oficiálne pozvanie. My sme informovali o našom udeľovaní Cien humanistov. Z načrtnutých problémov vznikla myšlienka o možnosti vytvoriť spoločné internetové fórum a tiež sa hovorilo prípadnom spoločnom projekte, ktorý by mohol byť financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika (dosiaľ INTERREG III. A).

Spoločné stretnutie trvalo viac ako dve hodiny a boli na ňom predložené aj ďalšie zaujímavé podnety, ktoré však nebudeme dopredu prezrádzať na tejto internetovej stránke, ale budú predmetom rokovania orgánov SP.

Záverečné foto pred rozchodom. Na fotografii chyba iba webmaster Michal, ktorý urobil túto snímku.


Na margo

Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnom rekreačnom prostredí obce Liptovská Sielnica, za chrbtom takejto rozprávkovej dreveničky

Atmosféra bola takmer rekreačná, a komunikácia prebiehala bez rozpakov, ako medzi starými známymi.

Mimo rokovacieho stola šiel zápas o udržanie ohňa a prípravu grilovaných klobás, ktoré sme mali ako hostia tiež dostať na tanier.

Všetko prebehlo ako sa patrí, a popri rozhovore o spoločnej veci a spoločných záujmoch sme už pri začínajúcom stmievani pohovorili aj o ostatných témach.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk