SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Spomienka
Zomrel Paul Kurtz - neúnavný propagátor humanizmu
[23. 10. 12]

pkurtz.jpg, 33kB
Paul Kurtz (21. decembra 1925 - 20. októbra 2012)

Paul Kurtz jeden z najvýznamnejších predstaviteľov svetového humanizmu, bývalý spolupredseda medzinárodnej Humanistickej a etickj únie, zomrel vo veku 86.

Patril medzi popredných humanistov, amerických skeptikov, filozofov a plodných autorov. Podieľal sa na založení mnohých známych skeptických a humanistických organizácií, najmä v Spojených štátoch. Bol emeritným profesorom filozofie na State University of New York v Buffale a predsedom humanistického think tanku Inštitútu pre vedu a ľudské hodnoty.

Kurtz bol autorom stoviek článkov a desiatok kníh o humanistických otázkach, vrátane: Pozitívna filozofia života (1978), Zakázané ovocie: Etika humanizmu (1988), Život bez náboženstva (1994), Humanistický Manifest 2000 (2000), Skepticizmus a humanizmus: Nová paradigma (2001) a Čo je to svetský humanizmus? (2006).

Pocty

Sonja Eggerickx, súčasná prezidenta IHEU, povedala: "So zarmútkom sme prijali informáciu o smrti Paula Kurtza, ... Bol mužom činu... Budeme aj naďalej žať ovocie jeho práce... Nemôžeme podceňovať jeho úspechy v humanizme, vede a kritickom myslení."

Roy Speckhardt, výkonný riaditeľ Americkej humanistickej asociácie, povedal: "Paul Kurtz neúnavne pracoval po celé desaťročia na tom, aby bol svetský humanizmus prijímaný ako alternatíva filozofie a tradičného náboženstva. ... Humanizmus bol formovaný mnohými ľuďmi od začiatku 20. storočia a Paul Kurtz bol jeden z najväčších prispievateľov k rozvoju našej neteistickej filozofie."

Spoločnosť Prometheus vždy pozorne študovala humanistické dokumenty, ktorých autorom bol Paul Kurtz. Je pre nás vzorom aktívneho humanistu a jeho odchod považujeme za veľkú stratu pre medzinárodné humanistické hnutie.

Spoločnosť PROMETHEUS


Info
 
Článok P. Kurtza Slobodný trh s ľudskou tvárou na našom webe

Informácia o knihe P. Kurtza Zakázané ovocie - etika humanizmu na stránke mladých humanistov

Úryvok z knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu na stránke humanisti.sk


Copyright © 2000—2012 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk