SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Velikáni kultúry o živote a smrti
Hviezdoslav a Nádaši, rozhovor o živote a smrti
[02. 02. 14]

Rozhovor medzi ťažko chorým P. O. Hviezdoslavom a jeho lekárom L. Nádašim je z knihy Emila Benčíka Králi ducha strany 191 – 193

Uverejňujeme pri príležitosti 165 výročia narodenia P. O. Hviezdoslava. (2. 2. 1849). L. Nádaši sa narodil v tom istom mesiaci ale o 17 rokov neskôr. (12. 2. 1866)

   „Povedz,pohviezdo.jpg, 8,5kB Laci, aký zmysel malo to všetko?“
   „Čo máš na mysli?“
   „Nuž, všetko, celý náš dočasný život...“
   „Dočasný... Všetko je dočasne, len večnosť je večná.“
   „A smrť? Predsa aj tá je večná, nie?“
   „Poznáš môj názor, Paľko. Z lekárskeho hľadiska je smrť definitívnym ukončením života. Život je životom, len kým ho žijeme. Seneca na otázku, Kde sú tí, čo umreli, má jedinú odpoveď – sú tam, kde aj tí, čo sa nenarodili. Môžeš ma nazvať cynikom, ale pre mňa ako lekára je mŕtve telo len prázdna škrupina, ktorá zhnije v zemi – a koniec. Nič nesmrteľné som dosiaľ tele nenašiel.“
   Hviezdoslav nesúhlasí:
   „Chceš povedať, že človek... to je len mäso a kosti?“
   „To nie! Človek má predsa aj duchovný rozmer. Je obdarený rozumom a citom, má svedomie a mravný zákon v sebe. Dokáže tvoriť duchovné hodnoty...“
   „No vidíš! A podľa teba to všetko zanikne so smrťou?“
   „Nevravím, že všetko. Život zanikne so smrťou. Sme súčasťou prírody, podliehame zákonitositam vzniku a zániku, premeny matérie a jej cirkulácie.“
   Chorý ešte raz zopakuje:
   „A všetko to zanikne so smrťou?“
   Nádašinadasi.jpg, 7,9kB sa ohradí:
   „To som nepovedal. Zanikne život, nie to, čo sme v živote vytvorili. Podľa zákona o zachovaní matérie a energie nič na tejto zemi ani vo vesmíre nemôže zaniknúť a stratiť sa bezo zvyšku, lebo matéria a energia sú nezničiteľné veličiny. A týka sa to aj duševnej matérie a duševnej energie človeka.“
   „Tak predsa len priznávaš, že človek má v sebe aj niečo nesmrteľné.“
   „Myslíš nesmrteľnú dušu? Ak pod tým rozumieme duchovné hodnoty, ktoré sú dielom nášho tvorivého intelektu, tak áno. Náš duch tu ostáva pre ďalšie pokolenia. Tvoj duch, Paľko, je obsiahnutý v tvojej tvorbe.“
   „Myslíš?“
   „Určite! Ak hľadáme zmysel života, tak ho hľadajme v tom, čo tu po sebe zanecháme ostatným ľuďom.“
   Chorý básnik sa odmlčí a Nádaši doloží:
   „Podľa mňa život má taký zmysel, aký mu dáme my sami, ako a s čím ho naplníme.“
   Nádaši by rád zvrtol rozhovor na inú tému, ale Hviezdoslav sa úporne vracia k otázke smrti.
   „A čo smrť?“
   „Smrť? Je súčasťou života. Smrti sa netreba báť, oslobodí nás od všetkých bolestí a trápení. Odmenou za dobrý život je dobrá smrť. A ty, Paľko, si žil dobrý život.“
   Aj predtým sa často zhovárali na túto tému. Umieranie a smrť ich oboch neobyčajne zaujímala, ba až fascinovala. Nádaši ako lekár často prichádzal do styku so smrťou a s obľubou citoval latinský výrok: medea vitae in morte sumus (v živote sme len krok od smrti).


Info

3kducha.jpg, 8,0kB

Emil Benčík
Králi ducha
Vydal Eben-Libellus
Bratislava 2010
Prvé vydanie
počet strán 256
Kniha vyšla s podporou Literárneho fondu Slovenskej republiky

Tuto knihu vrelo odporúčame, každému, kto sa zaujíma o osobnosti slovenskej literatúry. Ak knihu nenájdete v kníhkupectvách, zájdite ju pohľadať do najbližšej dobrej knižnice.


Copyright © 2000—2014 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk