SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Piaté číslo časopisu PROMETHEUS

Z OBSAHU:

3 Ministerstvo školstva ignoruje humanistickú etickú výchovu
O pokusoch o presadenie učebníc humanistickej etickej výchovy v školách * Etika by mala byť povinná pre všetkých žiakov
6 Zmluva o výhradách svedomia rozdeľuje politickú scénu
O postojoch politických strán a Konferencie biskupov Slovenska k zmluve o výhradách svedomia
7 Zaujímavosti zo sveta
Bioetici diskutovali v OSN o klonovaní * Valné zhromaždenie UNESCO schválilo deklaráciu * bioetike * Medzinárodný deň tolerancie * Nová cirkev v USA uznáva lietajúcu špagetovú obludu
8 Monoteistické náboženstvá odchádzajú z dejín
Zhovárali sme sa s filozofom Egonom Bondym
10 Štát a cirkev v Taliansku
Ďalší zo série článkov o úprave vzťahu štátu a cirkvi vo svete
12 „Veriť musí každý“ a iné ideologické masáže vedy
Reakcia na interview s Dr. Júliusom Krempaským, DrSc. v časopise Quark
14 Obžaloba náboženstva
Preľudnenie a nacionalizmus. Ďalšia časť z pripravovaného slovenského prekladu knihy Chestera Dolana
16 Diplomat slovenských humanistov
Profil lekára a humanistu prof. Alexandra Reháka
18 Netolerancia naša každodenná
O rasovo motivovaných trestných činoch a o netolerancii na Slovensku
20 Humanistický manifest 2000
Ďalšia časť slovenského prekladu tohto významného humanistického dokumentu
22 Biblia a Korán si nemajú čo vyčítať
O pretrvávajúcich mýtoch o islame
23 Úpadok ideológie
Je ideológia islamu na úpadku?
24 Ide nám o väčší prienik na verejnosť
Rozhovor s predsedom klubu Spoločnosti Prometheus v Banskej Bystrici Romanom Hradeckým
25 Kremačné hnutie na Slovensku
O minulosti i súčasnosti kremačného hnutia v SR
26 Náboženstvá sveta: Konfucianizmus
O počiatkoch, vývoji a dnešnom postavení konfucianizmu
28 Sekularizácia a evanjelizácia
Čo je sekularizácia? Aký bol jej vývoj?
30 O činorodom živote a mučeníckom skone Tomáša Münzera
O podstate reformácie, sedliackej vojne v Nemecku a o pôsobení kazateľa T. Münzera
32 Klérofašizmus na Slovensku - fikcia či skutočnosť?
O koreňoch klérofašizmu a jeho velebení v súčasnosti
33 Voľná myšlienka
Tento rok si pripomíname 125 rokov od jej založenia
34 Názory čitateľov
Uvažujeme racionálne o svojom svetonázore? * Česko - ateizmus a skepticizmus na internete
34 Knižné novinky
36 Slovník ateistu * Z listov čitateľov
38 Zábava
Vtipy * krížovka
39 O Prometheovi


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

ponúkame Vám obsah piatého čísla časopisu PROMETHEUS.

Časopis si môžete objednať, čo je oveľa pohodlnejšie ako zisťovať, či už je v novinových stánkoch. Objednávku môžete urobiť velmi jednoducho telefonicky na čísle: 02/524 911 91

Objednávkový formulár je tiež v každom čísle časopisu. Nájdete ho aj na našej stránke v informácii o prvom čísle.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk