O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

Náš čitateľ nám zaslal tento krátky príspevok, ktorý uverejňujeme ako názor bežného čitateľa.

Kresťanské učenie v skratke

Čínsky spisovateľ Lin Ju-tang zhrnul kresťanské učenie takto.

1. Starý zákon: Keď Adam a Eva v čase svojich medových týždňov zjedli v raji jedno jabĺčko, boh sa natoľko nahneval, že pre toto malé previnenie odsúdil ich potomkov na večné utrpenie.

2. Nový zákon: Naproti tomu keď tí istí potomkovia  ukrižovali tomu istému bohu jediného syna, našiel v tom boh také zaľúbenie, že im všetko odpustil.

 Nedeľný predaj a pokrytectvo kresťanských odborov

Nedeľný predaj v hypermarketoch už dávnejšie irituje biskupov na Slovensku. Po ich neúspešnej akcii na jeho zákaz, priskočili im na pomoc Nezávislé kresťanské odbory. Išlo im vraj len o nedeľňajší oddych pracujúcich a posilnenie rodinných vzťahov. Ani oni nedosiahli však žiadny úspech.

Keďže v septembri 2003 bol zákaz nedeľného predaja prijatý v Slovinsku, dá sa očakávať, že v tomto smere podniknú kresťanské odbory nový nápor. Pýtame sa však týchto odborárov, či si nevšimli, že pred niekoľkými rokmi na stavbe rezidencie pre Jeho Eminenciu pápežského nuncia v Bratislave pracovali robotníci dlhé mesiace plných sedem dní v týždni. Možno tí robotníci boli ateistami alebo dostali od Jeho Eminencie dišpenz, takže nepáchali ťažký hriech znesvätením dňa Pána. No na každý pád nemohli ani jeden deň v týždni venovať oddychu a "posilňovaniu zdravých rodinných vzťahov". Prečo "nezávislí" kresťanskí odborári vtedy mlčali?

 Je interrupcia vraždou?

Fundamentalistickí klerikáli by najradšej uzákonili úplný zákaz vykonávania interrupcií, lebo je to vraj vražda človeka. Ak by však použili trochu logiky, zistili by, že toto ich tvrdenie nenachádza oporu v žiadnom náboženstve. Použime jednoduchý sylogizmus:

1. V každej cirkvi možno obrad krstu poskytnúť iba človekovi.

2. V žiadnej cirkvi nemožno pokrstiť embryo v tele matky.

3. Teda cirkvi vlastne v tichosti uznávajú, že až narodením dieťaťa začína existencia človeka.

Ak by však niektorí fundamentalisti dávali pred logikou prednosť Biblii, potom možno poukázať napríklad na tú časť z druhej knihy Mojžišovej  (Exodus, kap. 21, ods. 22), kde sa hovorí, že keď muž udrie ženu a ona stratí plod, ale neumrie, potom má byť muž za tento čin pokutovaný. Teda ani v Starom zákone, známom svojimi drastickými trestami, sa vypudenie plodu nepovažuje za vraždu s prísnym postihom, ale len za priestupok, trestaný pokutou.

 Sme potomkovia Adama a Evy?

1. Súčasná veda dokázala, že DNA neandertálcov je úplne odlišná od DNA cromagnoncov,  takže medzi nimi nie je žiaden príbuzenský vzťah.

2. Keby cromagnonci neboli (pravdepodobne) vyhubili neandertálcov, boli by tu dnes vlastne dva druhy ľudí: potomkovia neandertálcov a my, potomkovia cromagnoncov.

3. Takže otázka potom znie: je súčasné ľudstvo pochádzajúce z cromagnoncov potomstvom prarodičov Adama a Evy (ktorí zjedli v raji to zakázané jabĺčko a preto ich potomkovia sú už od narodenia zaťažení dedičným hriechom), alebo ich potomkami boli dnes už vyhynutí neandertálci?

 A.D.

DOMOV