SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Čo vedia tí, ktorí riadia Rosserys & Mitchell?
René-Victor Pilhes

Vedia, že jedinou činnosťou, ktorá za niečo stojí, je zarábať peniaze. Vedia, že to jediné je dôležité a že všetko ostatné, ako oni vravia, je fikcia. Vedia, že dočasná moc je dôležitejšia ako večná moc. Majú radi mŕtvych spisovateľov, maliarov a hudobníkov, ale nie tých, ktorí žijú a pracujú v tej istej dobe ako oni. Boha sa boja len v detstve alebo tesne pred smrťou. Vedia, že vzťahy medzi jednotlivcami aj národmi sú založené len na sile a na bohatstve. Vedia, že v tomto podlom svete je dobrý bankár užitočnejší ako dobrý spovedník alebo milujúca žena. Vedia, že človek a zem boli stvorení na to, aby ovládali vesmír, a že nič pod slnkom sa nevyrovná bohatému ložisku medi, bohatému nálezisku ropy alebo obrovskému stádu hovädzieho dobytka či oviec. Vedia, že ľudia sa nerodia rovnoprávni, že sú to len rozprávky, a ak si aj národy vpisujú rovnoprávnosť do ústavy, robia to len preto, že to uspokojuje svedomie a je to pohodlné pri spoločenských vzťahoch. Vedia, že je to rovnaké aj u tých, ktorí vravia, že veria v boha. Vedia, že všetko sa dá kúpiť a všetko zase predať. Takto si kupujú aj veľa politikov a cirkevných hodnostárov, ktorých potom predávajú ďalej s vysokým ziskom. Vedia, že človek má len jeden život, že iba na tom záleží a že všetky ľudské výstrelky alebo zapadnú prachom zabudnutia, alebo ich dejiny vezmú na milosť. Kto by sa dnes hneval na bohatého plantážnika z Missouri, že vo svojom živote znásilňoval černošské otrokyne a za živa pochovával ich manželov? Je onen plantážnik v pekle? A kde je peklo? Isté je, že sa dožil vysokého veku, že bol bohatý a všetci sa pred ním triasli, že mal veľa detí a vnúčat a že boh ani na jedno z nich nezoslal chorobu, ale že si rozširovali pôdu zdedenú po predkoch a plodili ďalšie deti. Kto dnes ešte preklína sudcu Sewalla, ktorý kruto a hlúpo odsúdil „salemské bosorky“? Tí, ktorí riadia Rosserys & Mitchell, to všetko veľmi dobre vedia a vzali si z toho ponaučenie. Vedia aj to, že sú občanmi najmocnejšej krajiny, aká kedy na svete bola. Vedia, že ich vojenskí vodcovia velia zbraniam a armádam, ktoré sú schopné priviesť k rozumu ktorúkoľvek krajinu sveta. Vedia aj to, že slová vlastenectvo alebo dôstojnosť národa neznamenajú vôbec nič. Vedia, že všetky národy sú zbabelé, že myslia len na svoj obchod, že hlboko obdivujú bohatstvo a veľkorysosť Spojených štátov severoamerických, múdrosť, čestnosť a predvídavosť ich vodcov a najmä ich géniov, tých, ktorí z ničoho vybudovali ríšu, celé ríše, tých, ktorí začali tým, že predávali gumové sandále, a napokon stáli na čele mnohých a silných závodov na spracovanie kozích koží, tuleních kožušín a čokoládového pečiva. Oni sú veľkými príkladmi pre ľudstvo, pre nich boh stvoril kaučukovníky. Tí, ktorí riadia Rosserys & Mitchell, vedia jednu konzerv uhoriek premeniť najprv na niekoľko konzerv uhoriek, potom na niekoľko škatúľ pečiva, ďalej na niekoľko fľaštičiek terpentínu, potom na domy, na liatinové rúry, na chladničky. A napokon vedia postaviť lode, ktoré pohltia vo svojich útrobách tisícky všelijakých konzerv, tony pohonných hmôt a vedia tie konzervy a tie pohonné látky vyložiť v prístavoch ďalekých krajín, odkiaľ sa vracajú s nákladom kobercov, hľuzoviek, kokosových orechov, škorice, kávy, a potom kupujú, predávajú a znovu kupujú, požičiavajú si a sami požičiavajú, Touto činnosťou určujú pravý zmysel života a zasluhujú si viesť svet. Vedia, že básne píšu blázni pre druhých bláznov, že sonáty a koncerty sú pre povrchných ľudí a že modlitby odriekajú slabosi pre slabochov. Vedia, že ideológie vo vzťahoch medzi štátmi alebo ľudskými spoločenstvami vôbec nezavážia a že nakoniec sa každý s každým zmieri pri plnom vreci zlata. Vedia, že dolár alebo rubeľ sa vždy musí premeniť na dva doláre alebo na dva ruble a že prostriedkom k tomu cieľu je lesť, cynizmus a obchodnícka fantázia. Ešte lepšie ako na zvýšenie tovarovej výroby vedia dnes vedecké objavy využívať na zvýšenie výroby peňazí. Rovnako výhodne vedia kúpiť požičovňu áut v Spojených štátoch, konzerváreň rýb v Holandsku alebo továrne na výrobu paradajkovej šťavy vo Francúzsku. Vedia, že dôležité je všetko skúpiť, všetko mať v rukách, so všetkým manipulovať, a nie prispôsobovať finančné, priemyselné a obchodné kapacity potrebám ľudu. Vedia, že vyrábať stoličky alebo autá nie je nevyhnutné ani prvoradé, ale že záleží iba na zisku, ktorý na konci roka vynesú tieto výrobky. V našich časoch vedúci pracovníci Rosserys & Mitchell vedia dokonca zvrhávať vlády, narúšať medzinárodné konferencie, ruinovať meny, vyvolávať vojny a ukončovať ich vo chvíli, keď to vyhovuje ich záujmom. Ako vidíte, vedia toho veľa. A ako sa dá predpokladať, na plnenie takých ťažkých úloh musia mať nesmierne intelektuálne a morálne schopnosti. Ešte šťastie, že ich máme. Modlime sa k bohu, aby naša spoločnosť v záujme zvrchovaného šťastia všetkých ľudí vyhrala hospodársku vojnu, a prosme ho, aby láskavo uchoval pri dobrom zdraví šéfov, ktorí bdejú nad naším rastom a naším rozvojom. Tým, že som trochu poodkryl to, čo vedia a čo nesú na svojich pleciach, hádam som prispel k tomu, že si ich budeme väčšmi vážiť.


Info
 
René-Victor Pilhes (1934) Tento text je výberom z knihy Zlorečiteľ – je to príbeh o veľkosti a páde impéria, ktoré malo ctižiadosť ekonomicky aj politicky ovládnuť celý svet a premeniť ho na „jeden veľký podnik“.

Alebo: O „humanizme“ mocných, užitočnosti cirkví, a o tom komu je prospešná globalizácia.

Knihu vydal Slovenský spisovateľ, Bratislava 1980, v edícii Tvorba národov.

Originál je z  roku 1974, má teda viac ako 30 rokov, ale ako by bola napísaná v tieto dni. Vrelo odporúčame – ak sa vám ju podarí niekde získať. Možno v knižinici.

Pozrite podobné texty z rôznych období a od rôznych autorov:
Koľko peňazí je dosť?
Priveľka tiaž


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk