SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 5 - 6 /2007

Z OBSAHU:

3 Zmluva o výhrade vo svedomí opäť na scéne
Predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi opäť broja za prijatie zmluvy
7 Zaujímavosti zo sveta
Americká episkopálna cirkev bude pokračovať s vysviackou gejských biskupov • Indickí racionalisti odsúdili vyhrážky voči Taslime Nasrinovej • Výbor OSN pre ľudské práva sa vyslovil za zrušenie trestu smrti • Na duchov verí tretina Američanov
8 Etická výchova má byť pre všetkých
Zhovárali sme sa s Milanom Ftáčnikom, politikom, vysokoškolským učiteľom a starostom Petržalky
10 Môj život bez náboženstva • Obzretie sa za anketou
Príspevky čitateľov do ankety a jej vyhodnotenie
12 Porozmýšľajme o smrti
Úvaha o smrti, ktorá sa nás týka a netýka
13 Vražda, zabitie, trest smrti, samovražda, eutanázia
14 Sú katolíci lepšíkresťania?
15 Biblia čara zbavená?
O demytologizačných prúdoch v teológii
16 Trojnásobný stret: veda, náboženstvo, právo
Je inteligentný dizajn vedou?
18 Je nemravná sexuálna výchova alebo Biblia?
Zhovárali sme sa s Oľgou Pietruchovou, výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo
20 Rádová sestra vo verejnej škôlke
V mestskej materskej škôlke vo Svite učí mníška
22 Rada Európy podporuje sekulárny štát
Rezolúcie RE podporujúce odluku cirkvi od štátu
24 Diskutujeme o novom školskom zákone (2)
Analýza návrhu školského zákona z dielne ministerstva školstva
26 Rodičia o súčasnej škole • Kto rozhoduje, čo sa vyučuje v školách?
Knižné recenzie
28 Apokalyptické kulty
O hnutiach hlásajúcich koniec sveta
30 Boj o kumránske zvitky (4)
Zvitky od Mŕtveho mora neustále sprevádzajú konflikty o ich interpretáciu
32 Nerobiť tabu z veci, ktorá je normálna • (Ne)aktívni môžu byť veľkí i malí • K Darwinovej dvestoročnici
Zo života klubov Spoločnosti Prometheus
34 Hlinkovo maďarónstvo
O Hlinkových pochybných tajných rokovaniach v Paríži
36 Richard Dawkins: Sklamanie z Boha
Úryvok z prekladu knihy slávneho vedca
38 Vedec a humanista Bertrand Russell
O jednej z najznámejších osobností svetového humanizmu
40 Ste spokojní s hodinami etickej výchovy?
Príspevky žiakov a učiteľov do ankety
41 O vzniku Vianočnej legendy
42 Odkaz templárskych rytierov
Recenzia knihy Steva Berryho • Knižné novinky
44 Z listov čitateľov • Okno do internetu • Humor
46 Osemsmerovka


INFO
Archív starších čísel »

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Prečítajte si dvojčíslo 5-6 časopisu PROMETHEUS za rok 2007.

Adresa Spoločnosti PROMETHEUS a zároveň i redakcie časopisu je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2008 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk